Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka stomatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Prop.Stom. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka stomatologii
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Darczuk
Prowadzący grup: Dagmara Darczuk, Agata Dudzik, Barbara Kęsek, Weronika Lipska, Ewa Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia studentów IV roku Wydziału Lekarskiego w zakresie propedeutyki stomatologii jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych wiadomości obejmujących anatomię I fizjologię narządu żucia oraz etiologii, diagnostyki I leczenia chorób zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

Efekty kształcenia:

Oczekiwanym efektem kształcenia studentów IV roku Wydziału Lekarskiego w programie modułu propedeutyki stomatologii jest uzyskanie wiedzy umożliwiającej określenie oddziaływania chorób jamy ustnej na stan ogólny organizmu oraz wpływu zaburzeń ogólnoustrojowych na występowanie patologicznych zmian w tkankach narządu żucia (student analizuje zmiany chorobowe w jamie ustnej, wyciąga wnioski ze zgłaszanych objawów subiektywnych i zauważonych obiektywnych objawów choroby, potrafi połączyć przyczynowo - skutkowo stan jamy ustnej z ogólnym stanem zdrowia pacjenta).

Studenci zostaną również zapoznani ze sposobami profilaktycznego (w tym profilaktyka onkologiczna), postępowania mającego na celu podjęcie odpowiednich działań motywacyjnych i edukacyjnych zapobiegających chorobom jamy ustnej.

Zdobyta w ramach modułu kształcenia wiedza umożliwi w przyszłości podjęcie interdyscyplinarnej współpracy lekarzy medycyny I stomatologii w celu osiągnięcia pozytywnych wyników leczenia i szybszego powrotu do zdrowia pacjenta


Wymagania wstępne:

nie dotyczy


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu Propedeutyka Stomatologii jest obecność i aktywny udział na wszystkich seminariach, a w przypadku nieobecności odrobienie lub ustne zaliczenie u prowadzącego seminarium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie modułu zgodnie z warunkami zaliczenia.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminarium , prelekcja , dyskusja dydaktyczna,

metoda przypadków, pokaz


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: seminaria 15 h


Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć 15 h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Anatomia i fizjologia jamy ustnej

2. Wybrane zagadnienia dotyczące próchnicy I chorób miazgi zębów.

3. Wpływ chorób przyzębia na występowanie chorób ogólnoustrojowych.

4. Współzależność pomiędzy chorobami ogólnoustrojowymi a chorobami błony śluzowej jamy ustnej.

5. Zmiany potencjalnie złośliwe w jamie ustnej i profilaktyka onkologiczna.

Literatura:

1. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M. PZWL, Warszawa 2014.

2. Periodontologia współczesna pod redakcją prof. dr hab. Renaty Górskiej i prof. dr hab.Tomasza Konopki. Med Tour Press International, Warszawa 2013.

3. Diagnostyka I leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej pod redakcją prof. dr hab. Renaty Górskiej. Med Tour Press International, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.