Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Konduracka
Prowadzący grup: Michał Andres, Walentyna Balwierz, Stanisław Bartuś, Krzysztof Bryniarski, Piotr Chłosta, Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Danuta Czarnecka, Magdalena Ćwiklińska, Marcin Dembiński, Łukasz Drelicharz, Dorota Drożdż, Dominika Dudek, Artur Dziewierz, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Iwona Filipczak-Bryniarska, Krzysztof Fyderek, Aleksander Garlicki, Tomasz Grodzicki, Maria Gruba, Tomasz Guzik, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Andrzej Jaworek, Bogusław Kapelak, Izabella Karska-Basta, Jakub Kenig, Tomasz Klekawka, Piotr Kochowicz, Tomasz Konopka, Mariusz Korkosz, Joanna Kozioł-Moszczyńska, Mariusz Krupa, Stanisław Kwiatkowski, Przemko Kwinta, Ryszard Lauterbach, Jacek Lelakowski, Wacław Lipczyński, Tomasz Mach, Paweł Maga, Maciej Małecki, Anna Markiewicz, Laura Maryńczak, Anna Moczulska, Michał Natkaniec, Wojciech Nowak, Maciej Pilecki, Weronika Pociej-Marciak, Piotr Podolec, Anna Przeklasa-Muszyńska, Tomasz Rakowski, Kazimierz Rembiasz, Piotr Richter, Bożena Romanowska-Dixon, Krzysztof Rutkowski, Maciej Siedlar, Janusz Skalski, Krzysztof Sładek, Agnieszka Słowik, Andrzej Surdacki, Anna Szaflarska, Arkadiusz Trzos, Anetta Undas, Andrzej Urbanik, Adam Windak, Piotr Wojciechowski, Jerzy Wordliczek, Piotr Wysocki, Krzysztof Żmudka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia dowolne uzupełniają wiedzę studentów w zakresie przedmiotów klinicznych. Mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych. Szczegółowe cele realizowanego przedmiotu obejmują nauczenie studentów symptomatologii chorób, umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zaplanowania procesu diagnostycznego i leczenia. Ważnym celem jest nauczenie studentów zasad prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz organizacji pracy oddziału.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów klinicznych poprzedzających w planie studiów zajęcia dowolne.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie u kierownika jednostki lub wyznaczonego asystenta.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne.

Skrócony opis:

Wiedza oparta o zagadnienia związane z umiejętnościami w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych.

Pełny opis:

W trakcie prowadzonych ćwiczeń z zajęć dowolnych nauczane będą następujące zagadnienia dotyczące poszczególnych przedmiotów klinicznych:

- symptomatologia

- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- badania dodatkowe

- diagnostyka różnicowa

- etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego

- praktyczne nauczanie umiejętności klinicznych związanych z daną dyscypliną

- organizacja pracy na oddziale szpitalnym

- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Literatura:

Literatura odpowiadająca poszczególnym przedmiotom klinicznym podana jest w odpowiadającym im sylabusach.

Uwagi:

Przy rejestracji w pierwszej kolejności zapisu należy dokonać w sekretariacie wybranej jednostki w której realizowane będą zajęcia a następnie dokonać zapisu/podpięcia w systemie USOSweb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.