Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy techniki operacyjnej - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.FF11 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki operacyjnej - fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Rubinkiewicz
Prowadzący grup: Mateusz Rubinkiewicz
Strona przedmiotu: http://www.czerwonachirurgia.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z podstawami anatomii chirurgicznej oraz techniki zabiegów operacyjnych.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student w zakresie wiedzy:

- Zna dostępy chirurgiczne do jamy brzusznej

- Zna podstawy anatomiczne omawianych zabiegów operacyjnych

- Potrafi omówić etapy poszczególnych zabiegów operacyjnych

- Zna najczęstsze powikłania typowe dla omawianych zabiegów operacyjnych oraz sposób ich zaopatrzenia


Wymagania wstępne:

Zaliczenie z przedmiotu chirurgia ogólna na roku IV.

Forma i warunki zaliczenia:

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie merytoryczne do zajęć seminaryjnych

• Zaliczenie odbywa się w formie ustnej na ostatnich zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja wiedzy przez prowadzącego zajęcia.

Zaliczenie ustne kończące kurs.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (seminarium),

• metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h


Pełny opis:

Tematyka seminariów.

1. Dostępy operacyjne oraz instrumentarium chirurgiczne.

2. Laparoskopowa appendektomia

3. Laparoskopowa cholecystektomia

4. Prawostronna hemikolektomia

5. Przednia resekcja odbytnicy

6. Gastrektomia

7. Powikłania chirurgiczne

Literatura:

Skandalakis L. Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.