Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie fizjoterapii w kardiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PFka Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie fizjoterapii w kardiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mańko, Jadwiga Nessler
Prowadzący grup: Łukasz Pominkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta w zakresie podstaw i zasad programowania procesu usprawniania, kontrolowania jego przebiegu i umiejętności dostosowania postępowania fizjoterapeutycznego do celów kompleksowej rehabilitacji osób w chorobach układu krążenia.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W10 rozumie i przewiduje skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Umiejętności:

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U08 potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować

i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

K_U13 umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią

Kompetencje społeczne:

K_K10 potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu fizjoterapii w kardiologii

i chorób wewnętrznych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności na zajęciach, Zaliczenie testu 80% poprawnych odpowiedzi

Zaliczenie modułu: obecność na zajęciach oraz egzamin testowy na ocenę. Ocena dostateczna 80% poprawnych odpowiedzi w teście, ocena dobra 90%, ocena bardzo dobra 100%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07, K_W10 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

W zakresie umiejętności:

K_U04, K_U08, K_U13 Kontrola ustna (odpowiedź ustna), Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji,demonstracja)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K10 Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria prowadzone w formie stacjonarnej.

Ćwiczenia w pracowni umiejętności z pacjentem i bez pacjenta


Bilans punktów ECTS:

15 godz. wykładów

10 godz. seminariów

5 godzin ćwiczen

15 godz. przygotowanie do ćwiczeń

15 godz. przygotowanie do seminariów

30 godz. przygotowanie do zaliczenia

Bilans punktów 90 = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji.

2. Podstawy i zasady programowania procesu usprawniania, kontrolowanie jego przebiegu

i umiejętność dostosowania postępowania fizjoterapeutycznego do celów kompleksowej rehabilitacji osób w chorobach układu krążenia.

3. Kontrolowanie wyników rehabilitacji oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Seminarium:

1. Rozróżnianie rodzaju, stopnia ciężkości i okresu schorzenia.

Seminarium

2. Ocena stanu aktualnego i prognoza, co do wyleczenia

i przewidywanego rodzaju ewentualnej niepełnosprawności, jako baza wyjściowa dla tworzenia kompleksowego programu usprawniania.

Ww. moduły kształcenia realizowane są w oparciu o następujące główne zagadnienia z zakresu chorób układu krążenia:

1.Fizjoterapia w nadciśnieniu tętniczym.

2.Fizjoterapia w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca.

Ćwiczenia:

1. Fizjoterapia w ostrych zespołach wieńcowych.

2. Fizjoterpia w niewydolności serca.

3: Fizjoterapia w nadciśnieniu tętniczym.

4: Fizjoterpia w niewydolności serca

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kardiologia Tom I i II Podręcznik Redakcja Andrzej Szczeklik i Michał Tendera (wybrane rozdziały) Medycyna Praktyczna 2010 ISBN 973-83-7430-252-4

Literatura uzupełniająca:

1. Rehabilitacja Kardiologiczna Podręcznik Janusz Bromboszcz i Piotr Dylewicz ELIPSA-JAIM 2009 ISBN 978-83-926098-1-0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.