Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria Oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.TCS.IO.OL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Inżynieria Oprogramowania
Jednostka: Instytut Informatyki Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Walczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1) Student posiada ogólną wiedzę o procesach wytwarzania oprogramowania w metodykach tradycyjnej i zwinnej [K_W19]

2) Student posiada wiedzę o podstawowych narzędziach wytwarzania oprogramowania (analizy wymagań, modelowania, testowania, refaktoryzacji) [K_W04, K_W19]

3) Student zna zasady i wzorce obiektowego projektowania oprogramowania [K_W05]

4) Student potrafi przygotować, zaprojektować i wykonać prosty system informatyczny z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi [K_U05, K_U14, K_U20]

5) Student potrafi projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową, z wykorzystaniem narzędzi modelowania obiektowego i wzorców projektowych [K_U18, K_U19]

6) Student potrafi tworzyć zautomatyzowane testy oprogramowania [K_U10]

7) Student potrafi tworzyć oprogramowanie w sposób czytelny i zrozumiały, umożliwiający jego utrzymywanie i rozwijanie, wraz z potrzebną dokumentacją [K_U04]

Wymagania wstępne:

1) Znajomość języka Java

2) Znajomość podstawowych koncepcji programowania obiektowego

3) Umiejętność pracy w środowisku programistycznym

Forma i warunki zaliczenia:

1) Wyniki kolokwium – 40% oceny

2) Aktywność na zajęciach i rozwiązania zadań do samodzielnego wykonania – 60% oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1) Kolokwium (efekty 1-3)

2) Aktywność podczas dyskusji na zajęciach (efekty 1-7)

3) Zadania dotyczące przygotowania, projektowania, implementacji i testowania oprogramowania do samodzielnego wykonania (efekty 4-7)

Metody dydaktyczne:

1) Prezentacje zagadnień teoretycznych i przykładów przez prowadzącego ćwiczenia

2) Ćwiczenia w laboratorium komputerowym połączone z otwartą dyskusją

3) Samodzielne wykonywanie zadań dotyczących przygotowania, projektowania, implementacji i testowania oprogramowania, do oceny przez prowadzącego ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

1) Udział w zajęciach – 30 godz.

2) Praca we własnym zakresie – 60 godz.

Łącznie – 90 godz., 3 pkt. ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna

Pełny opis:

1) Proces wytwarzania oprogramowania

2) Analiza wymagań, modelowanie obiektowe i język UML

3) Zasady i wzorce obiektowego projektowania oprogramowania

4) Projektowanie architektury oprogramowania

5) Testowanie oprogramowania

6) Refaktoryzacja oprogramowania i TDD

7) Wersjonowanie i ciągła integracja oprogramowania

Literatura:

Kurs autorski – obowiązuje materiał realizowany na zajęciach

Literatura pomocnicza:

1) M. Fowler, UML w kropelce

2) R. C. Martin, Zwinne wytwarzanie oprogramowania: najlepsze zasady, wzorce i praktyki

3) E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe: elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku

4) M. Fowler, Refaktoryzacja: ulepszanie struktury istniejącego kodu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.