Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby zakaźne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Chor.Zak. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby zakaźne
Jednostka: Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 29 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Garlicki, Tomasz Mach
Prowadzący grup: Grażyna Biesiada, Monika Bociąga-Jasik, Małgorzata Bulanda, Agnieszka Chochla, Jacek Czepiel, Aleksander Garlicki, Urszula Janas-Skulina, Michał Jędrychowski, Anna Kalinowska-Nowak, Piotr Kochan, Agata Pietrzyk, Dominika Salamon, Paweł Skwara, Iwona Sobczyk-Krupiarz, Sława Szostek, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

W trakcie zajęć z chorób zakaźnych studenci zostaną zaznajomieni z epidemiologia, etiopatogenezą, zasadami rozpoznawania i postępowania lekarskiego we współcześnie występujących chorobach zakaźnych i pasożytniczych. Przedstawione zostaną zasady leczenia i profilaktyki, w tym immunoprofilaktyki chorób zakaźnych. Studenci poznają zasady bezpiecznej pracy z chorymi podejrzanymi o chorobę zakaźna, szczególnie w przypadku chorób o wysokim stopniu zaraźliwości. Studenci nabędą kompetencji w rozpoznawaniu chorób zakaźnych i pasożytniczych, zapoznają się z zasadami podejmowania decyzji o skierowaniu chorego do właściwego oddziału szpitalnego, zgodnie z przepisami Ustawy o zakażeniach i chorobach zakaźnych u ludzi z 2008 r., warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego transportu, a także zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na czynniki chorobotwórcze (HIV, HBV, HCV, meningokoki). Studenci poznają zasady postępowania lekarskiego w przypadkach chorób zakaźnych przebiegających z bezpośrednim zagrożeniem życia.

Wymagania wstępne:

Mikrobiologia kliniczna, Choroby wewnętrzne, Pediatria.

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci są zobowiązani do obecności i czynnego uczestnictwa w ćwiczeniach w seminariach. Zaliczenie ćwiczeń i seminariów jest dokonywane przez nauczycieli akademickich prowadzących te zajęcia. Podstawą zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest pisemne potwierdzenie zaliczenia przez prowadzącego zajęcia, dokonane w Książeczce ćwiczeń i seminariów. Egzamin odbywa się po każdym semestrze i ma formę pisemną - test. Termin egzaminu jest ustalany w porozumieniu z starostą roku.

Metody dydaktyczne:

Treści nauczania z chorób zakaźnych podane zostaną studentom w trakcie ćwiczeń przy łóżku chorego, seminariów i wykładów.

Kluczowe znaczenie w nauczaniu chorób zakaźnych mają zajęcia praktyczne – ćwiczenia. Student zapoznany wcześniej z zasadami bezpiecznego badania chorych zakaźnie, samodzielnie bada chorego, a następnie z asystentem omawia przypadek, proponuje wstępne rozpoznanie, ustala badania laboratoryjne i obrazowe oraz leczenie. Studenci uczestniczą w zabiegach diagnostycznych wykonywanych u chorych takich, jak punkcja lędźwiowa, badanie wziernikowe przewodu pokarmowego, a także konsultacjach u chorych prowadzonych przez zaproszonych specjalistów z innych dziedzin.

Seminaria poświęcone są omówieniu całościowemu poszczególnych tematów chorób zakaźnych i pasożytniczych. Studenci powinni być przygotowani merytorycznie do seminarium, które są prowadzone w dyskusji, tak aby uczestnicy mogli omówić trudne problemy.

Wykłady stanowią syntetyczne ujęcie najnowszej wiedzy z zakresu chorób zakaźnych i są cennym uzupełnieniem wiadomości podręcznikowych.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zagadnienia epidemiologii, etiopatogenezy, zasady rozpoznawania i postępowania lekarskiego we współcześnie występujących chorobach zakaźnych i pasożytniczych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do kliniki chorób zakaźnych.

Aktualne problemy epidemiologiczne chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

Zakażenie HIV/AIDS - infekcje oportunistyczne i nowotwory.

Wirusowe zapalenia wątroby.

Zakażenia układu nerwowego.

Choroby zakaźne i pasożytnicze przewodu pokarmowego.

Ostre toksykozy zakaźne - tężec, zatrucie jadem kiełbasianym.

Posocznica.

Wybrane choroby tropikalne i odzwierzęce.

Grypa sezonowa, pandemiczna, SARS.

Grzybice układowe.

Zakażenia wirusowe - CMV, EBV, HSV, VZV.

Immunoprofilaktyka w chorobach zakaźnych.

Gorączka o nieustalonej przyczynie.

Choroby przenoszone przez kleszcze.

Choroby zakaźne wieku dziecięcego.

Bioterroryzm i obrona biologiczna.

Nowe i powracające choroby zakaźne.

Podstawy medycyny podróży.

Choroby zawlekane z krajów subtropikalnych i tropikalnych.

Zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego - antybiotykoterapia i chemioterapia w chorobach infekcyjnych.

Postępowanie po ekspozycji zawodowej na czynniki zakaźne u pracowników medycznych.

Literatura:

1. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Z. Dziubek (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

2. Choroby zakaźne i pasożytnicze. J. Cianciara, Juszczyk J. (red.). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

3. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia i profilaktyka alfa medica Press 2007.

4. Pawłowski Z.S., Stefaniak J. (red.) Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.