Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.Med.Sąd. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna sądowa
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Moskała
Prowadzący grup: Filip Bolechała, Tomasz Konopka, Paweł Kopacz, Piotr Kowalski, Artur Moskała, Danuta Piniewska-Róg, Sebastian Rojek, Ewa Rzepecka-Woźniak, Marcin Strona, Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu medycyny sądowej przy uwzględnieniu możliwości praktycznego zetknięcia się z przedstawioną problematyką podczas udzielania pomocy dentystycznej.

Znajomość podstawowych działów i zagadnień z zakresu medycyny sądowej. Uzyskanie wiadomości pomocnych w przypadku zetknięcia się z problemami istotnymi dla medyków sądowych podczas udzielania pomocy dentystycznej (np. zasady prowadzenia dokumentacji osób pokrzywdzonych zgłaszających się z obrażeniami rejonu jamy ustnej).


Wymagania wstępne:

Spełnienie wymagań koniecznych do wpisu na IV rok.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach - bez oceny.

Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria w postaci prezentacji multimedialnych.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia z zakresu medycyny sądowej przy uwzględnieniu możliwości praktycznego zetknięcia się z przedstawioną problematyką podczas udzielania pomocy dentystycznej.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Tanatologia,

2. Zespół dziecka maltretowanego,

3. Obrażenia, zażyciowość obrażeń. Neurotraumatologia sądowo - lekarska,

4. Toksykologia,

5. Błąd medyczny.

SEMINARIA:

1. Sądowo - lekarska sekcja zwłok,

2. Opiniowanie o stopniu uszkodzenia ciała,

3. Kryminalistyka,

4. Hemogenetyka sądowo - lekarska,

5. Opiniowanie na temat uszczerbku na zdrowiu w postępowaniu cywilnym. Zdolność do czynności procesowych.

Literatura:

1. V. DiMaio, D. DiMaio Medycyna Sądowa. wydanie polskie pod red. B. Świątek i Z. Przybylskiego, Urban & Partner.

2. S. Raszeja, W. Nasiłowski, J. Markiewicz: Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.