Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby zakaźne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.Chor.Zak. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby zakaźne
Jednostka: Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Garlicki
Prowadzący grup: Joanna Bednarek, Monika Bociąga-Jasik, Agnieszka Chochla, Aleksandra Dudek, Aleksander Garlicki, Anna Kalinowska-Nowak, Aleksandra Raczyńska, Paweł Skwara, Iwona Sobczyk-Krupiarz, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Poznanie epidemiologii, patogenezy, objawów i zasad rozpoznawania oraz podstaw leczenia chorób zakaźnych. Poznanie profilaktyki tych chorób. Ponadto – nauczanie zasad postępowania profilaktycznego i poekspozycyjnego w przypadku narażenia zawodowego na czynniki infekcyjne.

Kształcenie z przedmiotu choroby zakaźne realizowane podczas wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego z następowym omawianiem pacjentów z asystentem – umożliwiają poznanie tych chorób. Zajęcia praktyczne umożliwiają zapoznanie się studentów z najczęstszymi chorobami zakaźnymi. Ze względu na sezonowość niektórych chorób zakaźnych i nieprzewidywalne zgłaszania do szpitala z powodu tych chorób – nie jest możliwe praktyczne przedstawienie podczas bloku zajęć wszystkich jednostek chorobowych. Student kierunku lekarsko-dentystycznego podczas zajęć poznaje szczegółowo problematykę zmian w jamie ustnej, jakie mogą występować w przebiegu chorób zakaźnych, poznaje zasady zapobiegania chorobom zakaźnym, a także – co ważne w dalszej praktyce lekarskiej – zasady postępowania w przypadku narażenia na materiał zakaźny lub potencjalnie zakaźny.


Wymagania wstępne:

Patofizjologia, Patomorfologia, Choroby wewnętrzne 1/4.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach: wykładach (nie jest obowiązkowa), seminariach i ćwiczeniach, zaliczenie każdego ćwiczenia przez wpis asystenta prowadzącego do "książeczki zajęć" zaliczający aktywny udział w ćwiczeniach i seminariach, zaliczenie przez adiunkta kolokwium ustnego dotyczącego wszystkich zagadnień chorób zakaźnych.

Metody dydaktyczne:

5 h tygodniow, 3 tygodnie; praca przy chorych, cwiczenia i seminaria.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Wiedza obejmuje epidemiologię, patogenezę, objawy i zasady rozpoznawania oraz podstawy leczenia chorób zakaźnych, profilaktykę, postępowanie profilaktyczne i poekspozycyjne w przypadku narażenia zawodowego na czynniki infekcyjne.

Pełny opis:

Aktualne problemy epidemiologiczne chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

Wirusowe zapalenia wątroby. Zakażenie HIV i AIDS.

Postępowanie po ekspozycji zawodowej na HIV, HBV i HCV.

Choroby zakaźne ze zmianami w jamie ustnej. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych.

Grypa, ptasia grypa. Posocznica i wstrząs septyczny. Choroby zakaźne wieku dziecięcego.

Wybrane zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Bioterroryzm.

Zabiegi nie są przewidywane w programie. Studenci mają możliwość uczestniczenia przy zabiegach diagnostycznych, takich jak punkcja lędźwiowa, pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych.

Zajęcia przy łóżku chorego z asystentem. Analiza dokumentacji medycznej danego chorego, omawianie wywiadu, odchyleń w badaniu przedmiotowym, analiza wyników, proponowanego leczenia i dalszych planów obserwacji chorego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Red. Z. Dziubek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

2. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Red. J. Cianciara, J. Juszczyk. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Choroby zakaźne. Red. B.A. Bannister i wsp. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.