Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedkliniczna stomatologia zintegrowana 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S3.Prz.Stom.Zin. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedkliniczna stomatologia zintegrowana 2/2
Jednostka: Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 50 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pytko-Polończyk
Prowadzący grup: Wioletta Bereziewicz, Bartosz Ciapała, Iwona Olszewska-Czyż, Magdalena Osiewicz, Jolanta Pytko-Polończyk, Joanna Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Przedkliniczna stomatologia zintegrowana realizuje wielospecjalistyczny, zintegrowany program nauczania w zakresie fizjologii i rozwoju przyzębia, zgryzu, błony śluzowej oraz czynności fizjologicznych jamy ustnej, ergonomii, przedklinicznej stomatologii zachowawczej, endodoncji, periodontologii i protetyki stomatologicznej. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami stomatologicznymi, jako przygotowanie do wykonywania zabiegów u pacjentów. W trakcie ćwiczeń praktycznych studenci samodzielnie wykonują zabiegi kliniczne na fantomach oraz realizują wymagane, dla ciągłości pracy, procedury laboratoryjne (kontynuacja).

Efekty kształcenia (po zakończeniu kursu na roku III) jest: nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie: oceny odchyleń od normy tkanek przyzębia. Ocena rozwoju narządu żucia okresu wyrzynania zębów mlecznych i stałych oraz rozwoju zgryzu; oceny odchyleń od normy narządu żucia. Wykonywanie zabiegów higienicznych i leczniczych; wykonywania prostych zabiegów leczniczych z zastosowaniem technik leczenia endodontycznego; postępowania leczniczego w przypadkach odchyleń od normy w budowie anatomicznej zębów; rozpoznawania i wypełniania ubytków klasy I-V według Blacka. Umiejętność zastosowania topograficznej klasyfikacji braków zębowych oraz klasyfikacji okluzyjno-morfologicznej i diagnostyczno-terapeutycznej. Wykonywanie podstawowych zabiegów protetycznych leczeniu z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych oraz rekonstrukcji tkanek zębów z zastosowaniem wkładów koronowych, koronowo-korzeniowych i pojedynczych koron (w przypadkach prostych).

Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji pracy zespołu stomatologicznego; planowania wyposażenia gabinetu; wykonywania zabiegów u pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej; oceny zagrożeń dotykających lekarza dentystę w pracy (kontynuacja).

Wymagania wstępne:

Przedkliniczna stomatologia zintegrowana 1/2.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie seminariów i ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zintegrowany program nauczania w zakresie fizjologii i rozwoju przyzębia, zgryzu, błony śluzowej oraz czynności fizjologicznych jamy ustnej, ergonomii, przedklinicznej stomatologii zachowawczej, endodoncji, periodontologii i protetyki stomatologicznej.

Pełny opis:

Przedmiot rozpoczyna się nauczaniem podstawowych zasad ergonomii pracy obowiązujących w trakcie zabiegów stomatologicznych oraz zasad pracy przeciwdziałających zakażeniom krzyżowym. Przypomniane są przedstawiane w ramach propedeutyki stomatologii zasady dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w odniesieniu do instrumentarium i sprzętu klinicznego i laboratoryjnego. Nauczanie obejmuje zakres fizjologii i rozwoju przyzębia, zgryzu, błony śluzowej oraz czynności fizjologicznych jamy ustnej. Studenci zapoznawani są z zasadami przeprowadzania wywiadu i badania stomatologicznego. Studenci nauczani są etiologii, symptomatologii oraz definicji choroby próchnicowej łącznie z wybranymi klasyfikacjami (wg kryterium: lokalizacja na koronie, stosunek do miazgi) oraz możliwymi jej powikłaniami. Omawiane są przyczyny powstawania ubytków niepróchnicowego pochodzenia. Metody leczenia stomatologii zachowawczej i endodoncji omawiane są w powiązaniu z najczęściej stosowanymi materiałami i lekami stomatologicznymi (w tym materiały do czasowego i definitywnego wypełniania ubytków i kanałów korzeniowych).

Wspólnie z Pracownią Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej realizującą przedmiot: profilaktyka stomatologiczna realizowane są zagadnienia związane z określeniem i utrzymaniem higieny jamy ustnej oraz zagadnienia związane z profilaktyką schorzeń przyzębia. Studenci zostaną zapoznani z praktycznym rozpoznawaniem rodzajów narzędzi periodontologicznych i metodyką pracy tym instrumentarium na poszczególnych grupach zębowych. Nauczanie obejmuje zapoznanie z metodami badania i wykrywania kamienia nazębnego oraz sposobami jego usuwania. Podawane są sposoby i metody ostrzenia narzędzi periodontologicznych. Ponadto w ramach ćwiczeń fantomowych studenci poznają metody badania szczelin i kieszonek dziąsłowych oraz zakres badań dodatkowych wykonywanych w celu diagnostyki schorzeń przyzębia. Ponadto praktyczne ćwiczenia fantomowe realizowane będą z zakresu zasad opracowywania ubytków próchnicowych pod materiały nieadhezyjne i adhezyjne (kl. I, II, III, IV i V) oraz z zakresu algorytmu leczenia kanałowego. Zagadnienia te prowadzone są równocześnie z zajęciami teoretycznymi z tego zakresu i są uzupełniane o informacje dotyczące materiałów i podstawowych leków stomatologicznych stosownych w leczeniu zachowawczym i endodontycznym.

Ponadto treści nauczania obejmują zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną w zakresie podstaw protetyki stomatologicznej (propedeutyki) w jej części klinicznej i laboratoryjnej oraz nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania klinicznego i technik wykonawstwa laboratoryjnego protez stałych. Studenci nauczani są podstaw współczesnej diagnostyki protetycznej, metod rekonstrukcji koron i łuków zębowych z zastosowaniem stałych uzupełnień protetycznych, z uwzględnieniem profilaktyki i higieny protez zębowych. Zajęcia obejmują charakterystykę stałych protez zębowych (z uwzględnieniem nowoczesnych technik licowania koron i mostów). Omawiane są wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania. Studenci przeprowadzają na fantomach postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Ponadto program obejmuje omówienie technologii materiałowych oraz charakterystykę sprzętu klinicznego i laboratoryjnego niezbędnego do wykonania konstrukcji protetycznych objętych programem nauczania (kontynuacja).

Określone w programie szczegółowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zbigniew Jańczuk: Stomatologia zachowawcza - zarys kliniczny. PZWL.

2. Zbigniew Jańczuk, Jadwiga Banach: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. PZWL.

3. Andrzej Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. PZWL.

4. Wiesław Łasiński: Anatomia głowy dla stomatologów. PZWL.

5. Stanisław Majewski: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej. Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W.

6. Stanisław Majewski: Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi. Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W.

7. Kazimiera Nosowska: Podstawy sterylizacji i dezynfekcji. Wydawnictwo Czelej.

Literatura uzupełniająca:

1. Peter Heeg, Jurgen Setz: Higiena w praktyce stomatologicznej. Problemy i ich rozwiązywanie. PZWL.

2. Lehman Hellwig: Propedeutyka stomatologii zachowawczej i protetyki. Wydanie polskie pod redakcją Stanisława Potoczka. Urban & Partner.

3. Zbigniew Jańczuk: Propedeutyka stomatologii. PZWL.

4. Zbigniew Jańczuk: Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek stomatologicznych. PZWL.

5. Zofia Knychalska Karwan: Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Wydawnictwo Czelej.

6. Irena Królikowska-Prasał, Krystyna Czerny, Tamara Majewska: Histomorfologia narządu zębowego. Wydawnictwo Delfin.

7. Józef Kulas: Modelowanie koron zębów. PZWL.

8. Barbara Maniewska: Wymogi sanitarne i zasady profilaktyki zakażeń w gabinetach lekarskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.