Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-MaZa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing i zarządzanie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Roksana Dela, Kamila Zientek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poznanie przez studenta wiadomości w zakresie marketingu

i zarządzania w służbie zdrowia


Efekty kształcenia:

Wiedzy:

K W 14 zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Umiejętności:

K U 17 Bierze odpowiedzialność za pracę własnąWymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Moduł kończy się pracą zaliczeniową w formie testu wyboru.

BDB: Uzyskanie co najmniej 95% punktów

DB+: Uzyskanie 85-94% punktów

DB: Uzyskanie 75-84% punktów

DST+: Uzyskanie 70-74% punktów

DST: Uzyskanie 65-70% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K W 14 – Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (test)

W zakresie umiejętności:

K U 17 Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (test)


Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o ćwiczenia. Mają one charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia. Na zajęciach przedstawiane są metody i narzędzia do zarządzania, marketingu, analizy marketingowej, procedury budowania planu marketignowego i in.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

30 godzin pracy studenta = 1 ECTS


Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i zarządzania. Cele i plany. Komunikowanie się. Organizowanie. Motywowanie. Marketing w ochronie zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań

2. Bukowska-Piestrzyńska A. (2012), Marketing usług zdrowotnych – od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta (wyd. V poprawione), CeDeWu

3. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka (wyd. 5), WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotne. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.