Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Konduracka
Prowadzący grup: Janusz Andres, Marta Bałajewicz-Nowak, Krzysztof Bartuś, Stanisław Bartuś, Paweł Basta, Mirosław Bik-Multanowski, Leszek Bolt, Agnieszka Bronikowska, Krzysztof Bryniarski, Bartosz Brzozowski, Karolina Bukowska-Strakova, Dariusz Chmiel, Rafał Chrzan, Bernadeta Chyrchel, Danuta Czarnecka, Małgorzata Czogała, Marcin Dembiński, Magdalena Dębicka-Kumela, Agata Dimter, Artur Dobosz, Mirosław Dolecki, Dorota Drożdż, Dominika Dudek, Artur Dziewierz, Iwona Filipczak-Bryniarska, Krzysztof Fyderek, Aleksander Garlicki, Jarosław Garlicki, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Artur Gądek, Jerzy Gąsowski, Wojciech Górecki, Tomasz Grodzicki, Iwona Gross-Sondej, Grzegorz Grudzień, Ewelina Grzywna, Bartłomiej Guzik, Tomasz Guzik, Violetta Hosiawa, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Robert Jach, Mateusz Jagła, Andrzej Jaworowski, Anna Kabłak-Ziembicka, Irena Kaim, Izabella Karska-Basta, Tomasz Klekawka, Krzysztof Kobylarz, Piotr Kochowicz, Sebastian Kocoń, Magdalena Kołak, Marcin Konior, Tomasz Konopka, Mariusz Korkosz, Agnieszka Kotlarz, Joanna Kowal, Kinga Kowalska-Duplaga, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Andrzej Kraśniak, Jacek Krawczyk, Janusz Krzysztoń, Agnieszka Kubicka-Trząska, Anna Kurzyńska, Stanisław Kwiatkowski, Kinga Kwiecińska, Przemko Kwinta, Wacław Lipczyński, Tomasz Mach, Paweł Maga, Piotr Major, Maciej Małecki, Anna Markiewicz, Laura Maryńczak, Olga Milczarek, Michał Natkaniec, Jadwiga Nessler, Wojciech Nowak, Agnieszka Olszanecka, Danuta Owczarek, Agnieszka Parnicka, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Maciej Pilecki, Tomasz Piskorz, Kazimierz Pityński, Weronika Pociej-Marciak, Piotr Podolec, Tadeusz Popiela, Karolina Porębska, Anna Przeklasa-Muszyńska, Elwira Przybylik-Mazurek, Małgorzata Radoń-Pokracka, Marek Rajzer, Piotr Richter, Bożena Romanowska-Dixon, Mateusz Rubinkiewicz, Magdalena Rutkowska-Zapała, Krzysztof Rutkowski, Wojciech Serednicki, Maciej Siedlar, Janusz Skalski, Krzysztof Sładek, Agnieszka Słowik, Małgorzata Smolec-Zamora, Grzegorz Sokołowski, Magdalena Spałkowska, Magdalena Stachura, Tomasz Stachura, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Krzysztof Styczeń, Andrzej Surdacki, Małgorzata Swornik, Anna Szaflarska, Tomasz Śliwa, Bartłomiej Taurogiński, Anna Trojan-Królikowska, Arkadiusz Trzos, Anetta Undas, Andrzej Urbanik, Tomasz Wiatr, Aleksandra Wieczorek, Adam Windak, Wiktoria Wojciechowska, Piotr Wojciechowski, Karolina Woziwodzka, Piotr Wysocki, Jan Zapała, Andrzej Zmaczyński, Krzysztof Żmudka, Bożena Żurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia dowolne uzupełniają wiedzę studentów w zakresie przedmiotów klinicznych. Mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych. Szczegółowe cele realizowanego przedmiotu obejmują nauczenie studentów symptomatologii chorób, umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zaplanowania procesu diagnostycznego i leczenia. Ważnym celem jest nauczenie studentów zasad prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz organizacji pracy oddziału.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów klinicznych poprzedzających w planie studiów zajęcia dowolne.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie u kierownika jednostki lub wyznaczonego asystenta.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne.

Skrócony opis:

Wiedza oparta o zagadnienia związane z umiejętnościami w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych.

Pełny opis:

W trakcie prowadzonych ćwiczeń z zajęć dowolnych nauczane będą następujące zagadnienia dotyczące poszczególnych przedmiotów klinicznych:

- symptomatologia

- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- badania dodatkowe

- diagnostyka różnicowa

- etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego

- praktyczne nauczanie umiejętności klinicznych związanych z daną dyscypliną

- organizacja pracy na oddziale szpitalnym

- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Literatura:

Literatura odpowiadająca poszczególnym przedmiotom klinicznym podana jest w odpowiadającym im sylabusach.

Uwagi:

Przy rejestracji w pierwszej kolejności zapisu należy dokonać w sekretariacie wybranej jednostki w której realizowane będą zajęcia a następnie dokonać zapisu/podpięcia w systemie USOSweb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Konduracka
Prowadzący grup: Janusz Andres, Marta Bałajewicz-Nowak, Krzysztof Bartuś, Stanisław Bartuś, Paweł Basta, Mirosław Bik-Multanowski, Leszek Bolt, Krzysztof Bryniarski, Bartosz Brzozowski, Karolina Bukowska-Strakova, Dariusz Chmiel, Rafał Chrzan, Bernadeta Chyrchel, Danuta Czarnecka, Małgorzata Czogała, Marcin Dembiński, Magdalena Dębicka-Kumela, Agata Dimter, Artur Dobosz, Mirosław Dolecki, Dorota Drożdż, Dominika Dudek, Artur Dziewierz, Iwona Filipczak-Bryniarska, Krzysztof Fyderek, Aleksander Garlicki, Jarosław Garlicki, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Artur Gądek, Jerzy Gąsowski, Wojciech Górecki, Tomasz Grodzicki, Iwona Gross-Sondej, Grzegorz Grudzień, Ewelina Grzywna, Bartłomiej Guzik, Tomasz Guzik, Violetta Hosiawa, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Robert Jach, Mateusz Jagła, Andrzej Jaworowski, Anna Kabłak-Ziembicka, Irena Kaim, Izabella Karska-Basta, Tomasz Klekawka, Krzysztof Kobylarz, Piotr Kochowicz, Sebastian Kocoń, Magdalena Kołak, Marcin Konior, Tomasz Konopka, Mariusz Korkosz, Agnieszka Kotlarz, Joanna Kowal, Kinga Kowalska-Duplaga, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Andrzej Kraśniak, Jacek Krawczyk, Janusz Krzysztoń, Agnieszka Kubicka-Trząska, Anna Kurzyńska, Stanisław Kwiatkowski, Kinga Kwiecińska, Przemko Kwinta, Wacław Lipczyński, Tomasz Mach, Paweł Maga, Piotr Major, Maciej Małecki, Anna Markiewicz, Laura Maryńczak, Olga Milczarek, Michał Natkaniec, Jadwiga Nessler, Wojciech Nowak, Agnieszka Olszanecka, Danuta Owczarek, Agnieszka Parnicka, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Maciej Pilecki, Tomasz Piskorz, Kazimierz Pityński, Weronika Pociej-Marciak, Piotr Podolec, Tadeusz Popiela, Karolina Porębska, Anna Przeklasa-Muszyńska, Elwira Przybylik-Mazurek, Małgorzata Radoń-Pokracka, Marek Rajzer, Piotr Richter, Bożena Romanowska-Dixon, Mateusz Rubinkiewicz, Magdalena Rutkowska-Zapała, Krzysztof Rutkowski, Wojciech Serednicki, Maciej Siedlar, Janusz Skalski, Krzysztof Sładek, Agnieszka Słowik, Małgorzata Smolec-Zamora, Grzegorz Sokołowski, Magdalena Stachura, Tomasz Stachura, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Krzysztof Styczeń, Andrzej Surdacki, Małgorzata Swornik, Anna Szaflarska, Tomasz Śliwa, Bartłomiej Taurogiński, Anna Trojan-Królikowska, Arkadiusz Trzos, Anetta Undas, Andrzej Urbanik, Tomasz Wiatr, Aleksandra Wieczorek, Adam Windak, Anna Wojas-Pelc, Wiktoria Wojciechowska, Piotr Wojciechowski, Karolina Woziwodzka, Piotr Wysocki, Jan Zapała, Andrzej Zmaczyński, Krzysztof Żmudka, Bożena Żurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia dowolne uzupełniają wiedzę studentów w zakresie przedmiotów klinicznych. Mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych. Szczegółowe cele realizowanego przedmiotu obejmują nauczenie studentów symptomatologii chorób, umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zaplanowania procesu diagnostycznego i leczenia. Ważnym celem jest nauczenie studentów zasad prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz organizacji pracy oddziału.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów klinicznych poprzedzających w planie studiów zajęcia dowolne.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie u kierownika jednostki lub wyznaczonego asystenta.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne.

Skrócony opis:

Wiedza oparta o zagadnienia związane z umiejętnościami w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych.

Pełny opis:

W trakcie prowadzonych ćwiczeń z zajęć dowolnych nauczane będą następujące zagadnienia dotyczące poszczególnych przedmiotów klinicznych:

- symptomatologia

- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- badania dodatkowe

- diagnostyka różnicowa

- etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego

- praktyczne nauczanie umiejętności klinicznych związanych z daną dyscypliną

- organizacja pracy na oddziale szpitalnym

- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Literatura:

Literatura odpowiadająca poszczególnym przedmiotom klinicznym podana jest w odpowiadającym im sylabusach.

Uwagi:

Przy rejestracji w pierwszej kolejności zapisu należy dokonać w sekretariacie wybranej jednostki w której realizowane będą zajęcia a następnie dokonać zapisu/podpięcia w systemie USOSweb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.