Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radiologia stomatologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S3.Rad.Stom. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiologia stomatologiczna
Jednostka: Katedra Radiologii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 22 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Urbanik
Prowadzący grup: Amira Bryll, Paweł Brzegowy, Agata Brzozowska-Czarnek, Robert Chrzan, Andrzej Fedak, Paulina Karcz, Piotr Malisz, Monika Stępień, Małgorzata Szafirska, Andrzej Urbanik
Strona przedmiotu: http://www.radiologia.wl.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Znajomość metod diagnostyki obrazowej oraz możliwości diagnostycznych w obrazowaniu i różnicowaniu chorób narządów głowy i szyi

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i seminariów oraz aktywny w nich udział. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na seminariach i ćwiczeniach (dopuszczalna ilość nieobecności – 3 tematy).

Zaliczenie zajęć należy uzyskać najpóźniej na 2 dni przed terminem egzaminu.

Zaliczenie kursu na podstawie egzaminu z przedmiotu. Egzamin w formie pisemnego testu wyboru w okresie sesji. Termin egzaminu ustala starosta roku z Kierownikiem Katedry, przynajmniej na dwa tygodnie przed sesją.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Wykłady - 10 godzin

Seminaria – 18 godzin

Ćwiczenia – 22 godzin


Bilans punktów ECTS:

3

Skrócony opis:

Zapoznanie z metodami diagnostyki obrazowej oraz możliwościami diagnostycznymi w obrazowaniu i różnicowaniu chorób narządów głowy i szyi

Pełny opis:

Wykłady – 10 godz.

Seminaria:

1. Podstawy zdjęć wewnątrzustnych – 2 godz.

2. Podstawy zdjęć zewnątrzustnych – 2 godz.

3. Podstawy interpretacji radiologicznej – 2 godz.

4. Ochrona radiologiczna. Kontrola jakości. Przepisy dotyczące organizacji pracowni radiologicznych – 2 godz.

5. Zastosowanie tomografii komputerowej w stomatologii – 2 godz.

6. Nieprawidłowości zębowe. Wady wrodzone i nabyte zębów – 2 godz.

7. Próchnica i choroby przyzębia. Anatomia i patologia stawu skroniowo-żuchwowego – 2 godz.

8. Diagnostyka i schorzenia oczodołu – 2 godz.

9. Choroby układowe, zaburzenia endokrynologiczne. Dysplazja włóknista, choroba Pageta – 2 godz.

Ćwiczenia

1. Ćwiczenia praktyczne nr 1 (zdjęcia wewnątrzrustne) – 2 godz.

2. Ćwiczenia praktyczne nr 2 (pantomografia i CBCT) – 2 godz.

3. Anatomia radiologiczna twarzoczaszki – 2 godz.

4. Urazy zębów i twarzoczaszki – 2 godz.

5. Diagnostyka zatok obocznych nosa – 2 godz.

6. Diagnostyka schorzeń ślinianek. Zapalenie kości szczęki i żuchwy – 2 godz.

7. Nowotwory twarzowej części czaszki – nowotwory zębopochodne i niezębopochodne – 2 godz.

8. Torbiele zębopochodne i niezębopochodne – 2 godz.

9. Diagnostyka i schorzenia jamy ustnej i szyi – 2 godz.

10. Ciekawe przypadki z obszaru twarzoczaszki w badaniach TK i MR – 2 godz.

11. Zajęcia praktyczne w pracowni RTG i TK – 2 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Katarzyna Różyło - Radiologia stomatologiczna

2. Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński - Anatomia radiologiczna

Literatura uzupełniająca

1. Stuart C. White - Radiologia stomatologiczna

2. Bogdan Pruszyński - Radiologia. Diagnostyka obrazowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.