Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia człowieka 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Fizjol.Czł.II Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka 2/2
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzozowski, Jolanta Majka
Prowadzący grup: Tomasz Brzozowski, Gracjana Krzysiek-Mączka, Jolanta Majka, Robert Pajdo, Zbigniew Śliwowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

www.fizjologia.wl.cm.uj.edu.pl


Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Opanowanie wiedzy dotyczącej podstawowych fizjologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za: utrzymanie homeostazy organizmu na różnych poziomach funkcjonalnych, aktywności elektrycznej komórek pobudliwych i aktywności mechanicznej mięśni szkieletowych, gładkich i sercowego, podstawy neurofizjologii, układu sercowo-naczyniowego.

Wymagania wstępne:

Podstawy anatomii człowieka, podstawowe informacje z zakresu procesów biochemicznych metabolizmu człowieka w stanie zdrowia.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności podczas każdych zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych – forma dyskusji w trakcie zajęć, ocena samodzielnie rozwiązywanych zadań ćwiczeniowych podczas realizacji planu dydaktycznego. Ocena studenta w systemie punktowym od 0-2 pkt.

Po zakończeniu każdego semestru zaliczenie w formie pisemnej – odpowiedzi na zadane problemy z zakresu całego materiału obejmującego wykłady oraz zagadnienia seminaryjne i ćwiczeniowe.

Podstawą oceny końcowej będzie suma oceny uzyskanej końcowego zaliczenia pisemnego oraz oceny aktywności studenta w ciągu każdego z semestrów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności podczas każdych zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych – forma dyskusji w trakcie zajęć, ocena samodzielnie rozwiązywanych zadań ćwiczeniowych podczas realizacji planu dydaktycznego. Ocena studenta w systemie punktowym od 0-2 pkt.

Po zakończeniu każdego semestru zaliczenie w formie pisemnej – odpowiedzi na zadane problemy z zakresu całego materiału obejmującego wykłady oraz zagadnienia seminaryjne i ćwiczeniowe.

Podstawą oceny końcowej będzie suma oceny uzyskanej końcowego zaliczenia pisemnego oraz oceny aktywności studenta w ciągu każdego z semestrów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

III semestr: wykłady 2 godz./tyg. – 14 tyg., seminaria 2 godz./tydz. – 3 tyg., ćwiczenia 2 godz./tydz. – 3 tyg.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Opanowanie wiedzy dotyczącej podstawowych fizjologicznych mechanizmów u człowieka.

Pełny opis:

Podstawy fizjologii układu oddechowego: budowa i funkcje dróg oddechowych i płuc, krążenia płucnego, podstawowe informacje z zakresu wymiany gazowej w płucach.

Wprowadzenie do fizjologii układu trawiennego: podstawy motoryki, aktywności wewnątrzwydzielniczej gruczołów trawiennych: żołądka, trzustki, wątroby i jelit.

Wprowadzenie do zagadnienia wchłaniania w przewodzie pokarmowym podstawowych i niezbędnych do życia składników pokarmowych.

Prezentacje multimedialne, filmy, opracowania pisemne podstaw teoretycznych i metodyki przeprowadzanych ćwiczeń.

Literatura:

1. Stanisław Konturek. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, wyd. 1

2. William F. Ganong. Fizjologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, wyd. 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.