Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychiatria 3/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L6.Psychiat. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Psychiatria 3/3
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Furgał, Renata Modrzejewska
Prowadzący grup: Piotr Błądziński, Anna Citkowska-Kisielewska, Edyta Dembińska, Marek Dybała, Mariusz Furgał, Rafał Jaeschke, Andrzej Juryk, Aneta Kalisz, Dawid Kruk, Feliks Matusiak, Magdalena Pelc, Wojciech Rachel, Weronika Rodak, Marcin Siwek, Michał Skalski, Krzysztof Styczeń, Natalia Śmierciak, Bartłomiej Taurogiński, Andrzej Wasieczko
Strona przedmiotu: http://www.katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

a) rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych

b) usystematyzowanie nabytej wiedzy

c) przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

E.W15.zna podstawowe koncepcje patogenezy zaburzeń psychicznych

E.W16. zna symptomatologię ogólną zaburzeń psychicznych oraz zasady ich klasyfikacji według głównych systemów klasyfikacyjnych, w szczególności ICD-10

E.W17. zna objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych zaburzeniach psychicznych, w tym:

a) schizofrenii,

b) zaburzeniach afektywnych i adaptacyjnych,

c) zaburzeniach odżywiania,

d) zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

E.W18. zna zasady diagnostyki i postępowania w stanach nagłych psychiatrii

E.W19. zna specyfikę zaburzeń psychicznych i ich leczenia u dzieci, młodzieży oraz w okresie starości

E.W20. zna objawy zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych, ich wpływ na przebieg choroby podstawowej i rokowanie oraz zasady ich leczenia

E.W21. posiada wiedzę na temat seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych

E.W22. zna przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyjęcia do szpitala psychiatrycznego

E.W54 zna objawy, rozumie etiologię, zasady leczenia i umie nawiązać kontakt terapeutyczny z pacjentami z najczęstszymi zaburzeniami:

a) lękowymi, pod postacią somatyczną i innymi nerwicowymi

b) zaburzeniami pourazowymi

c) zaburzeniami osobowości i zachowania u osób dorosłych

E.W55. zna zasady budowania przymierza terapeutycznego, realizowania dialogu psychoterapeutycznego i rodzaje interwencji terapeutycznych

E.W56. zna i rozumie podstawowe metody psychoterapeutyczne i zasady łączenia psychoterapii z farmakoterapią


W zakresie umiejętności:

E.U5. przeprowadzenie badania psychiatrycznego

E.U49. budowanie motywacji do podjęcia leczenia psychiatrycznego oraz budowanie kontraktu terapeutycznego i empatycznego wspierania pacjenta podczas kryzysu

E.U.50 Nawiązywanie kontaktu z rodziną pacjenta i stosowanie elementów psychoedukacji dla rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi


Wymagania wstępne:

zaliczona Psychologia lekarska

zaliczony moduł Psychiatria 1/3

Zaliczony moduł Psychiatria 2/3

Forma i warunki zaliczenia:

Całościowa ocena stanu wiedzy studenta należy do asystenta

Egzamin końcowy z psychiatrii odbywa się na VI roku i składa się z testu (100 pytań jednokrotnego wyboru) oraz z egzaminu ustnego.

Średnia cząstkowych ocen u asystentów z modułów psychiatria 1/3, 2/3 i 3/3 co najmniej 4,5 oraz zaliczenie testu na VI roku na ocenę 5,0 zwalnia z egzaminu ustnego.

Nie dotyczy to osób, które psychiatrię zaliczyły na programie Erazmus nie odbywając zajęć w CMUJ

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

60 h ćwiczeń w 2-osobowych grupach w zaproponowanych przez Katedrę Psychiatrii UJ oddziałach

ćwiczenia w godz. 8.30-12.30 przez 2 tygodnie dydaktyczne

Bilans punktów ECTS:

4 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Literatura:

Lektury obowiązkowe

1. Marek Jarema (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. II, PZWL 2016

2. Bartosz Grabski. Podstawy badania psychiatrycznego dla studentów, lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Wydawnictwo UJ 2015.

Lektury uzupełniające

1. Antoni Kępiński. Rytm życia. Wydawnictwo Literackie 1983 i późniejsze wydania

2. Antoni Kępiński. Poznanie chorego. PZWL 1978, Wyd. Literackie 2002

3. Bogdan de Barbaro (red.) Konteksty psychiatrii. Wydawnictwo UJ 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.