Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tutorial 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-TUT1-OL.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutorial 1
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dumnicki
Prowadzący grup: Tymoteusz Chmiel, Bartłomiej Kielak, Tomasz Kobos, Natalia Kupiec, Antoni Machowski, Marcel Mroczek, Bartosz Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

W zakresie wiedzy:


1. zna rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń K_W02


W zakresie umiejętności:


1. potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje K_U01


W zakresie kompetencji społecznych:


1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań K_K02, K_K07


2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu K_K02, K_K07


3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych K_K02, K_K07Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany ustne lub pisemne, których formę, liczbę i terminy określają prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem modułu.

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatorium – 10 godz.


Samodzielne rozwiązywanie zadań tablicowych (deklarowanych) – 20 godz.


Łączny nakład pracy studenta: 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

matematyka, rok 1

Pełny opis:

1. Dowód - część pierwsza

2. Funkcje, ciągi

3. Parametryzacje i elementy trygonometrii

4. Liczby zespolone - część pierwsza

5. Dowód - część druga.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał przedstawiony na konwersatorium, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dumnicki
Prowadzący grup: Anna Pelczar-Barwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.