Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L3.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Andres, Monika Baj-Krzyworzeka, Walentyna Balwierz, Marta Bałajewicz-Nowak, Stanisław Bartuś, Krzysztof Bryniarski, Bartosz Brzozowski, Piotr Bugiel, Robert Chrzan, Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Danuta Czarnecka, Ewa Czarnobilska, Małgorzata Czogała, Małgorzata Dec-Ćwiek, Marcin Dembiński, Dorota Drożdż, Dominika Dudek, Artur Dziewierz, Andrzej Fedak, Iwona Filipczak-Bryniarska, Mariusz Furgał, Krzysztof Fyderek, Aleksander Garlicki, Jarosław Garlicki, Joanna Godlewska, Tomasz Grodzicki, Andrzej Grudzień, Ewelina Grzywna, Bartłomiej Guzik, Tomasz Guzik, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Adam Ignacak, Piotr Jankowski, Bernadetta Janusz, Dominika Januś, Andrzej Jaworowski, Paweł Kaczmarczyk, Anna Kalicka-Kasperczyk, Anna Kalinowska-Nowak, Bogusław Kapelak, Izabella Karska-Basta, Jakub Kenig, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Paweł Kleczyński, Marek Klocek, Agata Kłosowicz, Jacek Kołcz, Marcin Konior, Tomasz Konopka, Mariusz Korkosz, Marta Kostecka-Matyja, Kinga Kowalska-Duplaga, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Andrzej Kraśniak, Mariusz Krupa, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Roger Krzyżewski, Jarosław Kużdżał, Stanisław Kwiatkowski, Borys Kwinta, Przemko Kwinta, Ryszard Lauterbach, Jacek Lelakowski, Wacław Lipczyński, Grzegorz Lis, Inga Ludwin, Tomasz Mach, Paweł Maga, Maciej Małecki, Anna Markiewicz, Feliks Matusiak, Paweł Matusik, Andrzej Matyja, Przemysław Miarka, Nina Mól, Michał Natkaniec, Joanna Nazim, Jadwiga Nessler, Wojciech Nowak, Anna Olchawa-Czech, Agnieszka Olszanecka, Danuta Owczarek, Dorota Pawlik, Roman Pfitzner, Maciej Pilecki, Kazimierz Pityński, Jakub Podolec, Piotr Podolec, Jarosław Polak, Tadeusz Popiela, Karolina Porębska, Anna Przeklasa-Muszyńska, Małgorzata Radoń-Pokracka, Renata Radziszewska, Marek Rajzer, Tomasz Rakowski, Piotr Richter, Bożena Romanowska-Dixon, Krzysztof Rutkowski, Krzysztof Rytlewski, Tomasz Sacha, Wojciech Serednicki, Maciej Siedlar, Jacek Składzień, Szymon Skoczeń, Krzysztof Sładek, Agnieszka Słowik, Małgorzata Smolec-Zamora, Grzegorz Sokołowski, Magdalena Stachura, Tomasz Stachura, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Andrzej Surdacki, Małgorzata Swornik, Anna Szaflarska, Natalia Śmierciak, Bartłomiej Taurogiński, Arkadiusz Trzos, Jerzy Tyrak, Anetta Undas, Andrzej Urbanik, Joanna Walczyk, Grzegorz Wilk, Adam Windak, Karolina Woziwodzka, Małgorzata Wójcik, Anna Wójtowicz, Piotr Wysocki, Krzysztof Żmudka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia dowolne uzupełniają wiedzę studentów w zakresie przedmiotów klinicznych. Mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych. Szczegółowe cele realizowanego przedmiotu obejmują nauczenie studentów symptomatologii chorób, umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zaplanowania procesu diagnostycznego i leczenia. Ważnym celem jest nauczenie studentów zasad prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz organizacji pracy oddziału.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów klinicznych poprzedzających w planie studiów zajęcia dowolne.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie u kierownika jednostki lub wyznaczonego asystenta.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne.

Skrócony opis:

Wiedza oparta o zagadnienia związane z umiejętnościami w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych.

Pełny opis:

W trakcie prowadzonych ćwiczeń z zajęć dowolnych nauczane będą następujące zagadnienia dotyczące poszczególnych przedmiotów klinicznych:

- symptomatologia

- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- badania dodatkowe

- diagnostyka różnicowa

- etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego

- praktyczne nauczanie umiejętności klinicznych związanych z daną dyscypliną

- organizacja pracy na oddziale szpitalnym

- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Literatura:

Literatura odpowiadająca poszczególnym przedmiotom klinicznym podana jest w odpowiadającym im sylabusach.

Uwagi:

Przy rejestracji w pierwszej kolejności zapisu należy dokonać w sekretariacie wybranej jednostki w której realizowane będą zajęcia a następnie dokonać zapisu/podpięcia w systemie USOSweb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.