Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.Reh. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja
Jednostka: Katedra Ortopedii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 13 godzin więcej informacji
Seminarium, 2 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jasiewicz
Prowadzący grup: Edyta Daszkiewicz, Zbigniew Figura, Barbara Jasiewicz, Anna Kokot, Elżbieta Trzebunia, Michał Zarzycki
Strona przedmiotu: http://www.klinika.net.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student rozumie:pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności. Student zna rodzaje i zastosowanie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy ortopedycznych i technicznych w usprawnianiu osób niepełnosprawnych. Student pojmuje rehabilitację jako proces kompleksowy, integralnie związany z leczeniem podstawowym. Student zna podstawy rehabilitacji w najczęstszych schorzeniach narządów ruchu.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (na ocenę) skorelowane jest w czasie z egzaminem z ortopedii i traumatologii - warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność i aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach.Obowiązuje sztywna skala ocen umieszczona na stronie www.klinika.net.pl

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Test wyboru

W zakresie umiejętności:

Obserwacja studenta pracującego z pacjentem tj. umiejętność dobrania i zaproponowania odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyjnych, dobór odpowiedniej metody rehabilitacji ;

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Obserwacja zachowania i postawy studenta zgodnie z ustalonymi kryteriami;


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Zajęcia z przedmiotu Rehabilitacja są prowadzone w tzw. blokach. Rehabilitacja w bloku 1 - tygodniowym. Wykład jeden na semestr.

Skrócony opis:

Rehabilitacja jest to proces medyczno-społeczny, celem którego jest przywrócenie człowiekowi funkcji utraconych w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Rehabilitacja jako przedmiot obejmuje zagadnienia związane z pojęciem kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności. Współczesne trendy w rehabilitacji narządów ruchu.Poruszone są następujące zagadnienia:rehabilitacja w zespołach bólowych kręgosłupa; rehabilitacja w schorzeniach: stawu kolanowego i barkowego; rehabilitacja w chorobach układu krążenia; rehabilitacja w schorzeniach układu oddechowego;zastosowanie zabiegów fizykalnych w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

Pełny opis:

Rehabilitacja jest to proces medyczno-społeczny, celem którego jest przywrócenie człowiekowi funkcji utraconych w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Rehabilitacja jako przedmiot obejmuje zagadnienia związane z pojęciem kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności. Rehabilitację postrzegać należy jako proces kompleksowy, integralnie związany z leczeniem podstawowym. Ważna jest znajomość podstawowych zasad fizyko- i fizjoterapii, oraz rodzajów i zastosowań sprzętu rehabilitacyjnego. Osobno omawiane są zagadnienia związane z rehabilitacją w schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego, nerwowego oraz w schorzeniach narządów ruchu. Szczególna uwaga należy się rehabilitacji osób starszych, u których dominują zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa. W obrębie przedmiotu poruszane są też współczesne trendy i kierunki rozwoju rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kinezyterapii/terapii manualnej w zespołach bólowych kręgosłupa.

Literatura:

1. Dega W., i Milanowska K.: Rehabilitacja Medyczna. PZWL Warszawa 2003.

2. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Urban & Partner Wrocław 2003.

3. Zembaty A. : Kinezyterapia. tom I i II, Kraków 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.