Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-Zc Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błaszczyk-Bębenek
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta w zakresie kształtowania prozdrowotnych zachowań z uwzględnieniem prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W 16 rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Umiejętności:

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

Kompetencje społeczne:

K_K10 potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia


Wymagania wstępne:

Podstawowe zagadnienia z dziedziny anatomii i fizjologii człowieka oraz pedagogiki w poszczególnych okresach rozwojowych człowieka.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W 16 Test dydaktyczny-mieszany, obserwacja, studium przypadku

Kontrola ustna (studium przypadku i sytuacji, wywiad, obserwacja)

Kontrola pisemna (projekt programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki chorób dieto zależnych)

W zakresie umiejętności:

K_U04 Kontrola pisemna; instruktaż dla pacjenta (opracowanie instruktażu dla chorych na dietach eliminacyjnych, opracowanie programu edukacyjnego dla młodych matek i schematu działań w postępowaniu profilaktycznym żywienia niemowląt)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K10 Samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny, problemowy, dyskusja, prezentacja, degustacja, komponowanie jadłospisu

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 20 godzin

Przygotowanie do wykładów 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Łącznie 60 godzin pracy studenta = 2 ECTS


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Jaśmina Żwirska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.