Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzaj i częstość występowania zmian chorobowych na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów w podeszłym wieku - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.F1 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzaj i częstość występowania zmian chorobowych na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów w podeszłym wieku - Fakultet
Jednostka: Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej
Grupy: Przedmioty fakultatywne IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Darczuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kantorowicz, Karolina Ścisłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Poznanie anatomii i fizjologii narządu żucia u ludzi w podeszłym wieku. Badanie, diagnostyka schorzeń w zakresie błony śluzowej jamy ustnej u osób starszych z uwzględnieniem znajomości biologii starzenia, fizjologicznych zmian zachodzących z wiekiem, problemów zdrowotnych. Specyfika zmian patologicznych narządu żucia charakterystycznych dla osób w wieku podeszłym – znaczenie leczenia interdyscyplinarnego. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności postępowania z chorymi w podeszłym wieku z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia i nastawienia psychicznego pacjentów. Uczą się odróżniania zachodzących procesów patologicznych od stanów związanych ze starzeniem się pacjentów. Poznają zasady odpowiedzialności za opiekę nad osobami starszymi, co konieczne jest ze względu na demograficzne zmiany populacyjne. Student musi znać uwarunkowania związane z przyjmowaniem tych pacjentów.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Periodontologia 1/2 na IV roku.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena aktywności na seminariach i ćwiczeniach. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

6 tygodni, 5 godzin w ciągu jednego tygodnia, seminaria+ ćwiczenia kliniczne z pacjentami.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

1. Specyfika schorzeń błony śluzowej jamy ustnej u osób starszych.

2. Epidemiologia chorób jamy ustnej u osób w podeszłym wieku.

3. Zabiegi chirurgiczne u osób starszych.

4. Zagadnienia protetyczne u osób starszych.

5. Zakażenia odogniskowe.

6. Profilaktyka stomatologiczna u starszych osób.

Pełny opis:

Seminaria i ćwiczenia, 30 godz.

1. Specyfika schorzeń błony śluzowej jamy ustnej u osób starszych:

- anatomia, fizjologia

- umiejętność przeprowadzenia wywiadu lekarskiego

- badania pomocnicze i dodatkowe

2. Epidemiologia chorób jamy ustnej u osób w podeszłym wieku:

- próchnica zębów

- choroby przyzębia

- choroby błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów w wieku podeszłym

3. Zabiegi chirurgiczne u osób starszych:

- ekstrakcje zębów

- nowotwory złośliwe

- obrażenia kości szczękowych

4. Zagadnienia protetyczne u osób starszych:

- poprawa funkcji żucia przez zapewnienie należytych warunków zgryzowych

- zapobieganie rozwojowi dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego

- leczenie protetyczne gwarantem poprawy funkcji estetycznej i fonetycznej

5. Zakażenia odogniskowe:

- choroba odogniskowa

- metody wykrywania ognisk zakażenia

- profilaktyka i leczenie ognisk zakażenia

6. Profilaktyka stomatologiczna u starszych osób:

- rola higieny jamy ustnej

- zespołowe leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej

- profilaktyka onkologiczna osób w podeszłym wieku

Diagnostyka i badanie kliniczne - opis 5 kart klinicznych

Literatura:

1. Z. Knychalska-Karwan: Stomatologia wieku podeszłego. Wydaw. Czelej, Lublin, 2005

2. Z. Knychalska-Karwan: Patologia języka. BESTOM DENTOonet.pl 2007

3. Pod redakcją prof. dr hab. R. Górskiej: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Med. Tour Press International, Otwock 2007

4. B. Włodek-Owińska, T. Owiński: Atlas chorób błony śluzowej jamy ustnej. Państw. Zakład Wydaw. Lekarskich, Warszawa 1993

Pozostałe dostępne z danego tematu podręczniki i czasopisma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.