Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Chor.Wew.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne 3/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 19 godzin więcej informacji
Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Czarnecka, Tomasz Grodzicki, Wiesław Pyrczak
Prowadzący grup: Rafał Badacz, Barbara Balicka-Ślusarczyk, Artur Bień, Krzysztof Bryniarski, Krzysztof Ciszowski, Katarzyna Cyganek, Danuta Czarnecka, Łukasz Drelicharz, Tomasz Drożdż, Artur Drzewiecki, Paulina Fatyga, Marzena Frołow, Andrzej Gackowski, Agnieszka Giza, Bartłomiej Guzik, Alicja Hebda-Szydło, Jerzy Hohendorff, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Hydzik, Teresa Iwaniec, Artur Jurczyszyn, Anna Kabłak-Ziembicka, Paweł Kaczmarczyk, Małgorzata Kieć-Klimczak, Beata Kieć-Wilk, Paweł Kleczyński, Marek Klocek, Łukasz Kluczyński, Tomasz Klupa, Marta Kostecka-Matyja, Dorota Krochmalczyk, Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska, Paweł Krzyściak, Paweł Kuczia, Jacek Legutko, Paweł Maga, Maciej Małecki, Patrycja Mensah-Glanowska, Karolina Morawiec-Sławek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Olszanecka, Dorota Pach, Magdalena Polaczyk, Iwona Popiołek, Elwira Przybylik-Mazurek, Marek Rajzer, Paweł Rostoff, Jan Skupień, Marcin Sobociński, Grzegorz Sokołowski, Jakub Stec, Joanna Walczyk, Przemysław Witek, Wiktoria Wojciechowska, Jarosław Zalewski, Barbara Zawilińska, Krzysztof Żmudka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - kardiologia

Po zakończeniu zajęć student:

Zna zasady kwalifikacji chorych do:

- zabiegów kardiochirurgicznych w najczęstszych nabytych i wrodzonych wadach serca

- TAVI, przezskórnej walwuloplastyki mitralnej, Mitra-Clip

- przezskórnego zamykania ubytków w przegrodach serca (PFO, ASD, VSD)

Zna zasady kwalifikacji kardiologicznej oraz przygotowania chorych do zabiegów pozasercowych.

Zna zasady postępowania u kobiet w ciąży ze schorzeniami kardiologicznymi

Zna zasady postępowania z dorosłymi chorymi z wrodzoną wadą serca


Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - diabetologia

Praktyczne umiejętności postępowanie przyczynowego i objawowego w najważniejszych schorzeniach metabolicznych

Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć oraz zaliczenia roku studiów określono w dokumencie „Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018” dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci

Skrócony opis:

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - kardiologia

obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w następujących jednostkach chorobowych:

- najczęstsze wrodzone i nabyte wady serca

- nadciśnienie płucne z uwzględnieniem aktualnego podziału

- zapalenie mięśnia serca, wsierdzia i osierdzia

- kardiomiopatie ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych przyczyn

- tętniak rozwarstwiający aorty

- omdlenia

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - diabetologia

obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia:

- cukrzycy

- otyłości

- zaburzeń lipidowych

- hiperurykemii

- osteoporozy

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - angiologia

obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia chorób naczyniowych

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – alergologia

Choroby układowe tkanki łącznej oraz zapalenia naczyń: przyczyny, postacie kliniczne, podstawowe testy diagnostyczne, ogólne zasady terapii

Symptomatologia i diagnostyka najważniejszych schorzeń alergicznych

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – hematologia

Nienowotworowe choroby krwi

Pełny opis:

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - kardiologia

Obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w następujących jednostkach chorobowych:

- najczęstsze wrodzone i nabyte wady serca

- nadciśnienie płucne z uwzględnieniem aktualnego podziału

- zapalenie mięśnia serca, wsierdzia i osierdzia

- kardiomiopatie ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych przyczyn

- tętniak rozwarstwiający aorty

- omdlenia

Zasady kwalifikacji chorych do:

- zabiegów kardiochirurgicznych w najczęstszych nabytych i wrodzonych wadach serca

- TAVI, przezskórnej walwuloplastyki mitralnej, Mitra-Clip

- przezskórnego zamykania ubytków w przegrodach serca (PFO, ASD, VSD)

- zaburzenia w zakresie układu krążenia u chorych z:

- niewydolnością nerek

- chorobami tkanki łącznej

- wpływ leków niekardiologicznych na układ krążenia

- NLPZ

- glikokortykosteroidy

- leki onkologiczne

- odrębności farmakoterapii chorób układu krążenia u chorych w podeszłym wieku

- wskazania do angiografii aorty i tętnic obwodowych

- chory kardiologiczny z zaawansowaną miażdżycą tętnic obwodowych – specyfika problemu

- zasady kwalifikacji kardiologicznej oraz przygotowania chorych do zabiegów pozasercowych

- zasady postępowania u kobiet w ciąży ze schorzeniami kardiologicznymi

- zasady postępowania z dorosłymi chorymi z wrodzoną wadą serca

- zmiany w zakresie układu krążenia stwierdzane u osób uprawiających sport

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – diabetologia

Cukrzyca

1. Świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2 –diagnostyka i leczenie

2. Świeżo rozpoznana cukrzyca typu 1 - diagnostyka i leczenie kwasicy ketonowej

3. Monitorowanie leczenia cukrzycy.

4. Intensyfikacja leczenia w cukrzycy typu 2 –ćwiczenie 1.

5. Intensyfikacja leczenia w cukrzycy typu 2 –ćwiczenie 2.

6. Wdrażanie insulinoterapii w cukrzycy typu 2 – ćwiczenie 1

7. Wdrażanie insulinoterapii w cukrzycy typu 2 ćwiczenie 2.

8. Leczenie skojarzone w cukrzycy typu 2-ćwiczenie 1.

9. Leczenie skojarzone w cukrzycy typu 2-ćwiczenie 2.

10. Funkcjonalna insulinoterapia w cukrzycy typu 1- ćwiczenie 1.

11. Funkcjonalna insulinoterapia w cukrzycy typu 1–ćwiczenie 2

12. Leczenie za pomocą osobistej pompy insulinowej. Systemy do ciągłego monitorowania glikemii.

13. Pacjent z cukrzycą i chorobą wieńcową

14. Pacjent z zaawansowanymi mikronaczyniowymi powikłaniami cukrzycy. Zespół stopy cukrzycowej.

15. Cukrzyca wtórna-diagnostyka i leczenie.

Otyłość

1. Etiopatogeneza otyłości. Konsekwencje kliniczne.

2. Behawioralne leczenie otyłości.

3. Farmakologiczne leczenie otyłości, kwalifikacja do zabiegów bariatrycznych.

Zaburzenia lipidowe

1. Diagnostyka zaburzeń lipidowych. Etiopatogeneza zaburzeń lipidowych, formy mono i wielogenowe.

2. Konsekwencje kliniczne zaburzeń lipidowych.

3. Profilaktyka zaburzeń lipidowych. Leczenie behawioralne i behawioralne zaburzeń lipidowych.

Zasady rozpoznawania i leczenia hiperurykemii i dny moczanowej.

Diagnostyka i podział osteoporozy. Profilaktyka i leczenie osteoporozy.

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne - angiologia

- miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych,

- przewlekłe, ostre i krytyczne niedokrwienie + stopa cukrzycowa,

- skala niedokrwienia wg Fontaine’a i skala Rutherforda,

- zespół Leriche’a,

- tętniak aorty + typy rozwarstwienia,

- choroba Buergera,

- choroba Takayashu

- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – alergologia

Rozpoznanie i leczenie najczęstszych chorób alergicznych:

katar alergiczny, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, choroba posurowicza, alergia pokarmowa, alergia na leki, anafilaksja – przyczyny, zasady postępowania;

Zasady immunoterapii alergenowej

Astma oskrzelowa: występowanie, przebieg, obraz kliniczny, czynniki wyzwalające, diagnostyka, klasyfikacja.

Astma alergiczna i niealergiczna. Astma aspirynowa.

Ocena i monitorowanie ciężkości astmy, zasady przewlekłego leczenie, leczenie zaostrzeń, prewencja, szkoła dla chorych na astmę

Niedobory immunologiczne: patogeneza, objawy kliniczne, leczenie.

Ogólnoustrojowe choroby autoimmunologiczne: pojęcie autoagresji, patogeneza, objawy kliniczne, rozpoznanie.

Zapalne schorzenia naczyń o podłożu immunologicznym: patogeneza, objawy kliniczne, rozpoznanie.

Zasady leczenia schorzeń autoimmunologicznych i zapaleń naczyń

Moduł kształcenia – choroby wewnętrzne – hematologia

Anemie

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Interna Szczeklika - mały podręcznik 2017/2018, red.: Gajewski P. i wsp. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017.

2. Herold G.: Medycyna wewnętrzna tom 1-2 - repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Tomasik T., Windak A. Skalska A., Kulczycka-Życzkowska J., Kocemba J.: Elektrokardiografia dla lekarze praktyka. Vesalius, Kraków, 1998.

2. Aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dostępne na stronie http://www.ptkardio.pl

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-diabetologia"

1. „Cukrzyca typu 1 u osób dorosłych” pod red. Bogny Wierusz Wysockiej i Jacka Sieradzkiego, Termedia, 2012.

2. „Diabetologia-kompendium” pod red. Leszka Czupryniaka, Termedia, 2014.

3. „Wielka Interna - Diabetologia” pod red. Dariusza Moczulskiego. Medical Tribune Polska, 2011.

4. „Cukrzyca” pod redakcją prof. Jacka Sieradzkiego, Via Medica, 2015.

5. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego-aktualne dostępne na stronie: http://www.cukrzyca.info.pl

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-alergologia"

1. „Immunologia Kliniczna” red. Prof. M. Kowalski

2. „Choroby alergiczne i astma” red. Prof. J. Małolepszy

3. „Astma oskrzelowa” red. Prof. W. Droszcz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.