Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Farmak.II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością 2/2
Jednostka: Katedra Farmakologii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Przedmiot ma zaznajomić studenta z podstawami farmakologii oraz umożliwić poznanie i zrozumienie mechanizmów działania leków w zakresie niezbędnym dietetykowi. Ma także umożliwić mu komunikowanie w zakresie farmakoterapii i interakcji leków z żywnością z innymi fachowymi pracownikami służby zdrowia.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizjologii i patofizjologii człowieka oraz biochemii.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie testowe I (częściowe) bez oceny za semestr IV, zaliczenie testowe II (końcowe) z oceną z całości materiału - semestr V. Testy są wielokrotnego wyboru, minimum punktowe do zaliczenia testu częściowego i końcowego, to co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Ocena końcowa z przedmiotu po V semestrze będzie pochodną sumy wag w skład której wchodzą: wynik punktowy z testu końcowego + wynik punktowy z zaliczenia w IV semestrze. Formy oceny pracy studenta: zaliczenie testowe, egzamin testowy, ocenianie ciągłe (kartkówki, pytanie ustne, referaty).

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Farmakologia ogólna - mechanizmy działania leków na Ośrodkowy i Obwodowy Układ Nerwowy.

Wybrane zagadnienia z farmakoterapii chorób układu pokarmowego, układu krążenia, układu krzepnięcia, układu krwiotwórczego.

Farmakoterapia cukrzycy - współdziałanie diety.

Farmakoterapia zespołu polimetabolicznego.

Leki przeciw-histaminowe a łaknienie.

Antybiotykoterapia i prewencja dysbakterioz.

Zaburzenia endokrynologiczne a dieta.

Farmakoterapia osteoporozy.

Witaminy, mikro i makro-elementy.

Farmakoterapia otyłości.

Zatrucia lekami.

Uwarunkowania stosowania leków w zależności od wieku, płci, w ciąży.

Interakcje leków z pożywieniem.

Literatura:

"Farmakologia Po Prostu" pod redakcją Ryszarda Korbuta - podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009

"Farmakologia Tajemnice" pod redakcją Ryszarda Korbuta - podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009

Multimedialne materiały wykładowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.