Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna nuklearna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Med.Nukl. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna nuklearna
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Prowadzący grup: Monika Buziak-Bereza, Anna Sowa-Staszczak, Małgorzata Trofimiuk-Müldner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Umiejętność oceny przydatności oraz kwalifikacji do badań "in vivo" z zastosowaniem radioizotopów, umiejętność interpretacji podstawowych wyników badań oraz ich wykorzystanie w praktyce klinicznej. Ogólna znajomość metod terapii izotopowych. Podstawowe wiadomości w zakresie aktualnych wskazań do terapii radioizotopowej. Zasady działania tomografii emisji pozytonów, główne wskazania do badań techniką PET ze szczególnym uwzględnieniem onkologii. Umiejętność zastosowania podstawowych zasad ochrony radiologicznej.

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka. Podstawy fizyki.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena pracy studenta na podstawie obecności na zajęciach oraz przygotowania na podstawie dyskusji. Zaliczenie na ocenę w formie ustnej u asystenta prowadzącego zajęcia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę w formie ustnej u asystenta prowadzącego zajęcia.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w bloku dwudniowym - 8 godzin, wykłady -4 godziny.

Bilans punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach zaj- 8 godz.

udział w wykładach- 4 godz.

Skrócony opis:

Zagadnienia związane z oceną przydatności oraz kwalifikacji do badań „in vivo” z zastosowaniem radioizotopów, umiejętność interpretacji podstawowych wyników badań oraz ich wykorzystanie w praktyce klinicznej. Terapie izotopowe.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy o procedurach diagnostycznych w medycynie nuklearnej i podstawowych schematach leczenia stosowanych w celowanej radioterapii izotopowej;

Wyjaśnienie podstawowych problemów technicznych związanych z obrazowaniem poszczególnych narządów.

Przedstawienie biologicznych efektów medycznego zastosowania materiałów radioaktywnych w diagnostyce i terapii;

Przekazanie studentom wiedzy praktycznej potrzebnej do dokonywania właściwego wyboru procedury diagnostycznej i oceny wyniku badania w konkretnej sytuacji klinicznej z uwzględnieniem diagnostyki PET.

Wykłady:

Wprowadzenie do metod diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie medycyny nuklearnej ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania z zastosowaniem pozytonowej tomografii emisyjnej.

Leczenie radioizotopami łagodnych schorzeń tarczycy. Możliwości zastosowania terapii izotopowej w onkologii. Synowiektomie izotopowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.