Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Med.Prac. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna pracy
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czarnobilska
Prowadzący grup: Małgorzata Bulanda, Ewa Czarnobilska, Marcel Mazur, Dorota Myszkowska, Katarzyna Piotrowicz-Wójcik, Grzegorz Porębski, Małgorzata Sacha, Marcin Stobiecki
Strona przedmiotu: http://www.toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl/index.php/toksykologia/dydaktyka/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Celem nauczania przedmiotu jest nabywanie wiedzy w zakresie:

- etiopatogenezy i postaci klinicznych wybranych chorób zawodowych, w tym pochodzenia alergicznego,

- zasad postępowania diagnostycznego: zbieranie wywiadu, badanie alergologiczne, testy diagnostyczne in vivo i laboratoryjne, test pracy symulowanej, interpretacja wyników badań alergologicznych,

- zapoznanie się z monitoringiem środowiskowym, dla potrzeb diagnostyki alergologicznej,

- charakterystyki alergenów zawodowych,

- metod leczenia alergicznych chorób zawodowych i prawnych zasady orzekania w chorobach zawodowych.

Efekt kształcenia:

- umiejętność rozpoznawania alergicznych chorób zawodowych układu oddechowego, oczu i skóry,

- zaznajomienie się z alergicznymi testami diagnostycznymi i umiejętność ich interpretacji,

- poznanie sposobów prewencji alergii zawodowej i znajomość prawnych zasad orzekania w alergii zawodowej.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu chorób wewnętrznych, laryngologii, dermatologii i alergologii obejmujące symptomatologię i diagnostykę chorób mających tło zawodowe. Znajomość procesów patofizjologicznych w tym immunologii chorób alergicznych, reakcji nietolerancji i mechanizmów toksycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń – student zobowiązany jest być przygotowany teoretycznie do każdych ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do pisania testu końcowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych harmonogramem ćwiczeń. W przypadku braku zaliczenia jakiegokolwiek ćwiczenia, student traci możliwość pisania testu w pierwszym terminie.

Test końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 60% odpowiedzi prawidłowych. Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z testu, musi zdawać w drugim terminie.

Metody dydaktyczne:

Wykłady 2h.

Ćwiczenia: 16h, na ćwiczeniach: omówienie zagadnień praktycznych, zajęcia z pacjentami ambulatoryjnymi i hospitalizowanymi.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 2 godziny.

Przyswojenie materiału z wykładów 4 godziny.

Przygotowanie do ćwiczeń, dyskusji w małej grupie, studium przypadków 4 godziny

Udział w ćwiczeniach 16 godzin.

Praca z małą grupą 8 godzin.

Studium przypadków 8 godzin.

Przygotowanie do egzaminu 2 godziny.

Skrócony opis:

Wiedza w zakresie etiopatogenezy i postaci klinicznych alergii zawodowej. Zasady postępowania diagnostycznego: zbieranie wywiadu, badanie alergologiczne, testy diagnostyczne in vivo i laboratoryjne, test pracy symulowanej, interpretacja wyników badań alergologicznych.

Pełny opis:

1. Epidemiologia alergii zawodowej i postacie kliniczne.

2. Charakterystyka alergenów zawodowych.

3. Diagnostyka alergii zawodowej.

4. Alergia zawodowa na związki mało i wielkocząsteczkowe (nikiel, metale, formalinę, lateks, izocyjaniany, leki, tworzywa sztuczne i inne).

5. Alergiczne choroby zawodowe nosa, zatok i oka.

6. Zawodowa astma oskrzelowa.

7. Anafilaksja zawodowa i alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.

8. Zawodowy alergiczny wyprysk kontaktowy, pokrzywka kontaktowa.

9. Prawne zasady orzekania w alergii zawodowej.

10. Pylice płuc.

11. Choroby zawodowe wywołane działaniem czynników fizycznych.

12. Choroby zakaźne pochodzenia zawodowego.

13. Choroby nowotworowe pochodzenia zawodowego.

14. Cytologia dróg oddechowych – w diagnostyce nieżytów nosa pochodzenia zawodowego. Monitoring biologiczny miejsc pracy.

15. Przebieg hospitalizacji diagnostycznej u pacjenta z podejrzeniem choroby zawodowej – omówienie przypadków klinicznych.

Procedury diagnostyczno-lecznicze:

1. Wywiad alergologiczny i monitoring środowiska.

2. Anafilaksja zawodowa diagnostyka, postępowanie.

3. Diagnostyka alergii: techniki testowania skórnego (testy skórne płatkowe, punktowe i śródskórne), testy z alergenami zawodowymi, test prowokacji donosowej, test pracy symulowanej.

4. Badania czynnościowe układu oddechowego: spirometria i próba rozkurczowa – technika badania i analiza wyniku, test nadreaktywności oskrzeli, wdechowy przepływ nosowy.

Literatura:

Materiały zajęciowe przygotowywane przez zespół Zakładu.

Podręczniki podstawowe:

1. Interna Szczeklika - Podręcznik chorób wewnętrznych 2020 - Rozdział VI Choroby alergiczne, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2020

2. Alergia, choroby alergiczne, astma - tom II, część XIV - alergie zawodowe. Andrzej M. Fal (red), Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011

3. Choroby zawodowe red. Kazimierz Marek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, wyd. 1

4. Czynniki alergizujące w środowisku pracy. C. Pałczyński, Wyd. CMKP, Warszawa 2011 dostępny pod adresem http://cmkp.edu.pl/eu/manuale_ue.htm

5. Medycyna i higiena pracy. J. Walusiak-Skorupa, Wyd. CMKP, Warszawa 2011 dostępny pod adresem http://cmkp.edu.pl/eu/manuale_ue.htm

Wykaz podręczników uzupełniających:

1. Ochrona zdrowia pracujących Lech T. Dawydzik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, wyd.1

2. Alergia zawodowa Cezary Pałczyński, Marta Kieć-Świerczyńska, Jolanta Walusiak, IMP Łódź, 2008, wyd. 1

2. Drug hypersensitivity. WJ. Pichler, Karger Ed. Basel, 20072.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej na ul. Botanicznej 3, początek godz. 8:30 wg harmonogramu dla poszczególnych grup.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.