Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Praw.Ekon. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sroka
Prowadzący grup: Katarzyna Pałka, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Tomasz Sroka
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/karne
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- zna sposób organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju (K_W16)

- zna prawa pacjenta i zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (K_W10, K_W16, K_W18, K_W19)

- opisuje ekonomiczne uwarunkowania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (K_W16)

- rozróżnia modele odpowiedzialności w ochronie zdrowia (cywilna, karna, pracownicza, zawodowa) i opisuje ich przesłanki stosowania (K_W16)

w zakresie umiejętności: potrafi:

- odnaleźć i zinterpretować regulacje prawne w dziedzinie ochrony zdrowia (K_U13)

- dokonać analizy różnych stanów faktycznych pod kątem zgodności z prawem (K_U13)

w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

- przestrzega prawa pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności itd. (K_K03, K_K09)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- egzamin pisemny, opisowy (cztery pytania otwarte i jeden kazus)

- każde pytanie punktowane w skali 0-4 pkt., łącznie do uzyskania 20 pkt., zaliczenie od 11 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS

Pełny opis:

1. Organizacja systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju (podmioty wykonujące działalność leczniczą, zadania jednostek samorządu terytorialnego, wojewody i ministra zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, pojęcie świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy)

2. Sposoby finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

3. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych i prawa pacjenta (podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, wymagania fachowo – sanitarne, udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością, prawo pacjenta do uzyskania informacji i wyrażenia zgody, poszanowanie intymności i godności pacjenta, tajemnica zawodowa, dokumentacja medyczna, prawa pacjenta w leczeniu całodobowym)

4. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uprawnienie do korzystania świadczeń, dokumenty uprawniające do uzyskania konkretnego świadczenia, prawo wyboru świadczeniodawcy, system list oczekujących)

5. Podstawy odpowiedzialności karnej i cywilnej w medycynie

6. Wybrane zagadnienia szczegółowe (ochrona zdrowia psychicznego, transplantacje)

7. Ocena ekonomiczna w ochronie zdrowia

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Filarski, T. Sroka, Zrozumieć prawa pacjenta, Warszawa 2014

- informacje podane na wykładzie

Literatura uzupełniająca:

- R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014

- S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.