Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Programowania C#

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.TCS.JPC#.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Język Programowania C#
Jednostka: Instytut Informatyki Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Walczak
Prowadzący grup: Bartosz Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1) Student zna i rozumie podstawowe i zaawansowane elementy języka C# i sposób ich realizacji przez środowisko wykonawcze [K_W05, K_W06]

2) Student potrafi pisać programy w języku C# z wykorzystaniem podstawowych i zaawansowanych elementów języka oraz standardowych bibliotek platformy .NET [K_U04, K_U06, K_U12, K_U14]

Wymagania wstępne:

1) Podstawowa znajomość języków C++ i Java

2) Znajomość podstawowych koncepcji programowania obiektowego

Forma i warunki zaliczenia:

1) Sprawdzian pisemny lub ustny – 40% oceny

2) Rozwiązania zadań do samodzielnego wykonania – 60% oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1) Sprawdzian pisemny lub ustny (efekt 1)

2) Zadania implementacyjne do samodzielnego wykonania (efekt 2)

Metody dydaktyczne:

1) Prezentacje zagadnień teoretycznych i przykładów na wykładzie

2) Ćwiczenia w laboratorium komputerowym

3) Samodzielne wykonywanie zadań implementacyjnych ocenianych automatycznie lub przez prowadzącego ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

1) Udział w zajęciach – 30 godz.

2) Praca we własnym zakresie – 45 godz.

Łącznie – 75 godz., 3 pkt. ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna

Pełny opis:

1) Elementy języka C#: typy podstawowe, klasy, struktury, interfejsy, delegaty, krotki wartościowe, typy generyczne, metody anonimowe, iteratory, LINQ, programowanie asynchroniczne, kod nienadzorowany

2) Realizacja elementów języka C# przez środowisko wykonawcze CLR

3) Podstawowe biblioteki platformy .NET

4) Środowisko programistyczne Visual Studio i jego narzędzia

Literatura:

Kurs autorski – obowiązuje materiał realizowany na zajęciach

Literatura pomocnicza:

Dokumentacja Microsoft .NET, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.