Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mniejszości seksualne i płciowe i ich problemy - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.FE15 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Mniejszości seksualne i płciowe i ich problemy - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Grabski
Prowadzący grup: Bartosz Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Opanowanie podstaw psychologii LGBT oraz zrozumienie specyficznych problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych doświadczanych przez osoby należące do mniejszości seksualnych i płciowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student dysponuje znajomością podstawowych pojęć i języka jakimi posługuje się psychologia LGBT.

Student dysponuje wiedzą nt. orientacji i tożsamości płciowej człowieka.

Student dysponuje wiedzą nt. wyzwań zdrowotnych i społecznych przed jakimi stoją osoby LGBT oraz zasad kompetentnej pomocy tej grupie pacjentów.


Kompetencje społeczne:

Student posiada podstawowe kompetencje interpersonalne pozwalające mu na pracę kliniczną z osobami LGBT w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi standardami, wolny od uprzedzeń i niegodnych lekarza postaw.


Umiejętności:

Student potrafi udzielić wsparcia i psychoedukacji pacjentowi nieheteroseksualnemu lub niecispłciowemu, uwzględniając specyfikę sytuacji społecznej tej grupy pacjentów oraz ich szczególne potrzeby.


Wymagania wstępne:

Realne zainteresowanie przedmiotem. Nieoceniająca, otwarta, niedogmatyczna postawa wobec ludzkiej różnorodności i seksualności.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach i zaliczenie testu.

Warunek dopuszczenia do testu: minimum 50% obecności na zaplanowanych/uzgodnionych z grupą spotkaniach.

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: minimum 15 punktów uzyskanych na teście.

Test: 30 podstawowych pytań opartych wyłącznie o treść wykładów. Jedna prawidłowa odpowiedź. Czas: 30 minut.


Skala ocen:

15-17 punktów: dst

18- 20 punktów: +dst

21-23 punktów: db

24-26 punktów: +db

27-30 punktów: bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach i zaliczenie testu.

Warunek dopuszczenia do testu: minimum 50% obecności na zaplanowanych/uzgodnionych z grupą spotkaniach.

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: minimum 15 punktów uzyskanych na teście.

Test: 30 podstawowych pytań opartych wyłącznie o treść wykładów. Jedna prawidłowa odpowiedź. Czas: 30 minut.


Skala ocen:

15-17 punktów: dst

18- 20 punktów: +dst

21-23 punktów: db

24-26 punktów: +db

27-30 punktów: bdb


Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład informacyjny)

Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny)

Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)

Metody eksponujące (film)

Metody praktyczne (symulacja)


Bilans punktów ECTS:

2

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia związane z psychologią LGBT.

2. Orientacje seksualne człowieka – całościowo.

3. Tożsamości płciowe człowieka – całościowo.

4. Problemy zdrowotne osób nieheteroseksualnych i niecispłciowych.

5. Stres mniejszościowy. Prawa osób homo-, biseksualnych oraz transgenderowych.

6. Transseksualizm, dysforia i niezgodność płciowa – całościowo.

7. Kontakt lekarski z pacjentem różnorodnym seksualnie i/lub płciowo.

Literatura:

Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Continuo 2012

Grabski B. Problemy osób LGBTQ. W: Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. (red.) Seksuologia.

Warszawa: PZWL 2017

Meyer IH. Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychol Bull 2003; 129: 674–97.

Uwagi:

Terminy fakultetu zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielami grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.