Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.Lab.N.U.K.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 2/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 3 godzin więcej informacji
Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 12 godzin więcej informacji
Symulacje, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Cebula, Łukasz Małecki, Marcin Waligóra
Prowadzący grup: Stanisław Górski, Kamil Jonas, Dominik Karch, Anna Kocurek, Krzysztofa Kopyt, Bogumiła Kowalska, Łukasz Małecki, Jakub Stępniewski, Jolanta Świerszcz, Marcin Waligóra, Dorota Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student powinien:


W zakresie wiedzy:


- rozróżnia perspektywę lekarza oraz pacjenta


- rozpoznaje wybrane techniki komunikacyjne wykorzystywane podczas udzielania informacji


- zna zasady motywowania pacjenta


- zna reguły świadomej zgody pacjentaW zakresie umiejętności:- Przekazuje informacje medyczne w sposób jasny, zrozumiały i dostosowany do pacjenta


- prezentuje umiejętność motywowania pacjenta do zmiany


- przeprowadza proces świadomej zgody pacjentaW zakresie postaw:


• Stara się zrozumieć przekonania, obawy i oczekiwania pacjenta


• Szanuje prawo do własnej decyzji i autonomię pacjenta


• Zachowuje zasady etyki zawodowej

Wymagania wstępne:

-Wiedza w zakresie anatomii prawidłowej oraz fizjologii człowieka oraz podstawy patologii

- Ukończył zajęcia z Laboratoryjnego Nauczania Umiejętności Klinicznych na roku 2 i zaliczył egzamin OSCE


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecności na zajęciach (przy czym dopuszczalna jest maksymalnie 1 nieobecność)

- w trakcie zajęć asystenci oceniają zaangażowanie studenta i poprawność zbierania wywiadu oraz stosowania zasad przekazywania informacji pacjentowi.

- przedłożenia eseju refleksyjnego.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany kształtujące:

Bieżąca ocena na zajęciach podczas demonstrowania umiejętności przez studentów

Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące)

Egzamin OSCE


Egzamin praktyczny razem z przedmiotem Medycyna wewnętrzna cz. 1


Treści modułu kształcenia:

1-3 przekazywanie informacji

4. Motywowanie pacjenta

5. Świadoma zgoda pacjenta

6. Całościowa konsultacja. Zajęcia z udziałem Symulowanego Pacjenta


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Strukturyzowane zajęcia laboratoryjne, gry dydaktyczne, odgrywanie ról, miniwykłady, zajęcia z użyciem fantomów

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

E-learning - 15 godzin

Łącznie 30 godzin pracy studenta

= 1 punkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Literatura:

1. Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy, red. M. Nowina Konopka, W. Feleszko, Ł. Małecki

3. Skills for Communicating With Patients, J. Silverman

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.