Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy Równoległe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.TCS.AR.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Algorytmy Równoległe
Jednostka: Instytut Informatyki Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ślusarek
Prowadzący grup: Maciej Ślusarek
Strona przedmiotu: http://forum.tcs.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

E1: zna model obliczeń PRAM i stosowane w nim miary efektywności algorytmów, zdaje sobie sprawę w wysokiego poziomu abstrakcji tego modelu

E2: zna język oraz techniki konstrukcji i analizy algorytmów równoległych w modelu PRAM, podaje liczne przykłady efektywnych algorytmów w tym modelu

E3: potrafi zaprojektować algorytm równoległy i zanalizować jego złożoność

E4: podaje przykładowe algorytmy dla sieci procesorów z topologią kraty lub hiperkostki, wraz z ich analizą

E5: zdaje sobie sprawę z trudności zrównoleglenia niektórych problemów, podaje przykłady takich problemów wraz z uzasadnieniem tej trudności

E6: zna pojęcie klasy NC oraz problemu P-zupełnego


Wymagania wstępne:

Algorytmy i struktury danych 2


Forma i warunki zaliczenia:

Na ćwiczeniach omawiane są rozwiązania zadań domowych. Punkty przyznawane są na podstawie deklaracji lub, w przypadku nieobecności, pisemnych rozwiązań dostarczonych przed zajęciami mailem lub własnoręcznie.


Ćwiczenia wliczają się z wagą 30% do oceny końcowej. Aby uzyskać tę ocenę należy rozwiązać ok. 80% zadań.


Egzamin jest ustny, do oceny końcowej wlicza się z wagą 70%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych (E1 - E6)

Dyskusja na ćwiczeniach (E1 - E6)

Egzamin (E1 - E6)

Metody dydaktyczne:

1. Wykład.

2. Ćwiczenia.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz..

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych – 60 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie – 40 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 160 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Projektowanie i analiza algorytmów równoległych, ze szczególnym uwzględnieniem modelu maszyny równoległej PRAM. Podstawy złożoności obliczeń równoległych.

Pełny opis:

1. Model PRAM, podstawowe techniki algorytmiczne.

2. Algorytmy sortowania równoległego.

3. Równoległe obliczanie wyrażeń.

4. Algorytmy grafowe.

5. Modele obliczeń równoległych z ustaloną topologią sieci komunikacyjnej (krata, hiperkostka). Przykłady algorytmów.

6. Problemy trudne do zrównoleglenia. Wstęp do teorii P-zupełności.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy.

1. Joseph JaJa, An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley, 1992.

2. A.Gibbons, W.Rytter, Efficient Parallel Algorithms, Cambridge University Press, 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.