Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby metaboliczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Chor.Met. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby metaboliczne
Jednostka: Katedra Chorób Metabolicznych
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Matejko
Prowadzący grup: Artur Bień, Barbara Idzior-Waluś, Beata Kieć-Wilk, Tomasz Klupa, Maciej Małecki, Bartłomiej Matejko, Agnieszka Stąpór, Iwona Trznadel-Morawska, Małgorzata Waluś-Miarka
Strona przedmiotu: http://www.metabol.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-dietetyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy:

-Posiada podstawową wiedzę o etiopatogenezie i obrazie

klinicznym oraz zasadach rozpoznawania i leczenia (w stopniu

umożliwiającym zrozumienie zasad leczenia dietetycznego)

chorób metabolicznych

- Zna genetyczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju

chorób metabolicznych (także rzadkich), ich związek z

żywieniem oraz znaczenie interwencji dietetycznej w

profilaktyce tych chorób

-Posiada wiedzę na temat psychologicznych i

psychospołecznych aspektów związanych z rozwojem chorób

cywilizacyjnych

-Rozumie wpływ chorób cywilizacyjnych na zdrowie

człowieka zarówno w znaczeniu obciążeń somatycznych i

psychologicznych

-Posiada wiedzę w zakresie krótko- i długoterminowych

skutków braku leczenia lub nieprawidłowego leczenia chorób

metabolicznych

-Posiada wiedzę w zakresie znaczenia błędów żywieniowych

w rozwoju i progresji chorób cywilizacyjnych

- Zna zakres pracy i umiejętności dietetyka zatrudnionego na

oddziale klinicznym

- Posiada aktualną wiedzę na temat zaleceń żywieniowych w

takich jednostkach chorobowych jak cukrzyca typu 1, 2,

ciążowa i w osteoporozie (rozumie pojęcia dietetyczne takie

jak Wymiennik pokarmowy, Wymiennik węglowodanowy, Wymiennik białkowo-tłuszczowy, Indeks glikemiczny , Ładunek glikemiczny, test dosutnego obciążenia glukozą OGTT itp.)

- Zna zaawansowane technologie w leczeniu cukrzycy i wie jak

wykorzystać dane z nich płynące w kontekście modyfikacji

żywienia

2. W zakresie umiejętności

-Posiada podstawowe umiejętność w zakresie diagnostyki

chorób cywilizacyjnych i metabolicznych w oparciu o

interpretację badań laboratoryjnych i danych klinicznych

- Potrafi komunikować się z współpartnerami (zespołami

terapeutycznymi: lekarzami, pielęgniarkami) przy realizacji

zadań związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka u

chorych z chorobami metabolicznymi

-Potrafi identyfikować żywieniowe problemy człowieka

zdrowego i chorego i ich wpływ na rozwój chorób

metabolicznych

- Potrafi korzystać z tabel odżywczych i norm żywieniowych w

planowaniu żywienia indywidualnego jak i zbiorowego

- Potrafi modyfikować zalecenia dietetyczne w zależności od

stanu zdrowia pacjenta z chorobami metabolicznymi

(infekcje, nowotwory, zabieg bariatryczny, powikłania

cukrzycowe)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zasad układania diety u osób zdrowych

Znajomość podstaw fizjologii i patofizjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Na zakończenie przedmiotu: kolokwium teoretyczne: pisemna

odpowiedź na 10 pytań opisowych+2 pytania testowe dotyczące materiału nauczanego w trakcie zajęć.


Za pytanie opisowe można uzyskać dwa punkty, za testowe jeden.

Skala ocen:

​<11 ndst

11-15 dst (3.0)

15,0-16,0 dst +(3.5)

16,5-18 db (4.0)

18,5-19,5 db + (4.5)

20-22 bdb (5.0)


W trakcie zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych – wykazanie

się wiedzą i aktywnością w sposób wystarczający do zaliczenia

zajęć (obecność jest sprawdzana i weryfikowana na ćwiczeniach i seminariach; dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykłady poglądowe, interaktywne seminaria, ćwiczenia

polegające na omawianiu wybranych zagadnień z zakresu

chorób metabolicznych i dedykowanych zaleceń

dietetycznych

Ćwiczenia praktyczne dotyczące obsługi wstrzykiwaczy

insulinowych, glukometrów, zestawu do podawania

glukagonu, reagowania dietetycznego w sytuacji

hipo/hiperglikemii, wykorzystania norm żywieniowych w

przypadku planowania diety u osób z chorobami

metabolicznymi, ćwiczenia z korzystania z tabel odżywczych i

układania diety u pacjenta bariatrycznego. Wykorzystanie

materiałów edukacyjnych dedykowanych pacjentom z

chorobami metabolicznymi.

Bilans punktów ECTS:

Wykłady 10 godzin

Seminaria 8 godzin

Ćwiczenia 7 godzin

Przygotowanie do zajęć: 50 godzin

Łącznie: 75 godzin, 3 punkty ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu rzadkich i typowych chorób metabolicznych:

- cukrzycy i jej powikłań,

- otyłości i jej powikłań,

- osteoporozy,

- dna moczanowa,

- MODY (Maturity Onset Diabetes of The Young),

- alkaptonuria,

- fenyloketonuria,

- choroba Wilsona,

- mukopolisacharydozy.

Umiejętność wykorzystywania norm, tabel wartości odżywczych i materiałów edukacyjnych w konstruowaniu zaleceń dietetycznych w chorobach metabolicznych

(Uzupełnienie stanowią zajęcia z przedmiotu "Planowanie diet leczniczych"

Pełny opis:

Tematyka wykładów, seminariów i ćwiczeń:

Wykłady: 10 godzin

W1: Pojęcie zdrowia. Dlaczego ludzie chorują na cukrzycę i

inne choroby metaboliczne? Definicja, epidemiologia, podział

etiologiczny i diagnostyka cukrzycy.

W2: Pojęcie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Schemat zbierania wywiadu i podstawowe objawy chorobowe

W3: Znaczenie diety w profilaktyce i leczeniu chorób

metabolicznych u ludzi

W4: Etiologia, podział i konsekwencje otyłości. Aktualne

standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób

dorosłych. Prof. Barbara Idzior -Waluś

W5: Rzadkie choroby metaboliczne: podział i charakterystyka

wybranych jednostek chorobowych - modyfikacja zaleceń

dietetycznych

Seminaria 8 godzin

S1 Zasady współpracy dietetyk/lekarz, prezentacja

materiałów edukacyjnych w chorobach metabolicznych

S2 Zasady korzystania z tabel odżywczych

S3 Przewlekłe mikro i makroangiopatyczne powikłania

cukrzycy oraz modyfikacje dietetyczne

S4 Ostre powikłania cukrzycy- modyfikacje żywieniowe

S5 Podział, diagnostyka i leczenie osteoporozy.

Rekomendacje żywieniowe.

S6 Farmakoterapia w chorobach metabolicznych a jej wpływ

na masę ciała pacjenta

S7 Chirurgia metaboliczna – przegląd literatury i zaleceń

dietetycznych przed i po zabiegu bariatrycznym

S8 Wpływ infekcji, nowotworów, niedożywienia na leczenie

żywieniowe pacjentów z chorobami metabolicznymi

Ćwiczenia 7 godzin

Cw1 Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy: doustny test

obciążenia glukozą, praktyczne aspekty glukometrii,

interpretacja wyników w kontekście zaleceń żywieniowych

(epizody hipo-, hiperglikemii a zalecane postępowanie

dietetyczne

Cw2 Nowoczesne technologie diabetologiczne z punktu

widzenia dietetyka. Znaczenie i praktyczne aspekty

oznaczania odsetka HbA1c

Cw3 Obliczanie norm żywienia dla osób zdrowych i chorych w

żywieniu zbiorowym

Cw4 Aktualne zalecenia towarzystw naukowych dla diety

cukrzycowej. Pojęcia stosowane w dietetyce cukrzycy.

Konstruowanie indywidualnych zaleceń żywieniowych w

praktyce.

Cw5 Układanie jadłospisów dla pacjentów z cukrzycą:

niedożywionych, z infekcjami i/lub nowotworami

Cw6 Przygotowanie pacjenta do operacji wg. ERASU

Cw7 Pacjent z otyłością olbrzymią- wywiad lekarski i

żywieniowy, układanie jadłospisu

Literatura:

Podręczniki zalecane:

1. „Choroby wewnętrzne” pod red. A. Szczeklika,

Medycyna Praktyczna, 2014.

2. „Cukrzyca typu 1 u osób dorosłych” pod red. Bogny

Wierusz Wysockiej i Jacka Sieradzkiego, Termedia,

2012.

3. „Cukrzyca” pod redakcją prof. Jacka Sieradzkiego, Via

Medica, 2015.

4. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Aktualne

dostępne na stronie: www.cukrzyca.info.pl (2017).

5. STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES—2017. Diabetes Care VOLUME 40 | SUPPLEMENT 1.

6. Zastosowanie osobistych pomp insulinowych w leczeniu chorych na cukrzycę. Red. Jacek Sieradzki. PZWL 2015.

7. Standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych - http://ptd.org.pl/standardy-2015

8. Normy żywienia dla populacji polskiej - 2012http://www.izz.waw.pl/attachments/article/33/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf

9. Tabele WW:

http://www.edukacjawcukrzycy.pl/_assets/pdf/zywie

nie-w-cukrzycy-typu-1-tabela.pdf

Uwagi:

1. Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Kopernika 15: sale 303 lub 333.

2. Obowiązuje "dress code" zgodny dla Wydziału Lekarskiego UJ CM

3. Szatnia znajduje się na poziomie 0: klucz do odebrania na portierni

4. Godziny zajęć i nazwisko prowadzącego podane są w planie zajęć na stronie internetowej katedry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.