Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Lab.N.U.K.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4
Jednostka: Zakład Dydaktyki Medycznej
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Symulacje, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Cebula, Agata Stalmach-Przygoda
Prowadzący grup: Bogdan Ciążyński, Konrad Jabłoński, Dominik Karch, Anna Kocurek, Krzysztofa Kopyt, Łukasz Małecki, Mateusz Podolec, Anna Sara-Nowak, Agata Stalmach-Przygoda, Małgorzata Sudacka, Małgorzata Szczepanek, Magdalena Szopa, Jolanta Świerszcz, Dorota Zawiślak, Kamila Żur-Wyrozumska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:


W zakresie wiedzy

- zna podstawowe zasady negocjacji i radzenia sobie

z oczekiwaniami pacjenta

- zna podstawowe zasady postępowania w sytuacji

agresji ze strony pacjenta lub jego rodziny

- zna podstawowe zasady przekazywania

pacjentowi informacji niepomyślnych

W zakresie umiejętności:

- eksploruje perspektywę pacjenta, w tym

przekonania, uczucia ,obawy i oczekiwania

- potrafi z szacunkiem radzić sobie z emocjami

pacjenta, w tym z niepokojem, smutkiem, a także

złością i zachowaniami agresywnymi

- przekazuje niepomyślne informacje medyczne w

sposób efektywny z poszanowaniem uczuć i

perspektywy pacjenta

W zakresie postaw:

- prezentuje szacunek wobec perspektywy pacjenta

- szanuje prawo do własnej decyzji, autonomię

pacjenta i prawo do intymności

- zachowuje zasady etyki zawodowej

Wymagania wstępne:

Ukończył zajęcia z Laboratoryjnego Nauczania

Umiejętności Klinicznych na roku 2 i 3, zaliczył

egzaminy OSCE

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (możliwa jedna nieobecność pod warunkiem przygotowania stosownego tematycznie scenariusza dla symulowanego pacjenta)

- nagranie co najmniej jednego filmu z konsultacji z Symulowanym Pacjentem z przygotowaniem opisu konsultacji zgodnie z dostarczonym wzorem z możliwością omówienia filmu i konsultacji z grupą.

- przekazanie co najmniej jednokrotne informacji zwrotnej dotyczącej konsultacji innego studenta


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- ocena nagranej przez studenta konsultacji ze szczególnym uwzględnieniem opisu konsultacjiMetody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne


Strukturyzowane zajęcia laboratoryjne, gry dydaktyczne, filmy dydaktyczne, odgrywanie ról przy wykorzystaniu symulowanych pacjentów


100 % (20h) zajęć wymaga obecności nauczyciela akademickiego oraz studentów

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach – 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń, nagranie filmu zaliczeniowego i ocena pracy kolegów - 10 godzin

Łącznie 30 godzin pracy studenta


Punkty ECTS: 1


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów, radzenie sobie z agresją, umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji

Pełny opis:

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów i agresją oraz umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji.

Literatura:

Literatura wymagana

Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy

Pod redakcją: Marii Nowiny Konopki, Wojciecha Feleszki, Łukasza Małeckiego

Dodatkowa literatura

Skills for Communicating With Patients, J. Silverman

Making the Patient Your Partner: Communication Skills for Doctors and Other Caregivers. T. Gordon, W. S. Edwards

Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Lynn S. Bickley .

Badanie Kliniczne Mac Leod, T. Douglas, F. Nicol, C. Robertson

Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną Jarosław Barański

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.