Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia ogólna z onkologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S3.Chir.Og.Onk. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia ogólna z onkologią
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 44 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Konturek, Piotr Richter, Adam Skotniczny
Prowadzący grup: Marcin Barczyński, Leszek Bolt, Karolina Brzuszkiewicz, Katarzyna Jaśko, Jakub Kenig, Aleksander Konturek, Marcin Migaczewski, Marcin Nowak, Michał Nowakowski, Urszula Olszewska, Czesław Osuch, Aleksandra Papier, Michał Pędziwiatr, Piotr Przybyłowski, Tomasz Rogula, Benita Siarkiewicz, Marek Sierżęga, Mateusz Sitkowski, Adam Skotniczny, Antoni Szczepanik, Piotr Wałęga, Mateusz Wierdak
Strona przedmiotu: http://www.chirurgia3.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• Potrafi wymienić najważniejsze elementy badania podmiotowego i przedmiotowego jamy brzusznej

• Potrafi wymienić rodzaje przepuklin jamy brzusznej, zaproponować diagnostykę oraz leczenie

• Potrafi rozpoznać objawy wstrząsu (hipowolemicznego, septycznego, neurogennego) zaproponować diagnostykę oraz leczenie

• Potrafi rozpoznać najczęstsze schorzenia ostrego brzucha, zaproponować diagnostykę oraz leczenie: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie trzustki, perforacja przewodu pokarmowego, ostre zapalenie uchyłków, niedrożnością przewodu pokarmowego

• Potrafi rozpoznać najczęstsze nowotwory układu pokarmowego, zaproponować diagnostykę oraz leczenie: rak przełyku, żołądka, rak trzustki, rak jelita grubego

• Potrafi rozpoznać najczęstsze choroby tarczycy i przytarczyc, zaproponować diagnostykę i leczenie

• Potrafi rozpoznać najczęstsze obrażenia, zaproponować diagnostykę i leczenia


W zakresie umiejętności:

• Potrafi poprawnie przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, niedrożnością przewodu pokarmowego, ostrym zapaleniem trzustki oraz perforacją przewodu pokarmowego

• Potrafi poprawnie przeprowadzić badanie przepuklin jamy brzusznej

• Potrafi poprawnie przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta z chorobami tarczycy

• Potrafi przeprowadzić chirurgiczne umycie i dezynfekcję rąk

• Potrafi założyć „na jałowo” rękawiczki

• Potrafi zmienić opatrunek

• Potrafi założyć oraz usunąć podstawowe typy szwów chirurgicznych


W zakresie kompetencji społecznych:

• Współpraca w zespole lekarskim

• Współpraca w zespole lekarsko-pielęgniarskim

Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający zajęcia z przedmiotu powinien posiadać kompletną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii w zakresie materiału przewidzianego programem studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych zgodnie z harmonogramem oraz zdanie pisemnego egzaminu testowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny - 50 pytań.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, seminaria oraz wykłady.

Pełny opis:

Regulamin zajęć́ z chirurgii ogólnej

1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają̨ się̨ w I, II oraz III Katedrze Chirurgii UJ CM wg podziału ogłoszonego w planie studiów, a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nadzór nad ich realizacją, sposobem organizacji sprawują̨ Kierownicy poszczególnych Klinik i Katedr.

2. Zajęcia z chirurgii obejmują̨ na każdym roku ćwiczenia, seminaria, wykłady. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń́ oraz seminariów oraz aktywny w nich udział.

3. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń́ i wykładów, godziny w których odbywają̨ się̨ zajęcia określa harmonogram studiów.

4. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają̨ się̨ w grupach, których liczebność́ określa Regulamin Studiów UJ.

5. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność́ w jednym dniu ćwiczeniowym w całym roku.

6. Podczas ćwiczeń́ oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż̇ zielony, obuwie zamienne, słuchawki oraz przybory do pisania!

7. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest na każdym roku uzyskanie zaliczenia ćwiczeń́, zaliczenia wszystkich seminariów oraz zdanie testowego egzaminu końcowego.

8. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.

9. Decyzję o formie oraz dacie II terminu zaliczenia podejmuje koordynator przedmiotu uwzględniając liczbę̨ osób, które nie uzyskały zaliczenia w pisemnym teście zaliczeniowym.

10. Zaliczenie zajęć́ z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

11. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać w kolejności: asystentom prowadzącym zajęcia, koordynatorom dydaktycznym w III Katedrze Chirurgii Ogólnej (dr hab. med. Aleksander Konturek oraz dr hab. med. Jakub Kenig), a w ostateczności Kierownikom Katedr.

12. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – dr hab. med. Aleksander Konturek oraz dr hab. med. Jakub Kenig

Literatura:

Davidson Chirurgia. Podręcznik dla studentów.

Autorzy: O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.