Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium nauk klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N6.Rep.N.Klin. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium nauk klinicznych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 90 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Walentyna Balwierz, Tomasz Banaś, Monika Bednarek-Chałuda, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Biedroń, Joanna Bieniek, Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Bogdan Ciążyński, Dorota Cibor, Ewa Cichocka-Jarosz, Irena Ciećko-Michalska, Danuta Czarnecka, Magdalena Ćwiklińska, Wojciech Datka, Dorota Drożdż, Magdalena Duda-Wiewiórka, Wojciech Durlak, Aleksander Gałaś, Aleksandra Gergont, Agnieszka Giza, Andrzej Gryglewski, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Ewa Ignacak, Agata Jabrocka-Hybel, Przemysław Janas, Katarzyna Jaśko, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Artur Jurczyszyn, Barbara Katra, Tomasz Klekawka, Tomasz Klupa, Piotr Kołodziejczyk, Katarzyna Konarska, Grzegorz Kopeć, Mariusz Korkosz, Kinga Kowalska-Duplaga, Piotr Kowalski, Dorota Krochmalczyk, Sławomir Kroczka, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Paweł Kuczia, Beata Kusak, Beata Kwaśny-Krochin, Joanna Kwinta-Rybicka, Anna Lasek, Jacek Lelakowski, Grzegorz Lis, Tomasz Łysek, Tomasz Mach, Dawid Maduzia, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Barbara Małecka, Łukasz Małecki, Maciej Małecki, Grzegorz Margas, Paweł Matusik, Patrycja Mensah-Glanowska, Przemysław Miarka, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Monika Miklaszewska, Anna Moczulska, Joanna Nazim, Jadwiga Nessler, Marcin Nowak, Iwona Ogarek, Danuta Owczarek, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Beata Piątkowska-Jakubas, Piotr Przybyłowski, Krzysztof Rewiuk, Piotr Richter, Weronika Rodak, Anna Rydlewska, Tomasz Sacha, Aleksander Siniarski, Szymon Skoczeń, Agnieszka Skrzypek, Krzysztof Sładek, Marcin Sobociński, Grzegorz Sokołowski, Katarzyna Starzec, Małgorzata Steczkowska, Krzysztof Styczeń, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Konstanty Szułdrzyński, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Agata Wasilewska, Przemysław Wawok, Andrzej Wędrychowicz, Anna Wędrychowicz, Katarzyna Wilkosz, Karolina Woziwodzka, Katarzyna Zachwieja, Zbigniew Zalewski, Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− usystematyzowanie nabytej wiedzy

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Zgodnie z macierzą efektów kształcenia: efekty w zakresie nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych.


W zakresie umiejętności:

D.U18. wykazuje odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy, wkład w dalszy rozwój nauk medycznych, przekazywanie swojej wiedzy innym

D.U19. rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną

Prerekwizyt:

Chirurgia 3/4 WL-N5.Chir.III
Choroby wewnętrzne 3/4 WL-N5.Chor.Wew.III
Ginekologia i położnictwo 3/4 WL-N5.Ginek.Poł.III
Medycyna ratunkowa 1/2 WL-N5.Med.Rat.I
Medycyna rodzinna 1/2 WL-L4.Med.Rodz.I
Pediatria 3/4 WL-N5.Pediat.III
Psychiatria 2/3 WL-N5.Psychiat.II

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów:

Interna 3/4

Pediatria 3/4

Chirurgia 3/4

Ginekologia i położnictwo 3/4

Psychiatria 2/3

Medycyna ratunkowa 1/2

Medycyna rodzinna 1/2

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. zaliczenia sprawdzianu końcowego praktycznego (OSCE)

4. zaliczenia egzaminu teoretycznego

5. złożenie potwierdzenia uzyskania umiejętności praktycznych w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,


Uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”


Sprawdzian końcowy: test składający się ze 180 pytań

Metody dydaktyczne:

seminarium

e-learning

omówienie przypadków klinicznych

repetytorium

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach obowiązkowych - 100 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 60 godziny

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godzin

Łącznie 190 godzin nakładu pracy studenta

Pełny opis:

Seminaria:

Choroby wewnętrzne:

1 Choroba niedokrwienna serca: dławica piersiowa stabilna i ostre zespoły wieńcowe: zasady diagnostyki różnicowej, rozpoznawania i leczenia. Prewencja pierwotna i wtórna zawału serca

Niewydolność serca

Zaburzenia rytmu serca

2 żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (różnicowanie żóltaczek, diagnostyka WZW)

choroby zapalne jelit (Colitis ulcer., ch. Crohna)

3 astma i POChP

zapalenie płuc i gruźlica

rak płuca, sarkoidoza

4 nadciśnienie tętnicze/profilaktyka ch ukł krążenia

niedokrwistość i zaburzenia krzepnięcia

onkologia hematologiczna

5 choroby przysadki mózgowej i nadnerczy

choroby tarczycy i przytarczyc

cukrzyca typu 2 - profilaktyka, diagnostyka, leczenie oraz zapobieganie powikłaniom naczyniowym choroby.

6 nefrologia ostra i przewlekła niewydolność nerek

kłębuszkowe zapalenia nerek/infekcje dróg mocz.

zaburzenia elektrolitowe i równowaga kwasowo- zasadowa

7 inne RZS, choroby układowe

choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza, dna

przypadki kliniczne

Zdrowie publiczne

1 Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

2 Najczęstsze infekcje pozaszpitalne

Medycyna ratunkowa

1 Triage w medycynie ratunkowej

Damage Control Surgery /DCS/, Damage Control Resuscitation /DCR/

Farmakoterapia i elektroterapia w zaburzeniach rytmu serca

2 Niewydolność oddechowa

Niewydolność krążenia

Zakażenia. Sepsa. Antybiotykoterapia

Medycyna rodzinna

1 Prawne ramy organizacji systemu ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza

Etyczne i prawne aspekty relacji lekarz-pacjent: problem informacji i zgody pacjenta, prawa pacjenta,

Etyczne i prawne problemy praktyki klinicznej: wyzwania medycyny prokreacyjnej, problemy zaawansowanych technik terapeutycznych (np. transplantacje tkanek i narządów), kontrowersje moralne u kresu życia ludzkiego

Odpowiedzialność profesjonalna, prawna i moralna lekarza

2 Rola zdrowia publicznego w zdrowiu populacji, Narodowy Program Zdrowia, promocja i programy promocji zdrowia

Monitorowanie stanu zdrowia populacji, główne problemy zdrowotne w Polsce i na świecie, determinanty demograficzne i główne czynniki ryzyka na poziomie populacji, programy profilaktyczne

Organizacja i finansowanie opieki medycznej, analiza koszt-efekt, wyzwania zdrowia publicznego, nowe zagrożenia zdrowotne populacji

Pediatria

1 Wcześniactwo

Niedotlenienie okołoporodowe, uraz okołoporodowy

2 Astma i jej zaostrzenie

Zapalenia płuc i powikłane zapalenia płuc

Gruźlica – postępowanie u dzieci po ekspozycji

3 Wrodzone wady serca

Najczęstsze problemy kardiologiczne w POZ

Choroby wątroby i trzustki – wybrane zagadnienia

4 Niedokrwistości i skazy krwotoczne

Epidemiologia i semiotyka chorób nowotworowych wieku dziecięcego

Ostre powikłania cukrzycy

Niewydolność kory nadnerczy

5 Najczęstsze choroby nerek wieku dziecięcego

Przewlekła choroba nerek u dzieci

Choroby nerwowo-mięśniowe

Przyczyny encefalopatii postępujących

Psychiatria

1. Psychopatologia ogólna: - objawy w psychiatrii

- zespoły objawów klinicznych

Diagnostyka i objawów poszczególnych zaburzeń psychicznych u osób dorosłych:

- kryteria diagnostyczne podstawowych zaburzeń psychicznych wg ICD 10

- najbardziej charakterystyczne objawy poszczególnych zaburzeń psychicznych

- podtypy i różnorodność objawów w zaburzeniach psychicznych

- diagnostyka różnicowa

Leczenie poszczególnych zaburzeń psychicznych

- ogólne zasady leczenia w psychiatrii

- zwrócenie uwagi na sytuacje szczególne w terapii zaburzeń psychicznych

- szczególna rola psychoaterapii jako jednej z opcji leczenia zaburzeń psychicznych

2. Diagnostyka i objawów poszczególnych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży:

- kryteria diagnostyczne podstawowych zaburzeń psychicznych wg ICD łO

- najbardziej charakterystyczne objawy poszczególnych zaburzeń psychicznych

- podtypy i różnorodność objawów w zaburzeniach psychicznych

- diagnostyka różnicowa

Zagadnienia prawne w psychiatrii (ustawa o zdrowiu psychicznym) ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przymusu bezpośredniego

Ginekologia i położnictwo

1 Diagnostyka prenatalna I i II trymestru ciąży: głównie pytania o test podwójny.

Patologia ciąży: cukrzyca ciążowa: klasyfikacja wg White, kryteria rozpoznania i wyrównania, ryzyko dla płodu; nadciśnienie w ciąży: głównie pytania o stan przedrzucawkowy oraz leki hipotensyjne; poród przedwczesny: czynniki ryzyka, objawy, tokoliza.

Choroba zakrzepowo – zatorowa w ciąży: rozpoznanie i postepowanie. Konflikt serologiczny: ilość krwi mogąca wywołać immunizację, zasady profilaktyki.

2 Mechanizm porodowy. Przebieg porodu. Krwotoki położnicze.

Łożysko przodujące: czynniki ryzyka, objawy. Przedwczesne oddzielenie łożyska: głównie przypadki kliniczne opisujące objawy.

3 Rak szyjki macicy: w zasadzie wyłącznie pytania o czynniki ryzyka, w tym typy onkogenne wirusa HPV.

Rak jajnika: głównie klasyfikacja oraz markery nowotworowe. Rak endometrium: czynniki ryzyka, objawy i rozpoznanie.

4 Endometrioza. Choroba trofoblastyczna.

Infekcje dróg rodnych: zwłaszcza bacterial vaginosis, objawy i antybiotykoterapia. Metody antykoncepcji.

Ciąża pozamaciczna: czynniki ryzyka i objawy. Badanie ginekologiczne u ofiary gwałtu.

Chirurgia

1 Przełyk żołądek dwunastnica, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe, sutek, przepukliny, urologia, chirurgia klatki piersiowej

2 Trzustka, jelito grube i odbyt, chirurgia urazowa

3 Tarczyca i przytarczyce, chirurgia ostrodyżurowa, chirurgia naczyniowa

4 Zagadnienia z onkologii klinicznej i skojarzonego leczenia nowotworów

Literatura:

Choroby wewnętrzne:

Choroby Wewnętrzne pod red Andrzeja Szczeklika (Medycyna Praktyczna, Kraków, 2016)

Franciszek Kokot (red.): Choroby wewnętrzne, Podręcznik akademicki, tom 1-2, Warszawa 2004, wydanie VIII (dodruk 2006), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Chirurgia ogólna:

W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

J. Kulig i W. Nowak (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pediatria:

Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec, (red.): Pediatria, tom 1-2, Warszawa 2006, wydanie III (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pediatria – Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Red. Anna Dobrzańska i Józef Ryżko, Urban i Partner 2005

J.J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz (red.): ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna 2010

Anna Obuchowicz (red) - Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL 2010 r.

Położnictwo i ginekologia:

Joachim W. Dudenhausen: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Warszawa 2010, wydanie VI, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2005, wydanie I (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Psychiatria:

Jarema M, Rabe-Jabłońska J (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015

Gałecki Piotr, Bobińska Kinga, Eichsteadt Krzysztof. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Wyd.II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016

Medycyna ratunkowa i intensywna terapia:

J. Jakubaszko: ABC resuscytacji, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2002 Colquhoun M, Handley A.,Evans T,

J. Jakubaszko: ABC postępowania w urazach. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003 Driscoll P, Skinner D, Earlam R,

J. Anders: Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2003. J. Nolan, P.Baskett, D.Gabbot et al.

Franciszek Kokot (red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, Warszawa 2003, wydanie III (dodruk 2009), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2003 Cline D,Ma O.,

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2003,

J. Jakubaszko: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Urban & Partner, Wrocław 2003,

G.R. Schwartz: Principles and Practice of Emergency Medicine. Wydawnictwo Williams & Wilkins Rok 1999,

J.E. Tintinalli: Emergency Medicine. Wydawnictwo American College of Emergency Physician Rok 2000.

Paul L. Marino Intensywna Terapia. Wydawnictwo Urban & Partner Rok 2003.

Z. Rybicki Intensywna terapia dorosłych, Novus Orbis, Gdańsk 1994

Medycyna rodzinna:

Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni "Medycyna rodzinna". Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015

Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko i inni „Medycyna rodzinna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Latkowski B. Lukas W. „Medycyna rodzinna - repetytorium” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Bioetyka i prawo medyczne:

Tadeusz Brzeziński: Etyka Lekarska, Warszawa 2012, wyd. 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Kodeks Etyki Lekarskiej

Mirosław Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. 10, Toruń, 2013,

Justyna Zajdel: Prawo w medycynie - podręcznik dla lekarzy, wyd II, wyd. Progress, Łódź 2007

Rafał Kubiak: Prawo medyczne, wyd.2, C.H. Beck, Warszawa 2014

aktualne akty prawne

Orzecznictwo:

A. Wilmowska-Pietruszyńska: Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, Urban et Partner, Wrocław 2003.

Zdrowie publiczne:

T.B. Kulik, M. Latalski: Zdrowie publiczne, Czelej, Lublin 2002

A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk: Zdrowie Publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001

A. Wojtczak: Zdrowie Publiczne - Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo PZWL, Rok wydania 2009

J.Bzdęga, A.Gębska-Kuczerowska. (red): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.