Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laryngologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Laryng. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laryngologia
Jednostka: Katedra Otolaryngologii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konior, Jacek Składzień
Prowadzący grup: Jolanta Gawlik, Patryk Hartwich, Karolina Hydzik-Sobocińska, Sebastian Kocoń, Marcin Konior, Piotr Muszyński, Jacek Składzień, Joanna Szaleniec, Jerzy Tomik, Agnieszka Wiatr, Maciej Wiatr
Strona przedmiotu: https://otolaryngologia.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

-

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

- znajomość objawów, przebiegu i sposobów postępowania w określonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- znajomość zasady postępowania w przypadku torbieli, stanów przedrakowych oraz nowotworów głowy i szyi;

- znajomość zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w urazach ucha, nosa, krtani i przełyku;

- znajomość zasad postępowania w stanach nagłych w otorynolaryngologii, w szczególności w duszności krtaniowej;

- znajomość schorzeń zębopochodnych w otolaryngologii

- znajomość najczęstsze powikłania zabiegów otolaryngologicznych

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykonania otolaryngologicznego badania fizykalnego


Wymagania wstępne:

znajomość anatomii i fizjologii górnych dróg oddechowych (I-III rok studiów)

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

zaliczenie - min. 50% pkt. + 1

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

jak wyżej

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

- Zapoznanie z zasadami badania w otolaryngologii.

- Nauka właściwego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w schorzeniach narządów otolaryn-gologicznych (wrodzonych, przewlekłych i nagłych); (zapalnych, urazów, nowotworów i wad), w tym między innymi:

- schorzeń gardła i krtani oraz szyi z wyłączeniem schorzeń tarczycy, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nowo-tworów tych narządów.

- zasad leczenia zaburzeń słuchu,

- schorzeń zapalne, alergiczne i nowotworowe nosa i zatok przynosowych.

- rehabilitacji po przebytym leczeniu operacyjnym.

Pełny opis:

- Zapoznanie z zasadami badania w otolaryngologii.

- Nauka właściwego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w schorzeniach narządów otolaryn-gologicznych (wrodzonych, przewlekłych i nagłych); (zapalnych, urazów, nowotworów i wad), w tym między innymi:

- schorzeń gardła i krtani oraz szyi z wyłączeniem schorzeń tarczycy, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nowo-tworów tych narządów.

- zasad leczenia zaburzeń słuchu,

- schorzeń zapalne, alergiczne i nowotworowe nosa i zatok przynosowych.

- rehabilitacji po przebytym leczeniu operacyjnym.

Literatura:

Otorynolaryngologia. Seria Crash Course

A. Viktor, S. Linke, C. Dahlmann,

Elsevier Urban & Partner Egzamin

2009

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.