Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Pedag. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Zakład Dydaktyki Medycznej
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Cebula, Marta Szeliga
Prowadzący grup: Marta Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Po zakończeniu przedmiotu student będzie dysponował odpowiednią wiedzą oraz warsztatem umiejętności umożliwiającym samodzielne zaplanowanie, przeprowadzenie oraz ocenę działań wychowawczo - edukacyjnych.

Efekty kształcenia:

K_W14 Zna zasady, etapy i formy prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych w planowaniu prawidłowego żywienia oraz zna metody oceny efektywności prowadzonej edukacji i interwencji żywieniowej.

K_U11 Posiada umiejętność edukowania żywieniowego ludzi zdrowych w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz ludzi chorych, z uwzględnieniem rodzaju choroby oraz stopnia jej zaawansowania (w tym umiejętność przygotowania materiałów edukacyjnych)

K_K01 Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki

K_K05 Wykazuje odpowiedzialność za pacjentów i powierzone mu zadania


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

uzyskanie minimum 20 punktów ze sprawdzianu pisemnego wymagającego udzielenia krótkich strukturalizowanych odpowiedzi

Metody dydaktyczne:

20 godz. wykładów

Bilans punktów ECTS:

1,00


Udział w wykładach - 20 godzin

Przygotowanie do sprawdzianu - 10 godzin

Łącznie 30 godzin pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Ciechaniewicz W., red.: Pedagogika. PZWL, Warszawa 2008

- Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Wyd. Saleziańskie, Warszawa 2007

- Łobocki M. : Teoria wychowania w zarysie. Impuls, Kraków 2010

- Śliwerski B., red.: Pedagogika. GWP, Gdańsk 2006

Literatura uzupełniająca:

- Branka M., Ciesielska D., red.: Edukacja antydyskryminacyjna. Villa Decius, Kraków 2010

- Dryden G. Vos J., Rewolucja w uczeniu. Wyd. Moderski i Ska, Warszawa 2003

- Kron Friedrich W., Sofos Alivisos, Dydaktyka mediów. GWP, Gdańsk 2008

- Kuczkowski S., Przyjacielskie spotkania wychowawcze. WAM, Kraków 1984

- Winkler M., Pedagogika społeczna . GWP, Gdańsk 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.