Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w zakresie pediatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-LN4.Prakt.4 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie pediatrii
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Praktyki: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i dietetyka
Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka wakacyjna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem praktyki z zakresu pediatrii jest utrwalenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie roku akademickiego przez:


1. Zapoznanie się z organizacją pracy w oddziale dziecięcym/klinice i powiązaniami organizacyjny oddziału/kliniki z lecznictwem otwartym; poznanie podstawowych procedur obowiązujących w oddziale oraz kompetencji personelu w zakresie: opieki nad dziećmi, badań i diagnostyki (ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem, prowadzenia historii choroby itp.).

2. Poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w oddziale niemowlęcym i dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

3. Udział w porannych odprawach i wizytach lekarskich; zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji choroby; udział w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych.

4. Doskonalenie umiejętności oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju; doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka.

5. Zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia; poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego niemowlęcia i dziecka.

6. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

7. Pogłębianie umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych.

8. Poznanie właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych.

9. Doskonalenie umiejętności oceny stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego).

10. Doskonalenie umiejętności oceny równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia.

11. Wykonywanie pod nadzorem zabiegów: podłączenie wlewu kroplowego

i wykonywanie wstrzyknięć.

12. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych.

13. Profesjonalne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.


Efekty kształcenia:

Podstawowe umiejętności:

1. Student przestrzega zasady aseptyki i antyseptyki oraz dba o wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch, obuwie zastępcze).

2. W zakresie badania podmiotowego student: zbiera wywiad: dolegliwości i skargi ogólne, historia dotychczasowej choroby, wywiad rodzinny. W zakresie badania przedmiotowego: szczegółowe badanie fizykalne: ocena stanu ogólnego, ocena rozwoju somatycznego i psychofizycznego.

3. Student rozpoznaje przyczyny podstawowych chorób. Różnicuje podstawowe objawy najczęstszych chorób.

4. Student różnicuje podstawowe jednostki chorobowe, a w szczególności stany nagłe. Potrafi ocenić podstawowe stany zagrożenia życia dziecka.

5. Student ocenia stan odżywienia i nawodnienia dziecka. Zna wskazania do leczenia nawadniającego. Proponuje schemat leczenia i diety dziecka.

6. Student próbuje stawiać wstępne rozpoznanie i diagnozę.

7. Student potrafi monitorować i analizować wyniki: ciśnienia, tętna, temperatury.

8. Student potrafi monitorować parametry życiowe (kardiomonitor, pulsoksymetr, poziom glikemii itp.)

9. Student zna: kalendarz szczepień, zasady badań bilansowych/okresowych u dzieci, podstawowe choroby zakaźne wieku dziecięcego, podstawowe choroby metaboliczne u dzieci.


Podstawowe umiejętności studenta w zakresie diagnostyki:

1. Student zleca/planuje/ analizuje przebieg/badań diagnostycznych: badania obrazowe, laboratoryjne: zapis EKG, badania patomorfologiczne itp. Student próbuje interpretować wyniki badań.

2. Student zna zasady pobierania/zabezpieczania materiału do badań diagnostycznych (krew, mocz, płyny, treści żołądkowa/dwunastnicza, wymazy).

3. Student zna zasady /zleca/wykonuje iniekcje i wkłucia.

4. Student zleca/ wykonuje podstawowe procedury i zabiegi (tlenoterapia, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej, cewnikowanie pęcherza moczowego, lewatywa/wlew doodbytniczy).

5. Student bierze udział w: przetaczaniu preparatów krwiopochodnych, podaje lek/płyn w dożylnym wlewie kroplowym.


Kompetencje społeczne i zaangażowanie:

1. Student wykazuje się punktualnością, zaangażowaniem.

2. Student rzetelnie wykonuje polecenia.

3. Student umiejętnie posługuje się terminologią medyczną.

4. Student potrafi prezentować przypadki i je dyskutować.

5. Student potrafi nawiązać kontakt z pacjentem i rodzicami oraz personelem oddziału.

6. Student wykazuje się umiejętnością planowania pracy.

7. Student wykazuje się empatią oraz przestrzega zasad etyki.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po IV roku studiów kierunku lekarskiego jest złożenie zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału Dzienniczka praktyk oraz Poświadczenia odbycia praktyki zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM d/s zawodowych praktyk wakacyjnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nadzór nad studentem odbywającym praktykę:

Kierownikiem praktyki wakacyjnej w oddziale jest wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz. Kierownik praktyki odpowiada za realizację programu zawodowej praktyki oraz potwierdza i zalicza odbycie praktyki. Bezpośredni nadzór sprawuje wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz.

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po IV roku studiów kierunku lekarskiego jest złożenie zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału Dzienniczka praktyk oraz Poświadczenia odbycia praktyki zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM d/s zawodowych praktyk wakacyjnych.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Po IV roku kierunku lekarskiego wszystkich studentów obowiązuje odbycie wakacyjnej praktyki lekarskiej w zakresie Pediatrii w wymiarze 60 godzin (2 tygodnie). Praktyki realizowane są w okresie wakacyjnym i odbywają się w systemie dziennym siedmiogodzinnym (np. 07.00 – 14.00, 08.00 – 15.00). Dodatkowo każdy student jest zobligowany do odbycia dwóch dyżurów w godzinach 14.00 – 21.00, w czasie których asystuje lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach i procedurach medycznych. W dniu dyżuru student jest zwolniony z zajęć dopołudniowych.

Skrócony opis:

Celem praktyki z zakresu pediatrii jest utrwalenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie roku akademickiego.

Pełny opis:

Celem praktyki z zakresu pediatrii jest utrwalenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie roku akademickiego przez:

1. Zapoznanie się z organizacją pracy w oddziale dziecięcym/klinice i powiązaniami organizacyjny oddziału/kliniki z lecznictwem otwartym; poznanie podstawowych procedur obowiązujących w oddziale oraz kompetencji personelu w zakresie: opieki nad dziećmi, badań i diagnostyki (ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem, prowadzenia historii choroby itp.).

2. Poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w oddziale niemowlęcym i dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

3. Udział w porannych odprawach i wizytach lekarskich; zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji choroby; udział w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych.

4. Doskonalenie umiejętności oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju; doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka.

5. Zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia; poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego niemowlęcia i dziecka.

6. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

7. Pogłębianie umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych.

8. Poznanie właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych.

9. Doskonalenie umiejętności oceny stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego).

10. Doskonalenie umiejętności oceny równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia.

11. Wykonywanie pod nadzorem zabiegów: podłączenie wlewu kroplowego

i wykonywanie wstrzyknięć.

12. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych.

13. Profesjonalne i rzetelne podejście do powierzonych zadań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.