Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Chir.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia 3/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Symulacje, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pędziwiatr, Wiesław Pyrczak, Piotr Richter
Prowadzący grup: Karolina Brzuszkiewicz, Małgorzata Bulanda, Agnieszka Chmielarczyk, Anna Gierada-Fijałkowska, Tomasz Górecki, Andrzej Gryglewski, Ewelina Grzywna, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Jerzy Jaskuła, Tomasz Jędrychowski, Jakub Kenig, Kornelia Kliś, Piotr Kołodziejczyk, Katarzyna Kołodziejska, Marian Kratochwil, Mariusz Krupa, Jacek Kusionowicz, Borys Kwinta, Wacław Lipczyński, Radosław Pach, Jarosław Polak, Piotr Przybyłowski, Mateusz Putowski, Piotr Richter, Tomasz Rogula, Anna Różańska, Tomasz Sanak, Benita Siarkiewicz, Marek Sierżęga, Agnieszka Skrzypek, Krzysztof Stachura, Antoni Szczepanik, Marcin Waligóra, Jadwiga Wójkowska-Mach, Piotr Zarzycki, Ewa Zasada, Anna Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji

F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym włącznie

F.W15. posiada podstawową wiedzę z zakresu transplantologii zabiegowej, zna wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;

a) usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego

b) wycięcia tarczycy, przytarczycy, nadnercza

c) wycięcia części i całości żołądka, jelita grubego

d) przepuklin brzusznych z wykorzystaniem siatek syntetycznych

a) przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii narządów jamy brzusznej

b) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych przewodu pokarmowego

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U4. potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe

F.U6. potrafi zbadać gruczoł piersiowy, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt

F.U9. potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

F.U14. interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży

F.U27. potrafi zawiązać węzeł pojedynczy i chirurgiczny

F.U29. potrafi wykonać i zinterpretować USG wg FAST (Focused Assesment with Sonography for Trauma)

F.U31. potrafi wprowadzić cewnik do pęcherza moczowego

F.U32. potrafi odebrać świadomą i skuteczną prawnie zgodę na:

a) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (np. gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia)

b) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (biopsja przezskórna pod kontrolą USG)

c) zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego

F.U33. potrafi przekazać informację o śmierci bliskiej osoby

F.U34. potrafi przekazać rodzinie informacje dotyczące możliwości przeszczepienia narządów osoby u której orzeczono śmierć mózguWymagania wstępne:

Student rozpoczynający zajęcia z przedmiotu Chirurgia 3/4 powinien posiadać kompletną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii i podstaw chirurgii ogólnej w poprzednich semestrów. Zakres wiedzy obejmuje materiał przewidziany programem studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia 3/4 wymagane jest:


• uzyskanie zaliczenia ćwiczeń w I Katedrze Chirurgii Ogólnej,

• zaliczenia zajęć zintegrowanych w Katedrze Fizjologii UJ CM, Katedrze Mikrobiologii

UJ CM

• zdanie testowego zaliczenia końcowego w sesji egzaminacyjnej.

Pisemne testowe zaliczenie końcowe obejmuje 50 pytań obejmujących materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu na danym roku

Egzamin końcowy na roku V składający się z 150 pytań testowych obejmujących cały materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu. Egzamin praktyczny OSCE zorganizowany wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM.

Student, który uzyska łączną liczbę 135 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach będzie zwolniony z egzaminu testowego (nie dotyczy egzaminu OSCE). Student, który uzyska łączną liczbę 120-134 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach otrzyma dodatkowo 10 punktów podczas egzaminu testowego kończącego przedmiot.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Zaliczenie ćwiczeń przez prowadzącego asystenta.

2. Pisemne zaliczenie testowe - 50 pytań

3. Zaliczenie zajęć zintegrowanych

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, seminaria, wykłady, zajęcia zintegrowane

Bilans punktów ECTS:

7

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Blok obejmuje:

8 dni zajęciowych w I Katedrze Chirurgii Ogólnej

2 dni zajęciowe - Transplantologia (w I Katedrze Chirurgii Ogólnej)

3 dni zajęciowe Neurochirurgia

4 dni zajęciowe - Urologia

2 dni zajęć w Zakładzie Dydaktyki Medycznej

1 dzień zajęciowy - Fizjologia (zajęcia zintegrowane)

1 dzień zajęciowy - Mikrobiologia (zajęcia zintegrowane)


Zajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne oraz seminaria.


Tematyka seminariów z chirurgii ogólnej obejmuje:

Choroby chirurgiczne wątroby

Rola endoskopii we współczesnej chirurgii

Choroby żołądka i dwunastnicy

Choroby chirurgiczne gruczołu sutkowego


Literatura:

Obowiązujący podręcznik:

Davidson Chirurgia. Podręcznik dla studentów

Autorzy: O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks

Uwagi:

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę w naszej Katedrze:

Dr Andrzej Gryglewski

Wszystkie pytania, uwagi lub wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do koordynatora - jesteśmy dla was i je rozwiążemy

Szatnia studencka:

W budynku I katedry Chirurgii znajduje się strzeżona szatnia studencka – wejście od tyłu budynku.

Na zajęciach student zobowiązany jest być przebrany w strój szpitalny (nie zielony) i obuwie zamienne. Wymagany jest 1 stetoskop na podgrupę ćwiczeniową.

Wszystkie informacje, podział na grupy, terminy seminariów oraz regulaminy zajęć wywieszane są na tablicy informacyjnej dla studentów która znajduje się obok sekretariatu kierownika Katedry.

Wejście na salę wykładową znajduje się na wprost sekretariatu Kierownika katedry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.