Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S5.Stom.Zint.D. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego
Jednostka: Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 65 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pytko-Polończyk
Prowadzący grup: Anna Curlej-Wądrzyk, Patryk Kałuża, Mateusz Kuszaj, Katarzyna Macikowska, Paweł Novák, Jolanta Pytko-Polończyk, Teresa Szupiany-Janeczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Przygotowanie absolwenta do podejmowania samodzielnych decyzji, które pierwotnie powinny być weryfikowane przez opiekuna stażu podyplomowego. Nabycie umiejętności zadawania pytań konsultacyjnych jest kolejnym efektem kształcenia, którego celem jest wpływanie na przemyślane konstruowanie kompleksowego leczenia stomatologicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach
Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Rozwijanie umiejętności określania zdrowia jamy ustnej oraz rozpoznawania schorzeń u pacjentów pierwszego kontaktu.


Skrócony opis:

Celem jest nabycie umiejętności przez studentów określania zdrowia jamy ustnej oraz rozpoznawania schorzeń u pacjentów pierwszego kontaktu. Ważną umiejętnością, która jest nauczana, jest diagnostyka (z wykorzystaniem badań uzupełniających), określenie stanu zdrowia jamy ustnej oraz zdefiniowanie głównego problemu, który winien być rozwiązywany w pierwszej kolejności (co wiąże się z umiejętności udzielania pierwszej pomocy stomatologicznej, tzw. zaopatrzenia pierwotnego) oraz zaplanowaniem leczenia docelowego, z umiejętnością planowania konsultacji wielospecjalistycznych i kierowania leczeniem w roli lekarza prowadzącego pacjenta.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują nabycie umiejętności wykorzystania wcześniej nabytej wiedzy, w jednostkach specjalistycznych, do postawienia rozpoznania obejmującego określenie głównego problemu pacjenta oraz przyszłe, a także zaplanowanie kompleksowego leczenia stomatologicznego . Nabycie umiejętności zintegrowanego spojrzenia na zgłaszającego się, po raz pierwszy, pacjenta z koniecznością odpowiedzi na podstawowe pytania: czy u pacjenta wymagane jest udzielenie natychmiastowej pomocy oraz czy następowe leczenie winno być prowadzone przez specjalistę czy też w warunkach podstawowej opieki stomatologicznej. W ramach kursu studenci nabierają również umiejętności zintegrowanego konstruowania wstępnego planu leczenia.

Zajęcia obywają się w warunkach Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego, gdzie student ma kontakt z pacjentem zgłaszającym się do kliniki po raz pierwszy. Głównym zadaniem studenta jest postawienie ogólnostomatologicznego rozpoznania na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego z określeniem schorzeń ogólnych mających bezpośredni wpływ na planowane leczenie stomatologiczne. W pracy przygotowującej do postawienia rozpoznania szkoleni zobowiązani są określić: proporcje twarzy, zaktualizować diagram oraz określić występowanie ewentualnych schorzeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, stomatologii zachowawczej i endodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej, ortodoncji i ewentualnego występowania wad okluzyjnych, protetyki stomatologicznej oraz ewentualne występowanie zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Dane gromadzone są w informatycznym systemie dokumentacji medycznej.

Literatura:

Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii, red.:

Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M., wydanie IV, PZWL Warszawa 2014

Piątowska D.: Kariologia Współczesna. Postępowanie kliniczne", wydanie I, Med. Tour

Press, Warszawa 2009

Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H.:"Współczesna endodoncja w praktyce", wydanie I,

Bestom Łódź 2011

Leszek Kryst (red.): Chirurgia szczękowo-twarzowa, Warszawa 2007, wydanie V (dodruk

2011), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Chirurgia szczękowo-twarzowa, B.S.Bartkowski, Coll. Medicum UJ, Kraków 1996

Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M.:

Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgii jamy ustnej i tkanek okolicznych,

Wyd. UJ, Kraków 2006

Dominiak M.: Podstawy chirurgii stomatologicznej, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN,

Wrocław 2010

Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International,

Otwock 2013

Irena Karłowska (red.): Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy

stomatologów, Warszawa 2008, wydanie III(dodruk 2009), Wydawnicto Lekarskie PZWL

Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL Warszawa 2013, wyd.6.

Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław

2014.

Shillingburg H. T.: Zasady opracowania zębów pod protezy stałe metalowe i porcelanowe.

Kwintesencja. 2000.

http://dentaltraumaguide.com - urazy zębów

https://www.aae.org - endodoncja

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.