Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Statys. Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych pojęć statystycznych oraz możliwości opisu zgromadzonych w bazie danych informacji.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

- pojęcia podstawowe

- statystyki opisowe

- estymacje przedziałową

- wnioskowanie statystyczne - teoria

- weryfikacja rozkładu normalnego zmiennej

- rodzina testów t

- jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)

- analiza zależności zmiennych jakościowych

- analiza korelacji

- analiza regresji z jedną zmienną objaśniającą

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Skrypt zakładowy Biostatystyka Wydawnictwo UJ, Kraków, 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Altman D. G., Practical statistics for medical research, Chapman & Hall/CRC, London, 1999

2. Daniel W., Biostatistics: A foundation for analysis in the heath sciences, Wiley, New York, 1999

3. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki T.I, Kraków, 2006

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.