Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 4/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Lab.N.U.K.IV Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 4/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 22 godzin więcej informacji
Symulacje, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Cebula, Stanisław Górski, Andrzej Kononowicz, Jakub Pabjańczyk, Michał Pers
Prowadzący grup: Natalia Bajorek, Dorota Dębicka-Dąbrowska, Joanna Fąferek, Tomasz Górecki, Stanisław Górski, Paweł Jarocki, Jerzy Jaskuła, Kamil Jonas, Dominik Karch, Małgorzata Kloch, Andrzej Kononowicz, Krzysztofa Kopyt, Jakub Pabjańczyk, Agata Stalmach-Przygoda, Jakub Stępniewski, Marcin Waligóra, Anna Żądło, Kamila Żur-Wyrozumska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Studenci będą potrafili:

- prawidłowo postępować w stanach zagrażających życiu dorosłych i dzieci.

- prawidłowo komunikować się z pacjentami, w tym przekazywać niepomyślne informacje i radzić sobie z agresją

- prawidłowo komunikować się z innymi członkami zespołu

- zarządzać zespołem terapeutycznym

- zebrać świadomą zgodę na procedurę medyczną


Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty na roku IV.

Choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, anestezjologia i intensywna.terapia, farmakologia.

Forma i warunki zaliczenia:

Ciągła ocena na zajęciach 2, 3 i 4.

Student musi osiągnąć zadowalające wyniki jako lider zespołu i członek zespołu

Studenci muszą również wypełnić wszystkie 12 scenariuszy wirtualnych pacjentów przed przyjściem na zajęcia.

Obecność na wszystkich zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

opisane na stronie www Przedmiotu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - symulacja

Metody dydaktyczne:

E-learning, metody praktyczne - symulacja

Bilans punktów ECTS:

Obecność na zajęciach: 20 h

Wirtualni pacjenci 10 h

Przygotowanie do zajeć: 10 h

Całosć: 40 h


Skrócony opis:

Studenci rozwiążą indywidualnie przypadki wirtualnych pacjentów, a następnie będą współpracować z innymi członkami zespołu w symulowanych sytuacjach klinicznych.

Pełny opis:

Tydzień 1

Formuła przekazywania informacji SBAR

Postępowanie w niestabilnych częstoskurczach i zatrzymaniu krążenia

Postępowanie z pacjentem urazowym

Postępowanie we wstrząsie septycznym

Przekazywanie niepomyślnych informacji

Tydzień 2

Zasady pracy w zespole terapeutycznym

Techniki komunikacyjne w zbieraniu wywiadu

Stany zagrożenia życia w ginekologii

Wstrząs hipowolemiczny

Zadławienie

Ostry zespół wieńcowy

Artymie zagrażające życiu

Postępowanie w agresji

Zapalenie płuc

Tydzień 3

Postępowanie w zatruciach

Techniki komunikacyjne w zbieraniu wywiadu

Werbalne i niewerbalne wskazówki od pacjenta

Wskazania do stomii

Zbieranie świadomej zgody na zabieg

Postępowanie w ostrej niewydolności oddechowej

Tydzień 4

SBAR

Postępowanie w zatrzymaniu krążenia

Przekazywanie niepomyślnych informacji

Postępowanie z pacjentem urazowym

Zasady usystematyzowanej oceny chorego

Efektywna komunikacja w zespole

Literatura:

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

Materiały na stronie ZDM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.