Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Andres, Stanisław Bartuś, Mirosław Bik-Multanowski, Paweł Brzewski, Bartosz Brzozowski, Adrian Chrobak, Rafał Chrzan, Bernadeta Chyrchel, Danuta Czarnecka, Małgorzata Czogała, Artur Dobosz, Dorota Drożdż, Jadwiga Dworak, Artur Dziewierz, Iwona Filipczak-Bryniarska, Krzysztof Fyderek, Aleksander Garlicki, Jarosław Garlicki, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Wojciech Górecki, Tomasz Grodzicki, Iwona Gross-Sondej, Ewelina Grzywna, Bartłomiej Guzik, Tomasz Guzik, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Robert Jach, Mateusz Jagła, Andrzej Jaworowski, Anna Kabłak-Ziembicka, Irena Kaim, Bogusław Kapelak, Tomasz Klekawka, Krzysztof Kobylarz, Tomasz Konopka, Mariusz Korkosz, Kinga Kowalska-Duplaga, Andrzej Kraśniak, Jacek Krawczyk, Anna Kurzyńska, Stanisław Kwiatkowski, Kinga Kwiecińska, Przemko Kwinta, Wacław Lipczyński, Tomasz Mach, Paweł Maga, Maciej Małecki, Olga Milczarek, Michał Mleko, Jadwiga Nessler, Wojciech Nowak, Danuta Owczarek, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Maciej Pilecki, Magdalena Pisarska-Adamczyk, Kazimierz Pityński, Karolina Porębska, Anna Przeklasa-Muszyńska, Elwira Przybylik-Mazurek, Małgorzata Radoń-Pokracka, Marek Rajzer, Kazimierz Rembiasz, Piotr Richter, Krzysztof Rutkowski, Wojciech Serednicki, Maciej Siedlar, Janusz Skalski, Michał Skalski, Krzysztof Sładek, Agnieszka Słowik, Grzegorz Sokołowski, Magdalena Stachura, Andrzej Surdacki, Małgorzata Swornik, Anna Szaflarska, Tomasz Śliwa, Bartłomiej Taurogiński, Anna Trojan-Królikowska, Arkadiusz Trzos, Anetta Undas, Andrzej Urbanik, Tomasz Wiatr, Aleksandra Wieczorek, Adam Windak, Wiktoria Wojciechowska, Piotr Wojciechowski, Karolina Woziwodzka, Piotr Wysocki, Krzysztof Żmudka, Bożena Żurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia dowolne uzupełniają wiedzę studentów w zakresie przedmiotów klinicznych. Mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych. Szczegółowe cele realizowanego przedmiotu obejmują nauczenie studentów symptomatologii chorób, umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zaplanowania procesu diagnostycznego i leczenia. Ważnym celem jest nauczenie studentów zasad prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz organizacji pracy oddziału.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów klinicznych poprzedzających w planie studiów zajęcia dowolne.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie u kierownika jednostki lub wyznaczonego asystenta.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne.

Skrócony opis:

Wiedza oparta o zagadnienia związane z umiejętnościami w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych.

Pełny opis:

W trakcie prowadzonych ćwiczeń z zajęć dowolnych nauczane będą następujące zagadnienia dotyczące poszczególnych przedmiotów klinicznych:

- symptomatologia

- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- badania dodatkowe

- diagnostyka różnicowa

- etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego

- praktyczne nauczanie umiejętności klinicznych związanych z daną dyscypliną

- organizacja pracy na oddziale szpitalnym

- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Literatura:

Literatura odpowiadająca poszczególnym przedmiotom klinicznym podana jest w odpowiadającym im sylabusach.

Uwagi:

Przy rejestracji w pierwszej kolejności zapisu należy dokonać w sekretariacie wybranej jednostki w której realizowane będą zajęcia a następnie dokonać zapisu/podpięcia w systemie USOSweb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.