Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L6.Rep.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Repetytorium nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 90 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Walentyna Balwierz, Tomasz Banaś, Monika Bednarek-Chałuda, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Biedroń, Joanna Bieniek, Artur Bień, Grzegorz Cebula, Tomasz Cegielny, Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Irena Ciećko-Michalska, Katarzyna Cyganek, Danuta Czarnecka, Magdalena Ćwiklińska, Wojciech Datka, Katarzyna Doroszewska, Dorota Drożdż, Magdalena Duda-Wiewiórka, Wojciech Durlak, Aleksander Gałaś, Aleksandra Gergont, Agnieszka Giza, Andrzej Gryglewski, Alicja Hebda-Szydło, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Idzior-Waluś, Ewa Ignacak, Agata Jabrocka-Hybel, Przemysław Janas, Katarzyna Jaśko, Artur Jurczyszyn, Beata Kieć-Wilk, Tomasz Klekawka, Estera Kłosowicz, Piotr Kołodziejczyk, Justyna Komenda, Grzegorz Kopeć, Mariusz Korkosz, Kinga Kowalska-Duplaga, Dorota Krochmalczyk, Sławomir Kroczka, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Paweł Kuczia, Beata Kwaśny-Krochin, Joanna Kwinta-Rybicka, Jacek Lelakowski, Tomasz Łysek, Tomasz Mach, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Barbara Małecka, Łukasz Małecki, Grzegorz Margas, Paweł Matusik, Patrycja Mensah-Glanowska, Przemysław Miarka, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Monika Miklaszewska, Anna Moczulska, Joanna Nazim, Marcin Nowak, Iwona Ogarek, Danuta Owczarek, Beata Piątkowska-Jakubas, Piotr Przybyłowski, Krzysztof Rewiuk, Weronika Rodak, Anna Rydlewska, Tomasz Sacha, Szymon Skoczeń, Jan Skupień, Krzysztof Sładek, Marcin Sobociński, Grzegorz Sokołowski, Joanna Spaczyńska, Małgorzata Steczkowska, Krzysztof Styczeń, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Konstanty Szułdrzyński, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Przemysław Wawok, Andrzej Wędrychowicz, Anna Wędrychowicz, Katarzyna Wilkosz, Karolina Woziwodzka, Katarzyna Zachwieja, Zbigniew Zalewski, Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− usystematyzowanie nabytej wiedzy

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Zgodnie z macierzą efektów kształcenia: efekty w zakresie nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych.


W zakresie umiejętności:

D.U18. wykazuje odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy, wkład w dalszy rozwój nauk medycznych, przekazywanie swojej wiedzy innym

D.U19. rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną

Prerekwizyt:

Chirurgia 3/4 WL-L5.Chir.III
Choroby wewnętrzne 3/4 WL-L5.Chor.Wew.III
Ginekologia i położnictwo 3/4 WL-L5.Ginek.Poł.III
Medycyna ratunkowa 1/2 WL-L5.Med.Rat.I
Medycyna rodzinna 1/2 WL-L4.Med.Rodz.I
Pediatria 3/4 WL-L5.Pediat.III
Psychiatria 2/3 WL-L5.Psychiat.II

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów:

WL-L5.Chor.Wew.III

Pediatria 3/4

Chirurgia 3/4

Ginekologia i położnictwo 3/4

Psychiatria 2/3

Medycyna ratunkowa 1/2

Medycyna rodzinna 1/2

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. zaliczenia sprawdzianu końcowego praktycznego (OSCE)

4. zaliczenia egzaminu teoretycznego

5. złożenie potwierdzenia uzyskania umiejętności praktycznych w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,


Uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”


Sprawdzian końcowy: test składający się ze 180 pytań

Metody dydaktyczne:

seminarium

e-learning

omówienie przypadków klinicznych

repetytorium

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach obowiązkowych - 100 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 60 godziny

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godzin

Łącznie 190 godzin nakładu pracy studenta

Pełny opis:

Seminaria:

Choroby wewnętrzne:

1 Choroba niedokrwienna serca: dławica piersiowa stabilna i ostre zespoły wieńcowe: zasady diagnostyki różnicowej, rozpoznawania i leczenia. Prewencja pierwotna i wtórna zawału serca

Niewydolność serca

Zaburzenia rytmu serca

2 żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (różnicowanie żóltaczek, diagnostyka WZW)

choroby zapalne jelit (Colitis ulcer., ch. Crohna)

3 astma i POChP

zapalenie płuc i gruźlica

rak płuca, sarkoidoza

4 nadciśnienie tętnicze/profilaktyka ch ukł krążenia

niedokrwistość i zaburzenia krzepnięcia

onkologia hematologiczna

5 choroby przysadki mózgowej i nadnerczy

choroby tarczycy i przytarczyc

cukrzyca typu 2 - profilaktyka, diagnostyka, leczenie oraz zapobieganie powikłaniom naczyniowym choroby.

6 nefrologia ostra i przewlekła niewydolność nerek

kłębuszkowe zapalenia nerek/infekcje dróg mocz.

zaburzenia elektrolitowe i równowaga kwasowo- zasadowa

7 inne RZS, choroby układowe

choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza, dna

przypadki kliniczne

Zdrowie publiczne

1 Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

2 Najczęstsze infekcje pozaszpitalne

Medycyna ratunkowa

1 Triage w medycynie ratunkowej

Damage Control Surgery /DCS/, Damage Control Resuscitation /DCR/

Farmakoterapia i elektroterapia w zaburzeniach rytmu serca

2 Niewydolność oddechowa

Niewydolność krążenia

Zakażenia. Sepsa. Antybiotykoterapia

Medycyna rodzinna

1 Prawne ramy organizacji systemu ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza

Etyczne i prawne aspekty relacji lekarz-pacjent: problem informacji i zgody pacjenta, prawa pacjenta,

Etyczne i prawne problemy praktyki klinicznej: wyzwania medycyny prokreacyjnej, problemy zaawansowanych technik terapeutycznych (np. transplantacje tkanek i narządów), kontrowersje moralne u kresu życia ludzkiego

Odpowiedzialność profesjonalna, prawna i moralna lekarza

2 Rola zdrowia publicznego w zdrowiu populacji, Narodowy Program Zdrowia, promocja i programy promocji zdrowia

Monitorowanie stanu zdrowia populacji, główne problemy zdrowotne w Polsce i na świecie, determinanty demograficzne i główne czynniki ryzyka na poziomie populacji, programy profilaktyczne

Organizacja i finansowanie opieki medycznej, analiza koszt-efekt, wyzwania zdrowia publicznego, nowe zagrożenia zdrowotne populacji

Pediatria

1 Wcześniactwo

Niedotlenienie okołoporodowe, uraz okołoporodowy

2 Astma i jej zaostrzenie

Zapalenia płuc i powikłane zapalenia płuc

Gruźlica – postępowanie u dzieci po ekspozycji

3 Wrodzone wady serca

Najczęstsze problemy kardiologiczne w POZ

Choroby wątroby i trzustki – wybrane zagadnienia

4 Niedokrwistości i skazy krwotoczne

Epidemiologia i semiotyka chorób nowotworowych wieku dziecięcego

Ostre powikłania cukrzycy

Niewydolność kory nadnerczy

5 Najczęstsze choroby nerek wieku dziecięcego

Przewlekła choroba nerek u dzieci

Choroby nerwowo-mięśniowe

Przyczyny encefalopatii postępujących

Psychiatria

1. Psychopatologia ogólna: - objawy w psychiatrii

- zespoły objawów klinicznych

Diagnostyka i objawów poszczególnych zaburzeń psychicznych u osób dorosłych:

- kryteria diagnostyczne podstawowych zaburzeń psychicznych wg ICD 10

- najbardziej charakterystyczne objawy poszczególnych zaburzeń psychicznych

- podtypy i różnorodność objawów w zaburzeniach psychicznych

- diagnostyka różnicowa

Leczenie poszczególnych zaburzeń psychicznych

- ogólne zasady leczenia w psychiatrii

- zwrócenie uwagi na sytuacje szczególne w terapii zaburzeń psychicznych

- szczególna rola psychoaterapii jako jednej z opcji leczenia zaburzeń psychicznych

2. Diagnostyka i objawów poszczególnych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży:

- kryteria diagnostyczne podstawowych zaburzeń psychicznych wg ICD łO

- najbardziej charakterystyczne objawy poszczególnych zaburzeń psychicznych

- podtypy i różnorodność objawów w zaburzeniach psychicznych

- diagnostyka różnicowa

Zagadnienia prawne w psychiatrii (ustawa o zdrowiu psychicznym) ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przymusu bezpośredniego

Ginekologia i położnictwo

1 Diagnostyka prenatalna I i II trymestru ciąży: głównie pytania o test podwójny.

Patologia ciąży: cukrzyca ciążowa: klasyfikacja wg White, kryteria rozpoznania i wyrównania, ryzyko dla płodu; nadciśnienie w ciąży: głównie pytania o stan przedrzucawkowy oraz leki hipotensyjne; poród przedwczesny: czynniki ryzyka, objawy, tokoliza.

Choroba zakrzepowo – zatorowa w ciąży: rozpoznanie i postepowanie. Konflikt serologiczny: ilość krwi mogąca wywołać immunizację, zasady profilaktyki.

2 Mechanizm porodowy. Przebieg porodu. Krwotoki położnicze.

Łożysko przodujące: czynniki ryzyka, objawy. Przedwczesne oddzielenie łożyska: głównie przypadki kliniczne opisujące objawy.

3 Rak szyjki macicy: w zasadzie wyłącznie pytania o czynniki ryzyka, w tym typy onkogenne wirusa HPV.

Rak jajnika: głównie klasyfikacja oraz markery nowotworowe. Rak endometrium: czynniki ryzyka, objawy i rozpoznanie.

4 Endometrioza. Choroba trofoblastyczna.

Infekcje dróg rodnych: zwłaszcza bacterial vaginosis, objawy i antybiotykoterapia. Metody antykoncepcji.

Ciąża pozamaciczna: czynniki ryzyka i objawy. Badanie ginekologiczne u ofiary gwałtu.

Chirurgia

1 Przełyk żołądek dwunastnica, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe, sutek, przepukliny, urologia, chirurgia klatki piersiowej

2 Trzustka, jelito grube i odbyt, chirurgia urazowa

3 Tarczyca i przytarczyce, chirurgia ostrodyżurowa, chirurgia naczyniowa

4 Zagadnienia z onkologii klinicznej i skojarzonego leczenia nowotworów

Literatura:

Choroby wewnętrzne:

Choroby Wewnętrzne pod red Andrzeja Szczeklika (Medycyna Praktyczna, Kraków, 2016)

Franciszek Kokot (red.): Choroby wewnętrzne, Podręcznik akademicki, tom 1-2, Warszawa 2004, wydanie VIII (dodruk 2006), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Chirurgia ogólna:

W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

J. Kulig i W. Nowak (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pediatria:

Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec, (red.): Pediatria, tom 1-2, Warszawa 2006, wydanie III (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pediatria – Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Red. Anna Dobrzańska i Józef Ryżko, Urban i Partner 2005

J.J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz (red.): ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna 2010

Anna Obuchowicz (red) - Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL 2010 r.

Położnictwo i ginekologia:

Joachim W. Dudenhausen: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Warszawa 2010, wydanie VI, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2005, wydanie I (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Psychiatria:

Jarema M, Rabe-Jabłońska J (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015

Gałecki Piotr, Bobińska Kinga, Eichsteadt Krzysztof. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Wyd.II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016

Medycyna ratunkowa i intensywna terapia:

J. Jakubaszko: ABC resuscytacji, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2002 Colquhoun M, Handley A.,Evans T,

J. Jakubaszko: ABC postępowania w urazach. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003 Driscoll P, Skinner D, Earlam R,

J. Anders: Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2003. J. Nolan, P.Baskett, D.Gabbot et al.

Franciszek Kokot (red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, Warszawa 2003, wydanie III (dodruk 2009), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2003 Cline D,Ma O.,

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003,

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Urban & Partner, Wrocław 2003,

G.R. Schwartz: Principles and Practice of Emergency Medicine. Wydawnictwo Williams & Wilkins Rok 1999,

J.E. Tintinalli: Emergency Medicine. Wydawnictwo American College of Emergency Physician Rok 2000.

Paul L. Marino Intensywna Terapia. Wydawnictwo Urban & Partner Rok 2003.

Z. Rybicki Intensywna terapia dorosłych, Novus Orbis, Gdańsk 1994

Medycyna rodzinna:

Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni "Medycyna rodzinna". Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015

Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko i inni „Medycyna rodzinna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Latkowski B. Lukas W. „Medycyna rodzinna - repetytorium” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Bioetyka i prawo medyczne:

Tadeusz Brzeziński: Etyka Lekarska, Warszawa 2012, wyd. 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Kodeks Etyki Lekarskiej

Mirosław Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. 10, Toruń, 2013,

Justyna Zajdel: Prawo w medycynie - podręcznik dla lekarzy, wyd II, wyd. Progress, Łódź 2007

Rafał Kubiak: Prawo medyczne, wyd.2, C.H. Beck, Warszawa 2014

aktualne akty prawne

Orzecznictwo:

A. Wilmowska-Pietruszyńska: Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, Urban et Partner, Wrocław 2003.

Zdrowie publiczne:

T.B. Kulik, M. Latalski: Zdrowie publiczne, Czelej, Lublin 2002

A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk: Zdrowie Publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001

A. Wojtczak: Zdrowie Publiczne - Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo PZWL, Rok wydania 2009

J.Bzdęga, A.Gębska-Kuczerowska. (red): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.