Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seksuologia - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.FE30 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Seksuologia - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Grabski
Prowadzący grup: Bartosz Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Opanowanie podstaw seksuologii klinicznej i medycyny seksualnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student dysponuje zrozumieniem medycyny seksualnej i seksuologii klinicznej jako dziedziny interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z różnych specjalizacji medycznych, ale także obejmującej wiedzę z zakresu innych dziedzin, takich jak np. psychologia i socjologia.

Student dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą problemów klinicznych, którymi zajmuje się medycyna seksualna i seksuologia kliniczna.

Kompetencje społeczne:

Student posiada podstawowe kompetencje interpersonalne pozwalające mu na pracę kliniczną z tematyką dotyczącą ludzkiej seksualności.

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić podstawowy wywiad i ocenę seksuologiczną.

Student potrafi pokierować dalej leczeniem pacjenta.


Wymagania wstępne:

Realne zainteresowanie przedmiotem. Nieoceniająca, otwarta, niedogmatyczna postawa wobec ludzkiej różnorodności i seksualności.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach i zaliczenie testu.

Warunek dopuszczenia do testu: minimum 50% obecności na zaplanowanych/uzgodnionych z grupą spotkaniach.

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: minimum 15 punktów uzyskanych na teście.

Test: 30 podstawowych pytań opartych wyłącznie o treść wykładów. Jedna prawidłowa odpowiedź. Czas: 30 minut.


Skala ocen:

15-17 punktów: dst

18- 20 punktów: +dst

21-23 punktów: db

24-26 punktów: +db

27-30 punktów: bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach i zaliczenie testu.

Warunek dopuszczenia do testu: minimum 50% obecności na zaplanowanych/uzgodnionych z grupą spotkaniach.

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: minimum 15 punktów uzyskanych na teście.

Test: 30 podstawowych pytań opartych wyłącznie o treść wykładów. Jedna prawidłowa odpowiedź. Czas: 30 minut.


Skala ocen:

15-17 punktów: dst

18- 20 punktów: +dst

21-23 punktów: db

24-26 punktów: +db

27-30 punktów: bdb


Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład informacyjny)

Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny)

Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)

Metody eksponujące (film)

Metody praktyczne (symulacja)


Bilans punktów ECTS:

2

Literatura:

Balon R, Segraves RT. Clinical manual of sexual disorders. Washington, DC, London: American Psychiatric Publishing 2009

Grabski B. Podstawy badania psychiatrycznego. Kraków: WUJ 2015 (część poświęcona badaniu seksualności)

Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Continuo 2012

Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

Wincze JP, Wesberg RB. Sexual dysfunction. Third Edition. A guide for assessment and treatment. New York: The Guilford Press 2015

Uwagi:

Terminy fakultetu zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielami grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.