Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Andres, Walentyna Balwierz, Mirosław Bik-Multanowski, Leszek Bryniarski, Bartosz Brzozowski, Andrzej Budzyński, Piotr Chłosta, Rafał Chrzan, Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Anna Citkowska-Kisielewska, Danuta Czarnecka, Ewa Czarnobilska, Dorota Drożdż, Dominika Dudek, Artur Dziewierz, Iwona Filipczak-Bryniarska, Krzysztof Fyderek, Aleksander Garlicki, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Grodzicki, Iwona Gross-Sondej, Tomasz Guzik, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Robert Jach, Karolina Jakubiec-Wiśniewska, Andrzej Jaworowski, Bogusław Kapelak, Izabella Karska-Basta, Katarzyna Klasa, Tomasz Konopka, Mariusz Korkosz, Andrzej Kraśniak, Jacek Krawczyk, Stanisław Kwiatkowski, Borys Kwinta, Przemko Kwinta, Ryszard Lauterbach, Jacek Lelakowski, Wacław Lipczyński, Tomasz Mach, Paweł Maga, Maciej Małecki, Jadwiga Nessler, Magdalena Pelc, Maciej Pilecki, Piotr Podolec, Anna Przeklasa-Muszyńska, Małgorzata Radoń-Pokracka, Kazimierz Rembiasz, Piotr Richter, Bożena Romanowska-Dixon, Maciej Siedlar, Janusz Skalski, Krzysztof Sładek, Agnieszka Słowik, Jerzy Sobański, Andrzej Surdacki, Anna Szaflarska, Bartłomiej Taurogiński, Tomasz Tomasik, Arkadiusz Trzos, Wojciech Turaj, Anetta Undas, Andrzej Urbanik, Grzegorz Wilk, Adam Windak, Piotr Wojciechowski, Jerzy Wordliczek, Piotr Wysocki, Krzysztof Żmudka, Bożena Żurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia dowolne uzupełniają wiedzę studentów w zakresie przedmiotów klinicznych. Mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych. Szczegółowe cele realizowanego przedmiotu obejmują nauczenie studentów symptomatologii chorób, umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zaplanowania procesu diagnostycznego i leczenia. Ważnym celem jest nauczenie studentów zasad prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz organizacji pracy oddziału.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów klinicznych poprzedzających w planie studiów zajęcia dowolne.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie u kierownika jednostki lub wyznaczonego asystenta.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wiedza oparta o zagadnienia związane z umiejętnościami w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych.

Pełny opis:

W trakcie prowadzonych ćwiczeń z zajęć dowolnych nauczane będą następujące zagadnienia dotyczące poszczególnych przedmiotów klinicznych:

- symptomatologia

- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- badania dodatkowe

- diagnostyka różnicowa

- etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego

- praktyczne nauczanie umiejętności klinicznych związanych z daną dyscypliną

- organizacja pracy na oddziale szpitalnym

- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Literatura:

Literatura odpowiadająca poszczególnym przedmiotom klinicznym podana jest w odpowiadającym im sylabusach.

Uwagi:

Przy rejestracji w pierwszej kolejności zapisu należy dokonać w sekretariacie wybranej jednostki w której realizowane będą zajęcia a następnie dokonać zapisu/podpięcia w systemie USOSweb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.