Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Programowania Java

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.TCS.JPJ.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Język Programowania Java
Jednostka: Instytut Informatyki Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Bosek
Prowadzący grup: Bartłomiej Bosek
Strona przedmiotu: https://patrykmikos.staff.tcs.uj.edu.pl/java/index.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1) Student potrafi pisać programy w języku Java z zastosowaniem podstawowych i zaawansowanych konstrukcji języka [K_W05, K_U04]

2) Student zna różnice pomiędzy językiem Java i językiem C++ i jest świadom zmian zachodzących w kolejnych wersjach Javy [K_W05, K_W06, K_U26, K_K01]

3) Student potrafi używać standardowych i zaawansowanych bibliotek środowiska Javy [K_U12]

4) Student potrafi używać środowisk wspomagających implementacje, np. Eclipse [K_U05, K_U14]

Prerekwizyt:

Podstawy Programowania WMI.TCS.PP.OL
Programowanie Obiektowe WMI.TCS.POB.OL
Środowisko Programisty WMI.TCS.SP.OL

Wymagania wstępne:

1) Podstawowa znajomość języków C++ i Java

2) Znajomość podstawowych koncepcji programowania obiektowego

3) Umiejętność pracy w środowisku programistycznym

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu będzie realizowana za pomocą następujących elementów:

1) Kolokwium

2) Projektu programistycznego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1) Kolokwium (efekty 1 i 2)

2) Aktywność podczas dyskusji na zajęciach (efekty 1-4)

3) Zadania implementacyjne do samodzielnego wykonania (efekty 1, 3 i 4)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

1) Prezentacja wybranych elementów języka Java w postaci tutorialu.

2) Samodzielne realizowanie projektu programistycznego.

3) Dyskusja na ćwiczeniach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Praca we własnym zakresie – 60 godz.

Łącznie – 90 godz., 3 pkt. ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna

Pełny opis:

1) Podstawowe konstrukcje i biblioteki języka Java

2) Zaawansowane konstrukcje: wyrażenia Lambda, typy generyczne, annotacje

3) Opanowanie środowiska graficznego Eclipse i kilku podobnych

4) Opanowanie technologii: Javabeans, JNI, Java FX, Swing, JSP, RMI, JDBC

5) Zapoznanie się z mapowaniem obiektowo-relacyjnym w Javie, ORM

6) Opanowania automatyczne testowania

7) Opanowanie wielowątkowości w Javie

8) Poznanie apletów i servletów

Literatura:

Program autorski. Materiały pochodzą z wielu stron interentowych, np.

* https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/

* http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index-jsp-135444.html

* https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/JavaNativeInterface.html

* https://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/

* http://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm

* Joshua Bloch, Effective Java, Third Edition 2018

* Andriy Redko, Advanced Java

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.