Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Okulistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Okulis. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Okulistyka
Jednostka: Katedra Okulistyki
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Romanowska-Dixon
Prowadzący grup: Magdalena Dębicka-Kumela, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Dominika Gniadek-Batko, Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Izabella Karska-Basta, Joanna Kowal, Agnieszka Kubicka-Trząska, Anna Markiewicz, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon, Paulina Sojka-Leszczyńska, Katarzyna Żuber-Łaskawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania schorzeń narządu wzroku, udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów oka, rozpoznawania objawów wymagających natychmiastowej pomocy specjalisty, a także doboru badań diagnostycznych i interpretacji wyników konsultacji okulistycznych.

Efekty kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymagania wstępne:

Anatomia i fizjologia narządu wzroku

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin praktyczny: sprawdzenie umiejętności badania ostrości wzroku do dali i bliży, ocena przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej, podstawy wziernikowania dna oka, płukanie worka spojówkowego, zakładanie leku do worka spojówkowego, odwracanie powiek.

Egzamin teoretyczny w formie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 65 pytań.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego z okulistyki jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z zajęć praktycznych (zdany egzamin praktyczny) u asystenta prowadzącego podgrupę ćwiczeniową.

Egzamin z okulistyki ma formę testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 65 pytań z pięcioma odpowiedziami (jedna odpowiedź jest prawidłowa). Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej z egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań (39 pytań).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nauczanie praktyczne z pacjentem.

Nauczanie orientacyjnego badania ostrości wzroku, badania pola widzenia. Ocena ustawienia gałek ocznych oraz badanie reakcji źrenic na światło. Ocena rozległości urazu gałki ocznej przy użyciu biomikroskopu. Ocena przedniego odcinka gałki ocznej w stanach zapalnych i pourazowych. Badanie dna oka wziernikiem: ocena tarczy nerwu wzrokowego oraz dna oka w obszarze tylnego biegu-na. Ocena umiejętności płukania worka spojówkowego, zakładanie maści i kropli do worka spojówkowego.

Podstawowe wiadomości na temat anatomii narządu wzroku oraz patologii: - choroby prowadzące do utraty wzroku,

- choroby wywołujące tzw. „czerwone oko”

- urazy narządu wzroku.

Wiadomości teoretyczne przekazywane są w formie wykładów, seminariów oraz podczas praktycznych ćwiczeń z pacjentami.


Metody dydaktyczne:

Wykłady: obejmują przypomnienie wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii narządu wzroku, omówienie podstawowych chorób oczu objawiających się tzw. „czerwonym okiem” , chorób powodujących nagłe pogorszenie widzenia („ostre stany okulistyczne”) oraz schorzenia okulistyczne o charakterze przewlekłym, będące przyczyną utraty widzenia (zaćma, jaskra, choroby siatkówki i plamki, zapalenia błony naczyniowej). Tematyka wykładów obejmuje również omówienie stanów okulistycznych powiązanych ze schorzeniami systemowymi (np. cukrzyca, zapalenia blony naczyniowej, borelioza), ktore wymagają postępowania interdyscyplinarnego. Przedstawienie podziału klinicznego, diagnostyki i leczenia zeza, zagadnienia związane z neurookulistyką.

Ćwiczenia: Poznanie najważniejszych metod diagnostycznych układu wzrokowego (ocena ostrości wzroku, badanie wady refrakcji, tonometria, badanie przedniego odcinka i dna oka), w tym badań obrazowych (USG, OCT, angiografia fluoresceinowa). Demonstracja pacjentów z różnymi schorzeniami okulistycznymi; zbieranie wywiadu okulistycznego, ocena przedniego odcinka w lampie szczelinowej oraz dna oka przy użyciu wziernika okulistycznego.

Znajomość rozpoznawania i postępowania w nagłych przypadkach okulistycznych, umiejętność udzielania pierwszej pomocy okulistycznej (płukanie worka spojówkowego, odwracanie powiek, usuwanie ciał obcych z worka spojówkowego) nauka aplikacji aplikacji maści, kropli do worka spojówkowego oraz zakładania opatrunku na oko.

Studenci w trakcie zajęć praktycznych mają możliwość obserwowania okulistycznych zabiegów „na żywo” bezpośrednio na sali operacyjnej lub drogą multimedialną.


Bilans punktów ECTS:

3

Literatura:

Maria Hanna Niżankowska: „Okulistyka – podstawy kliniczne”. PZWL, Warszawa, 2007, wyd. I. ISBN: 83-200-3224-6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.