Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L6.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 180 godzin, 488 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopeć
Prowadzący grup: Janusz Andres, Michał Andres, Marta Bałajewicz-Nowak, Marta Banach, Stanisław Bartuś, Stanisława Bazan-Socha, Izabela Bętkowska, Alina Bętkowska-Prokop, Grażyna Bochenek, Magdalena Bosak, Agnieszka Bronikowska, Leszek Bryniarski, Bartosz Brzozowski, Małgorzata Bulanda, Natalia Celejewska-Wójcik, Żaneta Chatys-Bogacka, Piotr Chłosta, Rafał Chrzan, Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Dorota Cibor, Antoni Czupryna, Artur Daren, Małgorzata Dec-Ćwiek, Magdalena Dębicka-Kumela, Rafał Drwiła, Artur Dziewierz, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Maria Fornal, Mariusz Furgał, Jarosław Garlicki, Artur Gądek, Aleksandra Gergont, Anna Gierada-Fijałkowska, Maja Gilarska, Aleksandra Gilis-Januszewska, Dominika Gniadek-Batko, Tomasz Gołąbek, Wojciech Górecki, Tomasz Grodzicki, Grzegorz Grudzień, Bartłomiej Guzik, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Hubert Huras, Adam Ignacak, Ewa Ignacak, Jeremiasz Jagiełła, Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Barbara Jasiewicz, Andrzej Jaworowski, Paweł Kaczmarczyk, Anna Kalicka-Kasperczyk, Anna Kalinowska-Nowak, Jakub Kalisz, Aleksander Kania, Izabella Karska-Basta, Łukasz Kasper, Jakub Kenig, Małgorzata Kieć-Klimczak, Izabella Kierzkowska, Katarzyna Klasa, Paweł Kleczyński, Elżbieta Klimiec-Moskal, Łukasz Kluczyński, Sebastian Kocoń, Marcin Konior, Magdalena Konop, Zbigniew Kordon, Marta Kostecka-Matyja, Agnieszka Kotlarz, Joanna Kowal, Marian Kratochwil, Sławomir Kroczka, Mariusz Krupa, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Marcin Krzanowski, Janusz Krzysztoń, Roger Krzyżewski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Michał Kukla, Beata Kwaśny-Krochin, Stanisław Kwiatkowski, Przemko Kwinta, Ryszard Lauterbach, Wacław Lipczyński, Anna Łopatkiewicz, Tomasz Mach, Paweł Maga, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Maciej Małecki, Anna Markiewicz, Monika Marona, Laura Maryńczak, Lucyna Mastalerz, Andrzej Matyja, Marcel Mazur, Przemysław Miarka, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Moczulska, Renata Modrzejewska, Nina Mól, Paweł Nastałek, Joanna Nazim, Katarzyna Nessler, Tomasz Nowakowski, Aleksander Obtułowicz, Marek Oleszczyk, Agnieszka Olszanecka, Danuta Owczarek, Maciej Pastuszczak, Dorota Pawlik, Joanna Pera, Paweł Petkow-Dimitrow, Agnieszka Piątek-Guziewicz, Maciej Pilecki, Katarzyna Piotrowicz-Wójcik, Kazimierz Pityński, Halina Pocztar, Jakub Podolec, Katarzyna Podolec, Jarosław Polak, Tadeusz Popiela, Karolina Porębska, Paweł Potocki, Elwira Przybylik-Mazurek, Roman Pułyk, Małgorzata Radoń-Pokracka, Renata Radziszewska, Tomasz Rakowski, Bożena Romanowska-Dixon, Marcin Siwek, Janusz Skalski, Krzysztof Sładek, Jerzy Sobański, Jerzy Soja, Paulina Sojka-Leszczyńska, Magdalena Spałkowska, Krzysztof Stachura, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Jerzy Starzyk, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Magdalena Strach, Joanna Streb, Andrzej Surdacki, Małgorzata Swornik, Joanna Szaleniec, Marta Szwajca, Bartłomiej Taurogiński, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Wojciech Turaj, Marcin Tutaj, Andrzej Urbanik, Dorota Włoch-Kopeć, Wiktoria Wojciechowska, Piotr Wojciechowski, Krzysztof Wójcik, Jan Zapała, Weronika Zastrzeżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− rozwój zainteresowań klinicznych studenta

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy


Efekty kształcenia:

Studenci realizują efekty kształcenia przypisane poszczególnym modułom zajęć praktycznych na roku VI

Wymagania wstępne:

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018: dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenciForma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. złożenie potwierdzenia uzyskania umiejętności praktycznych w książeczce „Dziennik praktyk”


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,


Uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach obowiązkowych - 180 godzinLiteratura:

Choroby wewnętrzne:

Choroby Wewnętrzne pod red Andrzeja Szczeklika (Medycyna Praktyczna, Kraków, 2016)

Franciszek Kokot (red.): Choroby wewnętrzne, Podręcznik akademicki, tom 1-2, Warszawa 2004, wydanie VIII (dodruk 2006), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Chirurgia ogólna:

W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

J. Kulig i W. Nowak (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pediatria:

Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec, (red.): Pediatria, tom 1-2, Warszawa 2006, wydanie III (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pediatria – Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Red. Anna Dobrzańska i Józef Ryżko, Urban i Partner 2005

J.J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz (red.): ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna 2010

Anna Obuchowicz (red) - Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL 2010 r.

Położnictwo i ginekologia:

Joachim W. Dudenhausen: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Warszawa 2010, wydanie VI, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2005, wydanie I (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Psychiatria:

Jarema M, Rabe-Jabłońska J (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015

Gałecki Piotr, Bobińska Kinga, Eichsteadt Krzysztof. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Wyd.II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016

Medycyna ratunkowa i intensywna terapia:

J. Jakubaszko: ABC resuscytacji, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2002 Colquhoun M, Handley A.,Evans T,

J. Jakubaszko: ABC postępowania w urazach. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003 Driscoll P, Skinner D, Earlam R,

J. Anders: Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2003. J. Nolan, P.Baskett, D.Gabbot et al.

Franciszek Kokot (red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, Warszawa 2003, wydanie III (dodruk 2009), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2003 Cline D,Ma O.,

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003,

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Urban & Partner, Wrocław 2003,

G.R. Schwartz: Principles and Practice of Emergency Medicine. Wydawnictwo Williams & Wilkins Rok 1999,

J.E. Tintinalli: Emergency Medicine. Wydawnictwo American College of Emergency Physician Rok 2000.

Paul L. Marino Intensywna Terapia. Wydawnictwo Urban & Partner Rok 2003.

Z. Rybicki Intensywna terapia dorosłych, Novus Orbis, Gdańsk 1994

Medycyna rodzinna:

Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni "Medycyna rodzinna". Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015

Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko i inni „Medycyna rodzinna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Latkowski B. Lukas W. „Medycyna rodzinna - repetytorium” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w grupach 2 osobowych

W jednym tygodniu zajęć należy zaliczyć średnio 30 godzin lekcyjnych ćwiczeń

Miejsce oraz czas rozpoczynania zajęć student uzgadnia z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć w poszczególnych jednostkach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.