Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie w chorobach endokrynologicznych dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Żyw.Endok.Dz. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie w chorobach endokrynologicznych dzieci
Jednostka: Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Starzyk
Prowadzący grup: Aleksandra Furtak, Barbara Hull, Joanna Nazim, Anna Ruszała, Jerzy Starzyk, Anna Wędrychowicz
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl/edukacja.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Treść tematyczna:

Postępowanie dietetyczne w wybranych schorzeniach endokrynologicznych wieku rozwojowego.


Cele nauczania:

Poznanie zasad kalkulacji i programowania diet w wybranych schorzeniach endokrynologicznych u dzieci i młodzieży w zależności od stanu dziecka, zaawansowania choroby oraz rodzaju terapii. Zrozumienie zasad pracy w zespole edukacyjnym (lekarz, pielęgniarka specjalistyczna, dietetyk).


Oczekiwane efekty kształcenia:

Umiejętność prawidłowego ustalenia diety w cukrzycy u dzieci i młodzieży, u dzieci z otyłością, z jadłowstrętem, z zaburzeniami o charakterze nietolerancji glukozy, dyslipidemii, hiperurykemii, u dzieci z nadciśnieniem tętniczym z przyczyn endokrynologicznych, u dzieci z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej. Umiejętność modyfikacji diety w zależności od stanu dziecka, wyników badań dodatkowych oraz rodzaju prowadzonej terapii (np. konwencjonalna insulinoterapia, zintensyfikowana insulinoterapia, insulinoterapia z zastosowaniem indywidualnej pompy insulinowej) w wyżej wymienionych schorzeniach endokrynologicznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie trzech semestrów studiów I stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność i zaliczenie wszystkich zajęć obowiązkowych (ćwiczenia, seminaria)

Zaliczenie testowe- test wielokrotnego wyboru.


Metody dydaktyczne:

Wykłady, seminaria, prezentacje przypadków klinicznych, ćwiczenia przy łóżku chorego oraz w salach edukacyjnych zespołu diabetologicznego.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zasady żywieniowe i postępowanie w wybranych schorzeniach endokrynologicznych wieku rozwojowego.

Pełny opis:

Wykład:

Żywienie w wybranych schorzeniach endokrynologicznych wieku rozwojowego.

Seminarium:

Systemy kalkulacji i programowania diet w cukrzycy u dzieci i młodzieży.

Systemy kalkulacji i programowania diet w zaburzeniach odżywiania (otyłość, jadłowstręt psychiczny), dyslipidemii oraz zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Ćwiczenia:

1. Żywienie w cukrzycy wieku rozwojowego.

2. Żywienie w zaburzeniach odżywiania (otyłość, jadłowstręt), dyslipidemii, huperurykemii, nadciśnieniu tętnicznym z przyczyn endokrynologicznych w wieku rozwojowym. Żywienie w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wybrane zagadnienia z pediatrii. pod red. Jacka J. Pietrzyka, tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004-2005.

2. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. pod red. M. Krawczyńskiego, Kraków 2008.

3. Żywienie dzieci zdrowych i chorych. pod red. J. Sochy, PZWL.1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.