Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S5.Chor.Prz.Ust. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej 2/2
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 95 godzin więcej informacji
Seminarium, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Darczuk
Prowadzący grup: Agnieszka Cabała, Dagmara Darczuk, Agata Dudzik, Dagmara Gałecka-Wanatowicz, Małgorzata Kantorowicz, Barbara Kęsek, Weronika Lipska, Katarzyna Łazarz-Bartyzel, Ewa Michalak, Iwona Olszewska-Czyż, Zuzanna Oruba, Karolina Ścisłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Uzupełnienie i doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych, poszerzenie wiadomości na temat diagnostyki i leczenia chorób jamy ustnej. Przygotowanie studentów do samodzielnego podejmowania decyzji, stawiania rozpoznania, różnicowania i leczenia po szczegółowym zbadaniu pacjenta, z zakresu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Poznanie problemów zdrowotnych ludzi starszych.

Po zdaniu egzaminu, student musi umieć samodzielnie rozpoznać choroby związane z błoną śluzową jamy ustnej, przyzębiem, a także innymi stanami patologicznymi występującymi w jamie ustnej. Musi je zróżnicować, ułożyć plan leczenia, zapobiegania a także umieć przeprowadzić rokowanie. Student ma być kompetentny w samodzielnym przyjmowaniu pacjentów, również w stanach nagłych.


Forma i warunki zaliczenia:

Czynny udział w seminariach, sprawdzanie umiejętności praktycznych i teoretycznych w pracy przy pacjencie

Kolokwium zaliczeniowe w formie testowej.

Testowy egzamin teoretyczny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu testowego jest zdanie egzaminu OSCE.

Egzamin praktyczny w formie OSCE


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na wszystkich zajęciach, aktywny w nich udział, zdanie kolokwium, wykonanie limitu zabiegów.

Testowy egzamin teoretyczny.

Egzamin praktyczny w formie OSCE.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminaria - 25 godzin

Ćwiczenia kliniczne - 95 godzin


Prezentacje multimedialne, seminaria, ćwiczenia praktyczne z omówieniem przypadków klinicznych

Bilans punktów ECTS:

5

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami z przedmiotu i utrwalają nabyte w poprzednich latach umiejętności:

1.Stany przedrakowe (błona śluzowa jamy ustnej), etiologia, objawy, zapobieganie, leczenie

2. Zakażenia swoiste i nieswoiste błony śluzowej jamy ustnej

3. Dermatozy, etiologia, objawy, zapobieganie, leczenie

4. AIDS, etiologia, objawy, zapobieganie, leczenie

5. Choroby wirusowe błony śluzowej jamy ustnej, etiologia, objawy, zapobieganie, leczenie

6. Choroby skóry przebiegające z objawami w jamie ustnej

7. Zmiany w jamie ustnej u osób zakażonych wirusem HIV

8. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu kiły, gruźlicy i promienicy

9. Leczenie, zapobieganie chorobom przyzębia

10. Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia

11.Podstawowe zabiegi chirurgiczne wykonywane na tkankach przyzębia

12. Sterowana regeneracja tkanek przyzębia - materiały i metody

13. Recesje dziąsłowe, etiologia, objawy, leczenie. Furkacje, etiologia, objawy, zapobieganie, leczenie

14. Endo-perio, etiologia, objawy, leczenie

15. Wpływ chorób ogólnych na powstawanie periodontopatii i wpływ zapaleń przyzębia na powstawanie i przebieg chorób systemowych

16. Chemioterapeutyki w leczeniu chorób przyzębia. Antybiotykoterapia systemowa wskazania i ograniczenia

17. Wskazania do chirurgicznego leczenia tkanek przyzębia. Techniki zabiegów

18. Sterowana regeneracja tkanek przyzębia. Diagnostyka i leczenie recesji dziąsłowych i furkacji

19. Postępowanie w ostrych stanach przyzębia. Wrzodziejące zapalenie dziąseł, ropień przyzębny, zespół endo-perio. Rokowanie w chorobach przyzębia

20. Zmiany tkanek twardych i miękkich w jamie ustnej, występujące z wiekiem, anatomiczno-fizjologiczno-środowiskowe

21. Ślina, znaczenie, zaburzenia wydzielania, stany związane z zaburzeniem wydzielania, choroby ślinianek, objawy, leczenie

22. Zaburzenia czynności stawu skroniowo-żuchwowego, etiologia, objawy, zapobieganie, leczenie

23. Choroby ogólnoustrojowe, a zmiany w jamie ustnej, interakcje, znaczenie, zapobieganie

24. Suchość jamy ustnej jako wyraz przewlekłego stosowania leków, zmian morfologicznych, zaburzeń metabolicznych, braków żywieniowych i zakażeń grzybiczych

25. Objawy chorób ogólnoustrojowych manifestujących się w jamie ustnej

26. Postępowanie lecznicze u osób starszych

Zabiegi V rok

Diagnostyka i plan profilaktyczno-leczniczy - 3

Wskaźniki higieny i krwawienia z kieszonki - 3-7

Saling + polishing - 10

Instruktaż higieny jamy ustnej - 10

Korekta wypełnień - 3

Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych - 10

Profilaktyka próchnicy obnażonych korzeni - 2

Analiza warunków zgryzowych - 1

Unieruchamianie zębów - 1

Kiretaż zamknięty - 1

Kiretaż otwarty (asysta) - 1

Zabieg chirurgiczny (asysta) - 1

Opróżnianie ropnia przyzębnego- 1

Choroby błony śluzowej, patologia jamy ustnej

Literatura:

1.Periodontologia Współczesna, red. R. Górska, T. Konopka, Med.Tour Press International.2013

2. Praktyczna Periodontologia Kliniczna red. J. Jańczuk, Quintessence,2010

3.Periodontologia,H. Wolf, H. Rateitschak, Czelej 2006

4.Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej pod red. R.Górskiej Med. Tour Press International 2011

5.Choroby jamy ustnej, C. Scully ,red. R. Górska, Urban&Partner 2004

6. Z. Knychalska-Karwan, Stomatologia wieku podeszłego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.