Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby narządów zmysłów z elementami neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.Chor.Narz.Zm. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby narządów zmysłów z elementami neurologii
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 50 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konior, Karolina Porębska, Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Słowik, Joanna Szaleniec, Jerzy Tomik
Prowadzący grup: Żaneta Chatys-Bogacka, Małgorzata Dec-Ćwiek, Magdalena Dębicka-Kumela, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Jolanta Gawlik, Patryk Hartwich, Karolina Hydzik-Sobocińska, Jeremiasz Jagiełła, Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Izabella Karska-Basta, Elżbieta Klimiec-Moskal, Sebastian Kocoń, Marcin Konior, Joanna Kowal, Anna Krygowska-Wajs, Paweł Latacz, Anna Markiewicz, Monika Marona, Piotr Muszyński, Weronika Pociej-Marciak, Karolina Porębska, Roman Pułyk, Bożena Romanowska-Dixon, Jacek Składzień, Paulina Sojka-Leszczyńska, Joanna Szaleniec, Jerzy Tomik, Agnieszka Wiatr, Maciej Wiatr, Dorota Włoch-Kopeć, Marcin Wnuk, Katarzyna Żuber-Łaskawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy o i umiejętności rozpoznawania schorzeń narządu wzroku, udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów oka, rozpoznawania objawów wymagających natychmiastowej pomocy specjalisty, a także doboru badań diagnostycznych i interpretacji wyników konsultacji okulistycznych.

Efekty kształcenia:

Opanowanie wiadomości o podstawowych schorzeniach narządu wzroku, metodach badania i zasadach leczenia w okulistyce oraz opanowanie przez studentów umiejętności płukania worka spojówkowego, odwijania powiek, podawania leków do worka spojówkowego. Najistotniejsze jest zapoznanie się studentów z chorobami narządu wzroku grożącymi utratą widzenia, postępowanie w stanach naglących i urazach. Student kierunku lekarsko-dentystycznego powinien też poznać znaczenie okulistyki w praktyce lekarzy innych specjalności.

Wymagania wstępne:

Anatomia i fizjologia narządu wzroku

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń: (z opiekunem grupy) sprawdzenie umiejętności praktycznych studenta: badanie ostrości wzroku w dal i z bliska, badanie w lampie szczelinowej, posługiwanie się wziernikiem okulistycznym jednoocznym, płukanie worka spojówkowego, zakładanie leków, odwracanie powiek.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nauczanie praktyczne z pacjentem.

Nauczanie orientacyjnego badania ostrości wzroku, badania pola widzenia. Ocena ustawienia gałek ocznych oraz badanie reakcji źrenic na światło. Ocena rozległości urazu gałki ocznej przy użyciu biomikroskopu. Ocena przedniego odcinka gałki ocznej w stanach zapalnych i pourazowych. Badanie dna oka wziernikiem: ocena tarczy nerwu wzrokowego oraz dna oka w obszarze tylnego biegu-na. Ocena umiejętności płukania worka spojówkowego, zakładanie maści i kropli do worka spojówkowego.

Podstawowe wiadomości na temat anatomii narządu wzroku oraz patologii: - choroby prowadzące do utraty wzroku,

- choroby wywołujące tzw. „czerwone oko”

- urazy narządu wzroku.

Wiadomości teoretyczne przekazywane są w formie wykładów, oraz podczas praktycznych ćwiczeń z pacjentami.


Metody dydaktyczne:

Wykłady: obejmują przypomnienie wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii narządu wzroku, omówienie podstawowych chorób oczu objawiających się tzw. „czerwonym okiem” , chorób powodujących nagłe pogorszenie widzenia („ostre stany okulistyczne”) oraz schorzenia okulistyczne o charakterze przewlekłym także będące przyczyną utraty widzenia (zaćma, jaskra, choroby plamki).

Ćwiczenia: obejmują zajęcia praktyczne polegające na badaniu pacjentów z różnymi schorzeniami okulistycznymi w lampie szcze-linowej oraz przy użyciu wziernika okulistycznego. Ponadto stu-denci są uczeni praktycznego postępowania w przypadku urazów narządu wzroku, odwracania powiek, płukania worka spojówkowego oraz zakładania opatrunku na oko.

Bilans punktów ECTS:

0,5

Literatura:

Niżankowska M. A. : Podstawy okulistyki. Wrocław 2000, wyd. 2 Volumed

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.