Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Wł.Int. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Markiewicz, Ryszard Markiewicz
Prowadzący grup: Michał Markiewicz, Bohdan Widła, Joanna Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W19)


UMIEJĘTNOŚCI:

student potrafi korzystać z przedmiotów cudzych praw własności intelektualnej zgodnie z prawem (m.in. dozwolony użytek), student wie, kiedy należy uzyskać zgodę innego podmiotu na korzystanie z jego praw własności intelektualnej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

student potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące pacjentów oraz innych aspektów pracy zawodowej (K_K08)


Forma i warunki zaliczenia:

forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru

warunki zaliczenia: uzyskanie powyżej 50% punktów

warunki dopuszczenia do zaliczenia: udział w zajęciach, prezentacja projektu


Metody dydaktyczne:

metody podające (prelekcja)

metody aktywizujące (seminarium, dyskusja)

metody praktyczne (metoda projektów, prezentacja)


Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach (ćwiczenia, seminarium) – 20 h

przygotowanie prezentacji projektu – 5 h

przygotowanie do zaliczenia – 5 h

łącznie 30 h = 1 ECTS

Skrócony opis:

1. Prawo autorskie

2. Wynalazki

3. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne

Pełny opis:

1.Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej. Źródła prawa.

2.Prawo autorskie i prawa pokrewne - przedmiot (definicja utworu), podmiot praw autorskich, autorskie prawa osobiste i majątkowe (charakterystyka, treść, okres ochrony), przykłady ograniczenia treści autorskich praw majątkowych (dozwolony użytek osobisty, swoboda cytowania, przedruk), ochrona praw pokrewnych

3.Wynalazki – ochrona wynalazków, wynalazki biotechnologiczne, przesłanki zdolności patentowej, treść i zakres patentu

4.Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne - pojęcie i rodzaje znaków towarowych, zdolność rejestrowa znaku towarowego, treść i zakres prawa, ochrona oznaczeń geograficznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło – Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 4, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tom 14A, wyd. 2, Warszawa 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.